Ktl-icon-tai-lieu

thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Nhu Nhu
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
KHOA KINH TẾ & QTKD

THANH TOÁN QUỐC TẾ

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

1

THANH TOÁN QUỐC TẾ

GiảngViên:ĐàoThịHồng
Bộmôn:Tàichính–kếtoán,
KhoaKinhtếvàQuảntrịkinhdoanh.
Email: hongdao23990@gmail.com

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

2

Yêucầumônhọc
Mụctiêumônhọc
Tàiliệuthamkhảo
Phânbổthờigian
Phươngphápđánhgiá
Nộidung

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

3

Phânbổthờigian

Tổngsốtínchỉ: 3tínchỉ
Tổngsốtiết: 45
Lýthuyết: 40
Bàitập: 5

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

4

Cungcấpkiế
nthứccơbản

Áp

MỤC ĐÍCH

dụng

Tiếp
cận

Phân
tích

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

5

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
Chuyêncần

10%

60%

20%

Thi
Cuối
Kỳ

Kiểmtra
giữakỳ

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

6

Tàiliệuthamkhảo

1.LêVănTề(2004):Thanhtoánquốctế- NXBThốngkê.HàNội
2.ĐạihọcNgoạithương(2006):Giáotrìnhthanhtoánquốctế.
3.Pháplệnhngoạihối(2005).
4.Luậtcáccôngcụchuyểnnhượng(2005).
…

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

7

I

TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

II

TỶ GIÁ HỐIĐOÁI

Nộidung
III

CÁC PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ

IV
CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

V

5/19/14

CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Giảng viên: Đào Thị Hồng

8

I. TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

CơsởhìnhthànhTTQT

Kháiniệm

ĐặctrưngcủaTTQT

VaitròcủaTTQT

ChủthểthamgiaTTQT
PhânloạitrongTTQT

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

9

CÂU HỎI

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ XUẤT HIỆN TỪ KHI NÀO?

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

10

1.1.Cơsởhìnhthànhthanhtoánquốctế

•

-Sựkhácbiệtvềđịalý,khíhậu,môitrường,trìnhđộpháttriểnKHKT,..giữacácquốcgia

•

->Sựkhácbiệtvềlợithếsosánh

Vídụ?

•

5/19/14

Traođổingoạithương

Giảng viên: Đào Thị Hồng

11

1.1.Cơsởhìnhthànhthanhtoánquốctế

-Kếtthúcviệctraođổingoạithươnglàhoạtđộngthuvàchitiềntệgiữacácquốcgia:.

Thu & chitừviệcdịchchuyểndòngvốntàichính:Đầutư,vaynợ,việntrợ,..

Thu & chitừviệctraođổihànghóa,dịchvụ,hợptáckinhtế, KHKT,vănhóa,..

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

12

1.2.Kháiniệm

TTQTlà quá trình thực hiện các khoảnthu – chi tiền tệcủa một nước trong
các lĩnh vực kinh tế, tài chínhthông qua hệ thống ngân hàng thế
giớidẫn đến việc tăng giảm ngoại hối của nướcđótrong một thời gian
nào đó.

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

13

ĐặctrưngTTQT

Thu chitiềntệgiữacácquốcgia
Phảithôngquahệthốngngânhàngtrênthếgiới
Dựatrênnềntảngngoạithươngvàcácquanhệtraođổiquốctế.
Đòihỏitrìnhđộchuyênmôncao,côngnghệtiêntiến.

5/19/14

Giảng viên: Đào Thị Hồng

14

1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TTQT
Hoạtđộngthanhtoánmangyếutốnướcngoài.

5/19/14




Chủ thể ...
ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
KHOA KINH TẾ & QTKD
5/19/14 Giảng viên: Đào Thị Hồng
1
THANH TOÁN QUỐC TẾ
thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thanh toán quốc tế - Người đăng: Nhu Nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
thanh toán quốc tế 9 10 895