Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại Công ty TNHH Hanjin Logistics Việt Nam

Được đăng lên bởi Liễu Ngọc
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 3180 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

GVHD: GS.TS VÕ THANH THU

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình vươn lên mạnh mẽ
trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là lĩnh vưc kinh tế, mà một trong những
mốc quan trọng đánh dấu cho sự vươn lên đó chính là sự kiện Việt Nam đã chính
thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Với việc
tham gia WTO, Việt Nam sẽ có cơ hội tham gia sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa vào
thương mại và hội nhập quốc tế. Các thành phần kinh tế và đặc biệt là các doanh
nghiệp trong nước sẽ đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cũng không kém
phần thách thức với sự cạnh tranh gay gắt và không cân bằng của các doanh
nghiệp đến từ các nước khác nhau.
Do sự phát triển và giao lưu kinh tế mạnh mẽ giữa việt Nam và các nước
trên thế giới thì một nghành kinh tế được cho là sẽ có cơ hội rất lớn để phát triển
đó là ngành giao nhận vận tải. Việc nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng cao,
ổn định trong những năm qua và kim ngạch xuất khẩu cũng tăng mạnh theo, đây là
một tín hiệu rất tốt cho nghành vận tải vốn đã phát triển, sẽ phát triển mạnh hơn
nữa trong tương lai.
Kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới và chuyển đổi từ kinh tế bao
cấp sang nền kinh tế thị trường đến nay, nghành giao nhận vận tải nói chung và
nghành vận tải biển nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình
phát triển của đất nước. Hiện nay, ở Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải với nhiều quy mô khác nhau, mặc dù
còn non trẻ so với bề dày lịch sử của nghành giao nhận vận tải trên thế giới, song
các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này đã dần chứng tỏ được sự
phát triển nhanh và ổn định của mình. Đặc biệt với việc truyền thống xuất FOB,
nhập CIF của các doanh nghiệp Việt Nam đang dần chuyển sang hình thức xuất
CIF, nhập FOB, điều này đã trao thêm cơ hội cho các doanh nghiệp kinh doanh
vận tải trong nước.

SVTT: PHẠM CÔNG VINH

Trang 1

Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

GVHD: GS.TS VÕ THANH THU

Trước tình hình đó, Công ty TNHH Hanjin Logistics Việt Nam đã từng bước
hoàn thiện và củng cố hoạt động kinh doanh của mình. Tuy vậy, để tồn tại và phát
triển lâu dài, công ty không còn cách nào khác là phải nhìn nhận lại tình hình, trên
cơ sở đó đề ra những giải pháp thực tế để thúc đẩy hiệu quả hoạt động hơn nữa.
Trong thời gian thực tập và tìm hiểu tại Hanjin Logisitcs, với kiến thức của
một sinh viên trường Đại học Bình Dương, cùng với mong muốn đóng góp một
ph...
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD: GS.TS VÕ THANH THU
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình vươn lên mạnh mẽ
trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt lĩnh vưc kinh tế, một trong những
mốc quan trọng đánh dấu cho s vươnn đó chính sự kiện Việt Nam đã chính
thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Với việc
tham gia WTO, Việt Nam sẽ có hội tham gia sâu rộng, mạnh mẽ hơn nữa vào
thương mại và hội nhập quốc tế. Các thành phần kinh tế đặc biệt các doanh
nghiệp trong nước sẽ đứng trước hội phát triển rất lớn, nhưng cũng không kém
phần thách thức với sự cạnh tranh gay gắt không cân bằng của các doanh
nghiệp đến từ các nước khác nhau.
Do sự phát triển giao lưu kinh tế mạnh mẽ giữa việt Nam các nước
trên thế giới thì một nghành kinh tế được cho sẽ hội rất lớn để phát triển
đó là ngành giao nhận vận tải. Việc nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng cao,
ổn định trong những năm qua và kim ngạch xuất khẩu cũng tăng mạnh theo, đây
một tín hiệu rất tốt cho nghành vận tải vốn đã phát triển, s phát triển mạnh hơn
nữa trong tương lai.
Kể từ khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới và chuyển đổi từ kinh tế bao
cấp sang nền kinh tế thị trường đến nay, nghành giao nhận vận tải nói chung và
nghành vận tải biển nói riêng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình
phát triển của đất nước. Hiện nay, ở Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực giao nhận vận tải với nhiều quy khác nhau, mặc
còn non trẻ so với bề dày lịch sử của nghành giao nhận vận tải trên thế giới, song
các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này đã dần chứng tỏ được sự
phát triển nhanh ổn định của mình. Đặc biệt với việc truyền thống xuất FOB,
nhập CIF của các doanh nghiệp Việt Nam đang dần chuyển sang hình thức xuất
CIF, nhập FOB, điều này đã trao thêm hội cho các doanh nghiệp kinh doanh
vận tải trong nước.
SVTT: PHẠM CÔNG VINH Trang 1
Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại Công ty TNHH Hanjin Logistics Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại Công ty TNHH Hanjin Logistics Việt Nam - Người đăng: Liễu Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Thực trạng hoạt động nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển tại Công ty TNHH Hanjin Logistics Việt Nam 9 10 89