Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi tuan-anh-luu
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2060 lần   |   Lượt tải: 2 lần
You are logged in as Admin Hoang Anh Duc (Logout)

You are here






Khảo thí
/ ► TCH412
/ ► Quizzes
/ ► ĐỀ CHÍNH THỨC - THANH TOÁN QUỐC TẾ (4 ĐVHT)
/ ► Review of attempt 1
Update this Quiz




Info
Results

o
o

Overview
Regrade
Manual grading
Item analysis

o
o


Preview


Edit

ĐỀ CHÍNH THỨC - THANH TOÁN QUỐC TẾ (4 ĐVHT)
Review of attempt 1
k46a03lu007 Đặng Ngọc Minh Phương
Started on Thursday, 10 March 2011, 09:02 AM
Completed on Thursday, 10 March 2011, 09:35 AM
Time taken 33 mins 7 secs
Marks
32/40
Grade
8 out of a maximum of 10 (80%)
Question 1
Marks: 1
Hợp đồng thương mại ghi “...Available by 30% at sight, 70% at 90 days after B/L
Date” thuộc loại nào:
Choose one answer.
a. Sight payment
b. Deferred payment

c. Mixed payment
Make comment or override grade
Correct
Marks for this submission: 1/1.
Question 2
Marks: 1
Trong trường hợp nào NH được chỉ định xuất trình chứng từ điện tử được phép
chuyển chứng từ đi để đòi tiền NH phát hành?
Choose one answer.
a. Tính chân thật bề ngoài của chứng từ đã được kiểm tra một cách chắc
chắn
b. Nhận chứng từ như thế nào thì chuyển chứng từ như thế ấy
Make comment or override grade
Correct
Marks for this submission: 1/1.
Question 3
Marks: 1
Người thụ hưởng xuất trình một BL có 3 trang tất cả. Trên đầu của trang 2 ghi
“Second page of B/L No. 1234” và trên đầu của trang 3 có ghi “Attachment to B/L
number 1234”. Người chuyên chở ký trên trang thứ 2. Ngân hàng phát hành có
chấp nhận B/L này không?
Choose one answer.
a. Có
b. Không
Make comment or override grade
Correct
Marks for this submission: 1/1.
Question 4
Marks: 1
Loại lãi suất nào sau đây thường được tham khảo trong các hợp đồng tín dụng
quốc tế
Choose one answer.
a. Lãi suất của FED
b. Lãi suất LIBOR, LIBID, LIMEAN
c. Trung bình của hai loại lãi suất trên
Make comment or override grade
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 5
Marks: 1
Phần lớn các hợp đồng ngoại hối kỳ hạn được giao dịch thông qua:
Choose one answer.
a. Sở giao dịch

b. Các ngân hàng thương mại
c. Bàn trao đổi ngoại tệ
d. Quỹ tiền tệ quốc tế
Make comment or override grade
Incorrect
Marks for this submission: 0/1.
Question 6
Marks: 1
Doanh nghiệp A ký hợp đồng bán 10.000 chiếc sơ mi với giá 20 USD/chiếc, giá
bình quân thị trường là 18,5 USD/đơn vị. Để đảm bảo thực hiện hợp đồng,
doanh nghiệp A nên yêu cầu người nhập khẩu ứng trước tối thiểu:
Choose one answer.
a. 1.500 USD
b. 15.000 USD
c. 8.500 USD
d. 10.000 USD
Make comment or override grade
Correct
Marks for this submi...
You are logged in as Admin Hoang Anh Duc (Logout)
You are here
Khảo thí
/ TCH412
/ Quizzes
/ ĐỀ CHÍNH THC - THANH TOÁN QUỐC T(4 ĐVHT)
/ Review of attempt 1
Update this Quiz
Info
Results
o Overview
o Regrade
o Manual grading
o Item analysis
Preview
Edit
ĐCHÍNH THỨC - THANH TN QUỐC T(4 ĐVHT)
Review of attempt 1
k46a03lu007 Đặng Ngọc Minh Phương
Started on
Thursday, 10 March 2011, 09:02 AM
Completed on
Thursday, 10 March 2011, 09:35 AM
Time taken
33 mins 7 secs
Marks
32/40
Grade
8 out of a maximum of 10 (80%)
Question 1
Marks: 1
Hp đồng thương mại ghi “...Available by 30% at sight, 70% at 90 days after B/L
Date” thuộc loại nào:
Choose one answer.
a. Sight payment
b. Deferred payment
Thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán quốc tế - Người đăng: tuan-anh-luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Thanh toán quốc tế 9 10 538