Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Giao dịch thương mại quốc tế

Được đăng lên bởi congchuacongranh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1479 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Nội dung của LC và những thông tin cần kiểm tra đối với người xuất khẩu.
Một số quy tắc LC tại VN
2. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện CIF. Hàng hóa bị hỏng hóc do chất
lượng tàu bảo quản kém thì chi phí và tổn thất thuộc về ai.
3. Phí bảo hiểm theo điều kiện CIF. Đều kiện về giá cả trong CIF.
4. So sánh hình thức thanh toán nhờ thu và thanh toán bằng LC
5. Nội dung, phân loại, mục đích sử dụng của hóa đơn thương mại.
6. So sánh và phân loại đại lí, môi giới.
7. Khái niệm incoterms, nguồn luật điều chỉnh, chú ý khi sử dụng incoterm.
8. Điều kiện trọng tài thương mại.
9. Quy trình giao hàng đóng trong container và khiếu nại.
10. Liệt kê phiếu đóng gói, bao bì, bản kê chi tiết.
11. Nội dung điều kiện cơ sở giao hàng.
12.Các chứng từ pháp lý khi nhận hàng.
13. Nội dung hợp đồng mua bán đối lưu.
14. Trình bày giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
15. Các bước giao dịch thông thường.
16. Cách xin thủ tục hải quan.
17. Phương thức cà phê xuất khẩu của Việt Nam.
18. Khái niệm, phân loại, đặc điểm tái xuất.
19.Ý nghĩa của thông báo giao hàng, có bao nhiêu lần thông báo.
20. Nghiên cứu thị trường trong nước thì phải nghiên cứu những gì.
21. Cách tính trọng lượng bì.

22. Phân biệt tàu chuyến và tàu chợ.
23. Đặc điểm của CFR
24. So sánh mẫu hàng và hàm lượng chất chủ yếu.
25. So sánh trách nhiệm người bán trong FOB và CIF.
26. Ý nghĩa của CO và nêu các loại CO hiện có ở Việt Nam.
27. Cách thức xuất khẩu gạo, cách quy định gạo xuất khẩu
28. LC hủy ngang
29. Các biện pháp nghiệp vụ tại sở giao dịch hàng hóa.
30. Ưu điểm sử dụng trọng tài.
31. Chuẩn bị hàng hóa trong xuất khẩu.
32. 1000MT + 2%, giải thích
33. Ý nghĩa điều kiện cơ sở giao hàng trong điều khoản giá của hợp đồng.
34.Tính thời gian bình quân ( quy dẫn về thời gian) rồi chọn ra cách nào hiệu
quả hơn khi cho lãi suất và giá trong FOB và CIF.
35. Việt Nam đang dùng hệ đo lường gì.
36.Chuyển khẩu.
37. Chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định phẩm chất.
38. Luật áp dụng trong hợp đồng, ý nghĩa.
39. Giá trong đầu thầy khác đấu giá khác nhau ntn?
40. Trung gian TM, hệ thống đo lường TM.
41. Đấu thầu và các bước tiến hành.
42. Bao bì theo tuyến đường như thế nào? Tuyến đường là gì?
43. Nghiên cứu thương nhân nước ngoài.

44. Trình bày quy định chất lượng theo mẫu hàng.
45. VD về giao dịch kỳ hạn trong mua bán hàng hóa tại sở giao dịch.
46. Phân biệt hợp đồng thương mại và hợp đồng thương mại quốc tế.
47. Lịch sử hình thành của incoterm.
48. Nêu khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quố...
1. Nội dung của LC và những thông tin cần kiểm tra đối với người xuất khẩu.
Một số quy tắc LC tại VN
2. Nghĩa vụ của người bán trong điều kiện CIF. Hàng hóa bị hỏng hóc do chất
lượng tàu bảo quản kém thì chi phí và tổn thất thuộc về ai.
3. Phí bảo hiểm theo điều kiện CIF. Đều kiện về giá cả trong CIF.
4. So sánh hình thức thanh toán nhờ thu và thanh toán bằng LC
5. Nội dung, phân loại, mục đích sử dụng của hóa đơn thương mại.
6. So sánh và phân loại đại lí, môi giới.
7. Khái niệm incoterms, nguồn luật điều chỉnh, chú ý khi sử dụng incoterm.
8. Điều kiện trọng tài thương mại.
9. Quy trình giao hàng đóng trong container và khiếu nại.
10. Liệt kê phiếu đóng gói, bao bì, bản kê chi tiết.
11. Nội dung điều kiện cơ sở giao hàng.
12.Các chứng từ pháp lý khi nhận hàng.
13. Nội dung hợp đồng mua bán đối lưu.
14. Trình bày giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại.
15. Các bước giao dịch thông thường.
16. Cách xin thủ tục hải quan.
17. Phương thức cà phê xuất khẩu của Việt Nam.
18. Khái niệm, phân loại, đặc điểm tái xuất.
19.Ý nghĩa của thông báo giao hàng, có bao nhiêu lần thông báo.
20. Nghiên cứu thị trường trong nước thì phải nghiên cứu những gì.
21. Cách tính trọng lượng bì.
Tài liệu Giao dịch thương mại quốc tế - Trang 2
Tài liệu Giao dịch thương mại quốc tế - Người đăng: congchuacongranh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài liệu Giao dịch thương mại quốc tế 9 10 647