Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn cho Phòng Nhân sự - Kế hoạch tiếp nhận nhân viên mới

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 9448 lần   |   Lượt tải: 31 lần
Kế hoạch cho nhân viên mới
Tài liệu hướng dẫn cho Phòng Nhân sự.
Giới thiệu Nhân viên mới với toàn bộ Cty.
Một trong những vai trò quan trọng nhất của bạn là làm sao đảm bảo nhân viên mới
cảm thấy được chào đón và hòa đồng vào với Công ty ngay khi bắt đầu. Một nhiệm vụ
khó khăn mới và những cư xử không thân thiện sẽ là nguyên nhân khiến họ cảm thấy
căng thẳng và lo lắng. Tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp bạn hỗ trợ nhân viên mới hòa
nhập vào cộng đồng Cworld một cách tốt nhất. Với tư cách là một người giám sát, bạn
sẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất và ngay lập tức trong việc tạo nên một ấn tượng tốt
ban đầu và môi trường làm việc cởi mở với Nhân viên mới. Làm cho Nhân viên mới
cảm thấy được chào đón, cung cấp cho họ những thứ cần thiết, thông tin căn bản và
trả lời những thắc mắc và quan tâm của họ là việc cần thiết và cần được chuẩn bị, lên
kế hoạch kỹ lưỡng. HÃY GIÚP HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG NHÂN TỐ MỚI CHO SỰ
THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY CHÚNG TA.
Những ấn tượng sâu sắc sẽ đọng lại trong những ngày làm việc đầu tiên của nhân viên
mới. Và tôi muốn những ấn tượng đó phải là những ấn tượng tốt nhằm tạo cho nhân
viên mới cảm giác vinh dự khi được trở thành một phần của một tập thể đoàn kết và
suất xắc.
Chất lượng của kế hoạch hướng dẫn nhân viên mới phản ánh toàn diện về Bộ phận
Nhân sự của bạn và cả Công ty. Tài liệu hướng dẫn này sẽ cũng cấp những bước hữu
ích để đảm bảo rằng nhân viên mới được tuyển của bạn sẽ bắt đầu công việc tại
Cworld một cách tích cực. Khẳng định đây là một quy trình chứ không phải là một sự
kiện trong phút chốc, vì vậy bạn sẽ cần phải sát cánh cùng Nhân viên mới trong những
tháng quan trọng đầu tiên bắt đầu công việc. Một kế hoạch Tiếp nhận chi tiết và khả thi
sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả Nhân viên và bộ phận của họ. Thời gian đầu tư ban
đầu này sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.
Sử dụng những thông tin sau như là bản hướng dẫn. Sẽ có một số đầu việc không phải
của bạn hoặc bộ phận bạn. Nhưng bạn có trách nhiệm theo dõi và đảm bảo tất cả
những đầu việc đó phải được hoàn thành. Xin nhớ rằng, Nhân viên mới sẽ bị cuốn hút
bởi một biển những thông tin mới, vì vậy hãy dạy họ những điều cơ bản trước. Vì vậy
hãy cố gắng cụ thể và chi tiết kế hoạch của bạn.

Sơ đồ hướng dẫn
Sơ đồ hướng dẫn

Lập KH cho
nhân viên
mới

Tiếp tục phát
triển kỹ năng

Hòa nhập
vào CWorld

Đánh giá
hiệu quả
công việc

Hòa nhập vào
Bộ phận

Đào tạo

Lập kế hoạch cho Nhân viên mới của bạn.
Trước khi Nhân viên mới của bạn bắt đầu làm việc, hãy tập trung và...
Kế hoạch cho nhân viên mới
Tài liệu hướng dẫn cho Phòng Nhân sự.
Giới thiệu Nhân viên mới với toàn bộ Cty.
Một trong những vai trò quan trọng nhất của bạn làm sao đảm bảo nhân viên mới
cảm thấy được chào đón và hòa đồng o với Công ty ngay khi bắt đầu. Một nhiệm vụ
khó khăn mới những xử không thân thiện sẽ nguyên nhân khiến họ cảm thấy
căng thẳng lo lắng. Tài liệu hướng dẫn này sẽ giúp bạn h trợ nn viên mới hòa
nhập o cộng đồng Cworld mộtch tốt nhất. Với tư ch là mt người gm sát, bạn
sẽ là người có nh hưởng lớn nhất và ngay lập tức trong việc tạo nên một ấn tượng tốt
ban đầu môi trường làm việc cởi mở với Nhân viên mới. Làm cho Nhân viên mới
cảm thấy được chào đón, cung cấp cho họ những th cần thiết, thông tin n bản
trả lời những thắc mắc quan tâm của hviệc cần thiết cần được chuẩn bị, lên
kế hoạch kỹ lưỡng. HÃY GIÚP HỌ TRỞ THÀNH NHỮNG NHÂN TỐ MỚI CHO SỰ
THÀNH CÔNG CỦA CÔNG TY CHÚNG TA.
Những ấn tượng sâu sắc sẽ đọng lại trong những ngày làm việc đầu tiên của nhân viên
mới. tôi muốn những n tượng đó phải là những n tượng tốt nhằm tạo cho nhân
viên mới cảm giác vinh d khi được trở thành một phần của một tập thể đoàn kết
suất xắc.
Chất lượng của kế hoạch hướng dẫn nhân viên mới phản ánh toàn diện v Bộ phận
Nhân sự của bạn và cả Công ty. Tài liệu hướng dẫn này sẽ cũng cấp những bước hữu
ích để đảm bo rằng nhân viên mới được tuyển của bạn sẽ bắt đầu công việc tại
Cworld một cách tích cực. Khẳng định đây là một quy trình ch không phải là một s
kiện trong phút chốc, vì vậy bạn sẽ cần phải sátnh cùng Nhân viên mới trong những
tháng quan trọng đầu tiên bắt đầu công việc. Một kế hoạch Tiếp nhận chi tiết khả thi
sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cả Nhân viên và bộ phận của họ. Thời gian đầu tư ban
đầu này sẽ mang lại những lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp.
Sử dụng những thông tin sau như là bản hướng dẫn. Sẽ có một số đầu việc không phải
của bạn hoặc bộ phận bạn. Nhưng bạn trách nhiệm theo dõi đảm bảo tất cả
những đầu việc đó phải được hoàn thành. Xin nhớ rằng, Nhân viên mới sẽ bị cuốn hút
bởi một biển những thông tin mới, vậy hãy dạy họ những điều bản trước. vậy
hãy cố gắng cụ thể và chi tiết kế hoạch của bạn.
Tài liệu hướng dẫn cho Phòng Nhân sự - Kế hoạch tiếp nhận nhân viên mới - Trang 2
Tài liệu hướng dẫn cho Phòng Nhân sự - Kế hoạch tiếp nhận nhân viên mới - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn cho Phòng Nhân sự - Kế hoạch tiếp nhận nhân viên mới 9 10 842