Ktl-icon-tai-lieu

THẾ GIỚI PHẲNG

Được đăng lên bởi my-tran-tang
Số trang: 534 trang   |   Lượt xem: 7506 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tải tài liệu miễn phí từ 

Thế giới
Phẳng
TÓM TẮT LỊCH SỬ
THẾ KỈ HAI MƯƠI MỐT
The World Is Flat
A BRIEF HISTORY OF
THE TWENTY-FIRST CENTURY

Thomas L. Friedman
THẾ GIỚI LÀ PHẲNG

Những người dịch:
Nguyễn Quang A, Cao Việt Dũng, Nguyễn Tiên Phong

CÙNG TÁC GIẢ
From Beirut to Jerusalem (1989)
The Lexus and the Olive Tree (1999)
[Chiếc Lexus và Cây Ôliu (NXB. Khoa học Xã Hội 2005)]
Longtitudes and Attitudes (2002)

THOMAS L. FRIEDMAN

THẾ GIỚI LÀ PHẲNG
Tóm tắt Lịch sử Thế kỉ Hai mươi Mốt

Farrar, Straus and Gioux / New York

Tặng Matt
và Kay
và Ron

Mục Lục
Lời giới thiệu
Thế giới Trở thành Phẳng Thế nào
Một: Khi Tôi Còn Đang Ngủ / 3
Hai: Mười Lực Làm Phẳng Thế giới / 48
Lực làm phẳng # 1. 9/11/89 / 48
Lực làm phẳng # 2. 9/8/95 / 56
Lực làm phẳng # 3. Phần mềm Work Flow / 71
Lực làm phẳng # 4. Open-Sourcing / 81
Lực làm phẳng # 5. Outsourcing / 103
Lực làm phẳng # 6. Offshoring / 114
Lực làm phẳng # 7. Xâu Chuỗi cung / 128
Lực làm phẳng # 8. Insourcing / 141
Lực làm phẳng # 9. In-forming / 150
Lực làm phẳng # 10. Các Steroid / 159
Ba: Ba sự Hội tụ / 173
Bốn: Sự Sắp xếp Vĩ đại / 201
Mĩ và Thế giới Phẳng
Năm: Mĩ và Tự do Thương mại / 225
Sáu: Những Tiện dân / 237
Bảy: Cuộc Khủng hoảng Trầm lặng / 250
Tám: Đây Không phải là một Thử nghiệm / 276
Các Nước Đang Phát triển và Thế giới Phẳng
Chín: Đức mẹ đồng trinh Guadalupe / 309
Các Công ti và Thế giới Phẳng
Mười: Các công ti đối phó thế nào / 339
Địa Chính trị và Thế giới Phẳng
Mười một: Thế giới Không phẳng / 371
Mười hai: Lí thuyết Dell về Ngăn ngừa Xung đột / 414
Kết luận: Sức Tưởng tượng
Mười ba: 9/11 đối lại 11/9 / 441
Lời Cảm ơn
/ 471
Chỉ mục / 475

LỜI GIỚI THIỆU
Bạn đọc cầm trên tay cuốn thứ mười ba* của tủ sách SOS2,
cuốn Thế giới Phẳng của Thomas L. Freedman. Cuốn sách được
in và phát hành lần đầu vào tháng 4-2005. Đây là cuốn sách thứ
tư của Freedman, cuốn thứ hai, Xe Lexus và Cây Ôliu, vừa được
Nhà xuất bản Khoa Học Xã hội xuất bản bằng tiếng Việt. T. L.
Freedman là nhà báo nổi tiếng của tờ New York Times, đi nhiều,
gặp gỡ với rất nhiều nhân vật nổi tiếng, với con mắt hết sức sắc
sảo, ông trình bày những vấn đề toàn cầu hoá rất súc tích và sinh
động, ông trình bày những vấn đề khô khan, khó hiểu một cách
sáng sủa, dí dỏm, dùng nhiều ẩn dụ giúp bạn đọc lĩnh hội vấn đề
một cách dễ dàng.
Tôi nghĩ cuốn sách rất bổ ích cho các nhà chính trị, các nhà
hoạch định chính sách, vì nó trình bày những thách thức của thế
giới phẳng đối với Mĩ, với thế giới đang phát triển, với các công
ti, n...
Tải tài liệu miễn phí từ www.TheGioiWebsite.net
Thế giới
Phẳng
TÓM TẮT LỊCH SỬ
THẾ KỈ HAI MƯƠI MỐT
The World Is Flat
A BRIEF HISTORY OF
THE TWENTY-FIRST CENTURY
Thomas L. Friedman
THẾ GIỚI LÀ PHẲNG
THẾ GIỚI PHẲNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THẾ GIỚI PHẲNG - Người đăng: my-tran-tang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
534 Vietnamese
THẾ GIỚI PHẲNG 9 10 677