Ktl-icon-tai-lieu

The Balanced Scorecard: Eolution to Long-Term Performance

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 176 trang   |   Lượt xem: 2161 lần   |   Lượt tải: 10 lần
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
The Balanced Scorecard: Eolution to Long-Term Performance - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
176 Vietnamese
The Balanced Scorecard: Eolution to Long-Term Performance 9 10 20