Ktl-icon-tai-lieu

Thiếu sách lược về nhân tài, chúng ta có nguy cơ trở thành dân tộc làm thuê

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 2812 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thiếu sách lược về nhân tài, chúng ta có nguy cơ trở
thành dân tộc làm thuê

Thanh nien

08:04' PM
- Thứ bảy,
16/12/2006

Cái gọi là thời cơ vàng của dân tộc, là vận khí quốc gia... nhất
nhất đều phải dựa vào nội lực, mà nội lực phải được vận động
nhờ nguồn lực nhân tài! Vì sao vậy? Thứ nhất, dựa vào thu hút
chất xám bên ngoài là điều không tưởng. Chất xám thực tế chỉ
chảy theo chiều từ khu vực kinh tế kém phát triển sang khu vực
kinh tế phát triển hơn là do vậy. Người có thể đứng ra đãi sĩ rồi chiêu hiền, quyết không
phải kẻ tầm thường mà làm được.
Thứ hai, dựa vào thành tựu chất xám bên ngoài - tức chờ cho thế giới phát triển về khoa
học-công nghệ, sau đó hy vọng ta du nhập vào rồi tự khắc cũng có công nghệ mới, thì có
thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm không kém: nó dần biến chúng ta trở thành một dân tộc
làm thuê, và về khoa học-công nghệ dĩ nhiên sẽ luôn đi sau thiên hạ.
1. Nhân tài từ đâu và do đâu?
Mỗi người bình thường sinh ra đều khá bình đẳng về trí tuệ. Mỗi đứa trẻ đều có vài ba
năng khiếu bẩm sinh nổi bật, nhưng ít khi nhận thấy rõ ràng. Sang giai đoạn tuổi mẫu
giáo và thiếu nhi, thường chỉ còn lại một vài năng khiếu được lưu lại, hoặc ở dạng ẩn,
hoặc lộ ra căn bản cho đến khi trưởng thành.
Những năng khiếu đó là giai đoạn phôi thai của tài năng sau này. Chúng được nuôi
dưỡng nhờ những phương pháp tư duy (logic) hợp lý, và chúng phát triển nhờ tính logic
của môi trường giáo dục.
Xét về bản chất, năng khiếu chia ra hai lĩnh vực chính: năng khiếu về khoa học tự nhiên,
và năng khiếu về khoa học xã hội.
Trong giai đoạn năng khiếu hình thành và phát triển ở tuổi vị thành niên và cả sau này, có
các yếu tố chính tác động gồm: môi trường tâm lý-gia đình; môi trường giáo dục (phổ
thông-chuyên ngành); và môi trường xã hội-hoạt động (môi trường phát triển).
Ở tuổi thanh niên, thay cho yếu tố giáo dục phổ thông sẽ là giáo dục chuyên ngành (dạy
nghề, cao đẳng hay đại học...). Giai đoạn này diễn ra sự chuyển đổi từ năng khiếu thành
tài năng.
Nhân tài, xét nghĩa Hán-Việt, là người có tài năng, nghĩa dùng thuần Việt còn thêm yếu
tố nhân, tức là người tài năng với cống hiến có ích cho xã hội, cho khoa học. Người tài

mà sử dụng tài năng chỉ để mưu cầu lợi ích cá nhân, đôi khi còn gây hại cho lợi ích chung
mà không nhận ra thì rất nguy hiểm, nếu địa vị càng cao thì nguy hại càng lớn. Thiếu chữ
nhân thì quyết không thể gọi là nhân tài.
Từ cuối giai đoạn hình thành năng khiếu và định hình tài năng, tư duy cá nhân bắt đầu sử
dụng đến sự tổng hợp và phân tích trong hoạt...
Thi u sách l c v nhân tài, chúng ta có nguy c tr ế ượ ơ
thành dân t c làm thuê
Thanh nien
08:04' PM
- Thứ bảy,
16/12/2006
Cái gọi là thời cơ vàng của dân tộc, là vận khí quốc gia... nhất
nhất đều phải dựa vào nội lực, mà nội lực phải được vận động
nhờ nguồn lực nhân tài! Vì sao vậy? Thứ nhất, dựa vào thu hút
chất xám bên ngoài là điều không tưởng. Chất xám thực tế chỉ
chảy theo chiều từ khu vực kinh tế kém phát triển sang khu vực
kinh tế phát triển hơn là do vậy. Người có thể đứng ra đãi sĩ rồi chiêu hiền, quyết không
phải kẻ tầm thường mà làm được.
Thứ hai, dựa vào thành tựu chất xám bên ngoài - tức chờ cho thế giới phát triển về khoa
học-công nghệ, sau đó hy vọng ta du nhập vào rồi tự khắc cũng có công nghệ mới, thì có
thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm không kém: nó dần biến chúng ta trở thành một dân tộc
làm thuê, và về khoa học-công nghệ dĩ nhiên sẽ luôn đi sau thiên hạ.
1. Nhân tài từ đâu và do đâu?
Mỗi người bình thường sinh ra đều khá bình đẳng về trí tuệ. Mỗi đứa trẻ đều có vài ba
năng khiếu bẩm sinh nổi bật, nhưng ít khi nhận thấy rõ ràng. Sang giai đoạn tuổi mẫu
giáo và thiếu nhi, thường chỉ còn lại một vài năng khiếu được lưu lại, hoặc ở dạng ẩn,
hoặc lộ ra căn bản cho đến khi trưởng thành.
Những năng khiếu đó là giai đoạn phôi thai của tài năng sau này. Chúng được nuôi
dưỡng nhờ những phương pháp tư duy (logic) hợp lý, và chúng phát triển nhờ tính logic
của môi trường giáo dục.
Xét về bản chất, năng khiếu chia ra hai lĩnh vực chính: năng khiếu về khoa học tự nhiên,
và năng khiếu về khoa học xã hội.
Trong giai đoạn năng khiếu hình thành và phát triển ở tuổi vị thành niên và cả sau này, có
các yếu tố chính tác động gồm: môi trường tâm lý-gia đình; môi trường giáo dục (phổ
thông-chuyên ngành); và môi trường xã hội-hoạt động (môi trường phát triển).
Ở tuổi thanh niên, thay cho yếu tố giáo dục phổ thông sẽ là giáo dục chuyên ngành (dạy
nghề, cao đẳng hay đại học...). Giai đoạn này diễn ra sự chuyển đổi từ năng khiếu thành
tài năng.
Nhân tài, xét nghĩa Hán-Việt, là người có tài năng, nghĩa dùng thuần Việt còn thêm yếu
tố nhân, tức là người tài năng với cống hiến có ích cho xã hội, cho khoa học. Người tài
Thiếu sách lược về nhân tài, chúng ta có nguy cơ trở thành dân tộc làm thuê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiếu sách lược về nhân tài, chúng ta có nguy cơ trở thành dân tộc làm thuê - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Thiếu sách lược về nhân tài, chúng ta có nguy cơ trở thành dân tộc làm thuê 9 10 439