Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của việc giảm thuế suất thuế TNDN đến doanh nghiệp và NSNN

Được đăng lên bởi Cendy Tran
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2495 lần   |   Lượt tải: 7 lần
LỜI CẢM ƠN

Để bài chuyên đề năm 3 được hoàn thành, chúng tôi đã nhận
được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Trước tiên, chúng tôi xin chân
thành cảm ơn đến Ban Giám Hiệu trường Đại học An Giang, cám ơn
những thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh đã truyền đạt
những kiến thức thật bổ ích trong suốt những năm học vừa qua.
Đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy
Nguyễn Đăng Khoa đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ nhóm hoàn thành
chuyên đề.
Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cám ơn tất cả mọi người đã
giúp đỡ và động viên chúng tôi trong thời gian qua.
Xin gửi quý thầy cô lời chúc sức khỏe, thành công trong công
việc và cuộc sống.

Sinh viên thực hiện
Trần Thị Thanh Thi
Nguyễn Ngọc Thúy Oanh
Trần Nguyễn Thạnh Tâm
Nguyễn Thị Phương Thắm
Nguyễn Thị Lệ Thu
Huỳnh Ngọc Trân

Trang i

TÓM TẮT

Phần Mở đầu
Trong phần này nhóm đưa ra các nội dung sau: lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên
cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cuối
cùng là ý nghĩa nghiên cứu.
Phần nội dung
Chương 1: Cơ sở lý thuyết
Với nội dung là cơ sở lý thuyết, trong chương này, nhóm đưa ra một số khái
niệm và những vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như khái
quát về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh
nghiệp.
Chương 2: Phân tích tác động của việc giảm thuế suất thuế thu nhập doanh
nghiệp đến doanh nghiệp và ngân sách nhà nước.
Đây là chương quan trọng nhất của đề tài. Tác động của việc sửa đổi giảm mức
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ chiếm toàn bộ nội dung của chương. Với
việc đưa ra các tác động của việc giảm thuế đối với doanh nghiệp và ngân sách
nhà nước, từ đó đưa ra nhận xét và đánh giá. Ngoài ra nhóm cũng nêu lên thực
trạng nền kinh tế trước khi đưa ra dự thảo sửa đổi luật thuế thu nhập doanh
nghiệp và tổng hợp những ý kiến góp ý của các cơ quan ban ngành.
Phần kiến nghị và kết luận
Đây là phần cuối cùng của đề tài. Phần này sẽ tổng hợp nội dung chương 2 từ đó
đưa ra kiến nghị và kết luận.

Trang ii

MỤC LỤC

Trang
Phần Mở đầu ..................................................................................... 1
Lý do chọn đề tài ................................................................................. 1
Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................ 1
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 2
Phương pháp nghiên cứu ..........................................................
Trang i
LI CẢM ƠN

Để i chuyên đề năm 3 được hoàn thành, chúng i đã nhận
được s giúp đỡ ca rt nhiều người. Trước tiên, chúng tôi xin chân
thành cảm ơn đến Ban Giám Hiu trưng Đại học An Giang, cám ơn
nhng thy khoa Kinh tế - Qun tr kinh doanh đã truyền đt
nhng kiến thc tht b ích trong sut những năm học va qua.
Đc bit, chúng tôi xin gi li cm ơn u sắc đến thy
Nguyễn Đăng Khoa đã tận nh ch bảo giúp đỡ nhóm hoàn thành
chuyên đề.
Cui cùng, chúng i xin gi lời cám ơn tất c mi người đã
giúp đ và động viên chúng tôi trong thi gian qua.
Xin gi quý thy li chúc sc khe, thành công trong công
vic và cuc sng.
Sinh viên thc hin
Trn Th Thanh Thi
Nguyn Ngc Thúy Oanh
Trn Nguyn Thnh m
Nguyn Th Phương Thắm
Nguyn Th L Thu
Hunh Ngc Trân
Tác động của việc giảm thuế suất thuế TNDN đến doanh nghiệp và NSNN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của việc giảm thuế suất thuế TNDN đến doanh nghiệp và NSNN - Người đăng: Cendy Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Tác động của việc giảm thuế suất thuế TNDN đến doanh nghiệp và NSNN 9 10 26