Ktl-icon-tai-lieu

Tại sao phải nghiên cứu tài chính công

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 5526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠI SAO PHẢI NGHIÊN
CỨU TÀI CHÍNH CÔNG
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH

Dẫn nhập
Các quan điểm trái ngược về chính phủ
 “Vai trò của chính phủ là tạo ra một môi trường

mà trong đó các doanh nghiệp khu vực tư sẵn lòng
chấp nhập rủi ro và có khả năng thu lợi từ môi
trường đó.”


George W. Bush

 “… Những chính sách công đúng đắn có thể tạo ra

một môi trường mà nó thúc đẩy sự tăng trưởng
mạnh và tạo ra việc làm một các dễ dàng .”


From Kerry and Edwards “Our Plan For America”

Dẫn nhập
Vai trò thích hợp của chính phủ là gì ?
 Đây là những vấn đề trọng yếu của tài chính công.
 Vậy vai trò thích hợp của chính phủ trong nền

kinh tế là gì?
Khía cạnh chi tiêu : Dịch vụ gì chính phủ nên
cung cấp?
 Khía cạnh thuế: Chính phủ gia tăng nguồn thu
như thế nào?


BỐN CÂU HỎI LỚN CỦA TÀI
CHÍNH CÔNG
 Chính phủ nên can thiệp vào nền kinh tế khi

nào (When)?
 Chính phủ nên can thiệp như thế nào
(How)?
 Ảnh hưởng của những can thiệp đó đến kết
quả kinh tế là gì (What)?
 Tại sao (Why) chính phủ lại chọn sự can
thiệp theo phương thức đó ?

Khi nào chính phủ can thiệp vào nền kinh tế ?
 Thông thường, thị trường tư nhân cạnh

tranh cung cấp các đầu ra rất “hiệu quả” cho
nền kinh tế .
 Nói chung có 2 lý do để chính phủ can
thiệp:
 Thất

bại thị trường
 Tái phân phối

Khi nào chính phủ can thiệp?
Sự thất bại thị trường
 Trong một thị trường cụ thể, đầu ra hiệu

quả là ở đó đường cung, đường cầu cắt
nhau.
 Xét thị trường bảo hiểm:
 Có

nhiều người không được bảo hiểm.

Khi nào chính phủ can thiệp?
Sự thất bại thị trường

i on
cat
i
ppl
A

 Trong năm 2003, có 45 triệu người không có bảo

hiểm ở Mỹ (or 15.6% dân số) .
 Thiếu bảo hiểm có dẫn đến những ngoại tác tiêu
cực: bệnh tật lây lan, ảnh hưởng đến người khác .
 Sự lan truyền bệnh sởi (Measles epidemic) từ năm
1989-1991, gây ra là do nguyên nhân tỷ lệ tiêm
chủng rất thấp.


Giải pháp là chính phủ Mỹ phải trợ cấp chích
vaccines cho những hộ gia đình có thu nhập thấp.

Tái phân phối thu nhập
 Chính phủ cần quan tâm đến: (i) quy mô chiếc

bánh kinh tế; (ii) quy mô lát bánh mà mỗi người
nhận được từ chiếc bánh kinh tế.
 Chẳng hạn, xã hội đánh giá sự tăng thêm 1 đôla
tiêu dùng của người nghèo cao hơn 1 đôla tăng
thêm của người giàu
 Tái phân phối là sự thay đổi nguồn lực từ nhóm
người này sang nhóm người khác

Tái phân phối thu nhập
 Ở Mỹ, trong số những người không được bảo hiểm,

khoảng ¾ là những người có thu nhập dưới mức trung bình
(the median income)
 Xã hội cảm thấy rằng rất hợp lý để tái phân phối th...
TẠI SAO PHẢI NGHIÊN
CỨU TÀI CHÍNH CÔNG
PGS.TS. SỬ ĐÌNH THÀNH
Tại sao phải nghiên cứu tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tại sao phải nghiên cứu tài chính công - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Tại sao phải nghiên cứu tài chính công 9 10 855