Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Được đăng lên bởi hoa123
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 40425 lần   |   Lượt tải: 99 lần
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP
?? Câu hỏi hiểu bài 1:
Đối với một doanh nghiệp bất kỳ theo bạn điều gì là động lực thúc đẩy việc cải tiến sản
phẩm và cải tiến quá trình?
?? Câu hỏi hiểu bài 2:
Theo bạn lý do để doanh nghiệp nỗ lực tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt hơn, sản xuất đạt
hiệu quả và hiệu suất cao hơn là gì?
?? Câu hỏi hiểu bài 3:
Tình hình quản lý chất lượng tại các nước đang phát triển như thế nào?
?? Câu hỏi hiểu bài 4:
Tình hình quản lý chất lượng tại Việt Nam như thế nào?

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG
?? Câu hỏi hiểu bài 1:
Thuật ngữ sản phẩm được hiểu là:
a. Các sản phẩm cụ thể.
b. Các dịch vụ.
c. Kết quả các hoạt động sản xuất, dịch vụ của nền kinh tế.
d. Kết quả của các quá trình sản xuất.
e. Nguyên vật liệu, bán thành phẩm.
?? Câu hỏi hiểu bài 2:
Thuật ngữ “sản phẩm” đơn thuần bao hàm những hàng hóa thực tế mà ta thường thấy hàng
ngày ở các cửa hàng. Đúng hay sai?
?? Câu hỏi hiểu bài 3:

Kinh tế xã hội càng phát triển, tỉ trọng giá trị đóng góp của các sản phẩm thuộc lĩnh vực
dịch vụ ngày càng tăng trong tổng giá trị sản phẩm xã hội. Nhận định này là đúng hay sai?
?? Câu hỏi hiểu bài 4:
Muốn nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm, cần phải đầu tư công nghệ mới để sản xuất
sản phẩm tốt nhất, sang trọng nhất, tiệm cận với trình độ thế giới. Nhận định này là đúng hay sai?
?? Câu hỏi hiểu bài 5:
Khách hàng chỉ mua công dụng của sản phẩm. Do đó, muốn cạnh tranh trên thị trường hãy
tăng thêm các thuộc tính công dụng của sản phẩm. Nhận định này là đúng hay sai?
?? Câu hỏi hiểu bài 6:
Các doanh nghiệp chỉ cần quan tâm đến quảng cáo, thái độ bán hàng lịch sự, vui vẻ là đủ sức
thu hút sự thích thú của khách hàng. Nhận định này đúng hay sai?
?? Câu hỏi hiểu bài 7:
Khái niệm nào quan trọng nhất trong những khái niệm sau:
a. Chất lượng phải thỏa mãn các chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế.
b. Chất lượng phụ thuộc toàn bộ chu trình sản phẩm.
c. Mục đích của chất lượng là tỉ lệ phế phẩm thấp nhất.
d. Sản phẩm có chất lượng là sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn quốc tế.
e. Sản phẩm có chất lượng là sản phẩm phải đạt các yêu cầu khi kiểm tra.
?? Câu hỏi hiểu bài 8:
Chất lượng sản phẩm được quyết định đầu tiên ở giai đoạn:
a. Kiểm tra thành phẩm.
b. Thiết kế, thẩm định.
c. Dịch vụ sau bán.
d. Kiểm soát quá trình.
e. Chuẩn bị sản xuất.

f. Phân phối sản phẩm.
?? Câu hỏi hiểu bài 9:
Chất lượng sản phẩm phụ thuộc nhiều nhất vào:
a. Máy móc, thiết bị.
b. Phương pháp quản lý.
c. Khả năng tài chính.
d. Hệ thống kiểm tra.
e. Nguyên vật liệu.
...
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP
?? Câu hỏi hiểu bài 1:
Đối với một doanh nghiệp bất kỳ theo bạn điều động lực thúc đẩy việc cải tiến sản
phẩm và cải tiến quá trình?
?? Câu hỏi hiểu bài 2:
Theo bạn do để doanh nghiệp nỗ lực tạo ra sản phẩm dịch vụ tốt hơn, sản xuất đạt
hiệu quả và hiệu suất cao hơn là gì?
?? Câu hỏi hiểu bài 3:
Tình hình quản lý chất lượng tại các nước đang phát triển như thế nào?
?? Câu hỏi hiểu bài 4:
Tình hình quản lý chất lượng tại Việt Nam như thế nào?
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG
?? Câu hỏi hiểu bài 1:
Thuật ngữ sản phẩm được hiểu là:
a. Các sản phẩm cụ thể.
b. Các dịch vụ.
c. Kết quả các hoạt động sản xuất, dịch vụ của nền kinh tế.
d. Kết quả của các quá trình sản xuất.
e. Nguyên vật liệu, bán thành phẩm.
?? Câu hỏi hiểu bài 2:
Thuật ngữ “sản phẩm” đơn thuần bao hàm những hàng hóa thực tế mà ta thường thấy hàng
ngày ở các cửa hàng. Đúng hay sai?
?? Câu hỏi hiểu bài 3:
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG - Người đăng: hoa123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 9 10 344