Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

Được đăng lên bởi tranhuongk1dhkt1
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 5 lần
1

PHẦN 1
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG

1.1. Lý do chọn đề tài
Công tác văn thư nói chung, công tác tổ chức quản lý văn bản đi và đến nói
riêng có một vị trí hết sức quan trọng trong sự hình thành và phát triển của tất cả các
cơ quan tổ chức, đặc biệt là tại Trường Đại học Hải Dương vì vậy được Nhà trường
rất đặc biệt quan tâm đến công tác này nó góp phần nâng cao uy tín cũng như chất
lượng hoạt động của Nhà trường.
Đây là hoạt động đảm bảo cho việc cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp
thời và chính xác nhằm phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý của Hiệu trưởng Nhà
trường, đồng thời nó cũng tạo lên một hệ thống đồng bộ xuyên suốt từ trên xuống
dưới. Thực tế cho thấy từ nhiều năm qua công tác quản lý văn bản luôn giữ một vị
trí trọng yếu trong công tác văn phòng và là bộ phận không thể thiếu ở bất cứ cơ
quan tổ chức nào.
Cùng với sự phát triển của bộ máy Nhà nước qua các thời kỳ, công tác quản
lý văn bản trong Nhà trường cũng ngày càng được củng cố và mở rộng, nhất là
trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiên nay.
Ở Nhà trường nghiệp vụ này được quy định một cách thống nhất, cụ thể,
phổ biến và thường xuyên. Được sự quan tâm và thống nhất chỉ đạo của Chính phủ
việc quản lý văn bản đến và đi trong Nhà trường từng bước được nâng cao và hoàn
thiện hơn về mọi mặt.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, công tác quản lý văn bản tại trường Đại
học Hải Dương cũng không tránh khỏi những hạn chế vướng mắc cần làm rõ. Là
một sinh viên ngành Quản trị văn phòng với những kiến thức tiếp thu được tại
trường và trong khoảng thời gian thực tập Phòng thanh tra - Pháp chế Nhà trường
em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Công tác quản lý văn bản tại Phòng thanh tra Pháp chế trường Đại học Hải Dương” nhằm đề xuất, kiến nghị một số giải pháp
để hoàn thiện công tác này.

2

1.2. Giới thiệu những nét cơ bản về Nhà trường.
1.2.1. Khái quát chung lịch sử hình thành và phát triển của Nhà trường
Trường Đại Học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương)
là Trường công lập trực thuộc UBND Tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26
tháng 7 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải
Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ- TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013
của Thủ tướng Chính phủ;
Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sơ hợp nhất, sát
nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Thương nghiệp, Lao động và
Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và d...
1
PHẦN 1
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI PHÒNG THANH TRA -
PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG
1.1. Lý do chọn đề tài
Côngcn thư nói chung, công tác tổ chức quản lý văn bản đi đến nói
riêng có một vị trí hết sức quan trọng trong sự hình thành và phát triển của tất cả các
cơ quan tổ chức, đặc biệt là tại Trường Đại học Hải Dương vì vậy được Nhà trường
rất đặc biệt quan tâm đến công tác này góp phần ng cao uy tín cũng như chất
lượng hoạt động của Nhà trường.
Đây hoạt động đảm bảo cho việc cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp
thời và chính xác nhằm phục vụ đắc lực cho hoạt động quản lý của Hiệu trưởng Nhà
trường, đồng thời cũng tạo lên một hệ thống đồng bộ xuyên suốt từ trên xuống
dưới. Thực tế cho thấy từ nhiều năm qua công tác quản lýn bản luôn giữ một vị
trí trọng yếu trong công c văn phòng bộ phận không thể thiếu bất cứ
quan tổ chức nào.
Cùng với sự phát triển của bmáy Nhà nước qua các thời kỳ, công tác quản
văn bản trong Nhà trường cũng ngày càng được củng cố m rộng, nhất
trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiên nay.
Nhà trường nghiệp vụ này được quy định một cách thống nhất, cụ thể,
phổ biến thường xuyên. Được sự quan tâm thống nhất chỉ đạo của Chính phủ
việc quảnn bản đến đi trong Nhà trường từng bước được nâng cao hoàn
thiện hơn về mọi mặt.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, công tác quản lý văn bản tại trường Đại
học Hải Dương cũng không tránh khỏi những hạn chế vướng mắc cần làm rõ.
một sinh viên ngành Quản trị văn phòng với những kiến thức tiếp thu được tại
trường trong khoảng thời gian thực tập Phòng thanh tra - Pháp chế Nhà trường
em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Công tác quản văn bản tại Phòng thanh tra -
Pháp chế trường Đại học Hải Dương” nhằm đề xuất, kiến nghị một số giải pháp
để hoàn thiện công tác này.
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG - Người đăng: tranhuongk1dhkt1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI PHÒNG THANH TRA PHÁP CHẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG 9 10 820