Ktl-icon-tai-lieu

Tác dụng của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận và rủi ro doanh nghiệp

Được đăng lên bởi hoatuongvy3103-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu
Trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thị trường như ngày nay, bất kỳ doanh nghiệp nào đều
mong muốn có được số lợi nhuận cao nhất từ số Yốn mà họ đã bỏ ra. Muốn được vậy thì tiềm lực
tài chính là YÔ cùng quan trọng để các doanh nghiệp đưa ra các chính sách hợp lý và thành công.
Đòn bẩy như là công cụ để khuếch đại lực, biến một lực nhỏ thành một lực lớn hem tác động vào
vật thể cần dịch chuyển. Trong vật lý người ta dựa vào điểm tựa cố định để khuếch đại lực nhằm
mục tiêu di chuyển một vật thể nào đó. Thuật ngữ “đòn bẩy” trong tài chính ám chỉ việc sử dụng
chi phí cố định để gia tăng khả năng sinh lợi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đòn bẩy trong tài
chính là con dao hai lưỡi. Nếu hoạt động của doanh nghiệp tốt, đòn bẩy sẽ khuếch đại cái tốt lên
gấp bội làn và ngược lại. Chính YÌ vậy việc nghiên cứu tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy
tài chính và đòn bẩy tổng hợp tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp
hoạch định chính xác hay đưa ra các biện pháp phù hợp.

I/ Tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy tài chính tới lợi nhuận và rủi ro của doanh nghiệp 1.
Đòn bẩy hoạt động

a. Phân tích ảnh hưởng của đòn bẩy hoat đôns
Đòn bẩy hoạt động (operating leverage) là mức độ sử dụng chi phí cố định để tạo ra sự
khuyếch đại khả năng sinh lợi trong hoạt động của công ty. Ở đây chúng ta chỉ phân tích trong
ngắn hạn YÌ trong dài hạn tất cả các chi phí đều thay đổi.
Chi phí cố định là chi phí không thay đổi khi số lượng thay đổi. Chi phí cố định có thể kể ra
bao gồm các loại chi phí như khấu hao, bảo hiểm, một bộ phận chi phí điện nước và một bộ phận
quản lý...
Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi khi số lượng thay đổi chẳng hạn chi phí nguyên vật liệu,
lao động trực tiếp, một phàn chi phí điện nước, hoa hồng bán hàng, một phần chi phí quản lý
hành chính...
Ảnh hưởng của đòn bẩy hoạt động đến lợi nhuận của công ty:
Trong kinh doanh, chúng ta đầu tư chi phí cố định YỚi hi vọng số lượng tiêu thụ sẽ tạo ra
doanh thu đủ lớn để trang trải chi phí cố định và chi phí biến đổi. Giống như chiếc đòn bẩy trong
cơ học, sự hiện diện của chi phí hoạt động cố định gây ra sự thay đổi trong số lượng tiêu thụ để
khuyếch đại sự thay đổi lợi nhuận (hoặc lỗ). Để minh hoạ chúng ta xem xét ví dụ cho ở bảng sau:

dụng khuyếch đại sự gia tăng EBIT. Tuy nhiên sự khuyếch đại này không phải tuyến tính mà
Đem vị: triệu đồng
theo quy luật giảm dần.

b.

Phần tích điểm hỏa vốn

Công ty A

Công ty B

Công ty

c phí biến
Phân tích điểm hoà Yốn là kỹ thuật phân tích mối q...
Lời mở đầu
Trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế thtrường như ngày nay, bất kỳ doanh nghiệp nào đều
mong muốn có được số lợi nhuận cao nhất từ số Yốn mà họ đã bỏ ra. Muốn được vậy thì tiềm lực
i chính là YÔ cùng quan trọng để các doanh nghiệp đưa ra các cnh sách hợp lý và thành công.
Đòn bẩy như là công cụ để khuếch đại lực, biến một lực nhỏ thành một lực lớn hem tác động vào
vật thể cần dịch chuyển. Trong vật lý người ta dựa vào điểm tựa cố định để khuếch đại lực nhằm
mục tiêu di chuyển một vật thể nào đó. Thuật ngữ “đòn bẩy” trong tài chính ám chỉ việc sử dụng
chi phí cố định để gia tăng kh ng sinh lợi của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đòn bẩy trong i
chính là con dao hai lưỡi. Nếu hoạt động của doanh nghiệp tốt, đòn bẩy sẽ khuếch đại cái tốt lên
gấp bội làn và ngược lại. Chính YÌ vậy việc nghiên cứu tác động của đòn bẩy hoạt động, đòn bẩy
i chính đòn bẩy tổng hợp tới lợi nhuận rủi ro của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp
hoạch định chính xác hay đưa ra các biện pháp phợp.
Tác dụng của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận và rủi ro doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác dụng của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận và rủi ro doanh nghiệp - Người đăng: hoatuongvy3103-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tác dụng của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận và rủi ro doanh nghiệp 9 10 697