Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động tại việt nam

Được đăng lên bởi nguyenthithutrang-kt15
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 953 lần   |   Lượt tải: 7 lần
2: Thực trạng nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động
2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại VN
Dù ở thời đại nào, nguồn nhân lực cũng luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết
định sức mạnh của một quốc gia. Bởi chúng ta biết rằng mọi của cải vật chất
đều được làm nên từ bàn tay và trí óc của con người. Việt Nam được thế giới
đánh giá là có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên
lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đây là nguồn lực vô cùng quan
trọng để đất nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế xã
hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội Đảng XI thông qua ngày
16/2/2011. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn thấp
và cần phải được cải thiện càng sớm càng tốt.
a) Ưu điểm
Thứ nhất, VN có nguồn nhân lực dồi dào
VN là nước có dân số đông thứ hai Đông nam á và thứ 13 thế giới thập
niên 90 nước ta có 35 triệu lao động đến đầu thế kỷ 21 là 40 triệu lao động.
Theo kết quả điều tra dân số đến tháng 12/2010, Việt Nam có gần 87 triệu
người. Điều này phản ánh nguồn nhân lực của Việt Nam đang phát triển dồi
dào. Nguồn nhân lực Việt Nam được cấu thành chủ yếu là nông dân, công
nhân, trí thức, doanh nhân, dịch vụ và nhân lực của các ngành, nghề Trong
đó, nguồn nhân lực nông dân có gần 62 triệu người, chiếm hơn 70% dân số;
nguồn nhân lực công nhân là 9,5 triệu người (gần 10% dân số); nguồn nhân
lực trí thức, tốt nghiệp từ đại học, cao đẳng trở lên là hơn 2,5 triệu người,
chiếm khoảng 2,15% dân số; nguồn nhân lực từ các doanh nghiệp khoảng 2
triệu người, trong đó, khối doanh nghiệp trung ương gần 1 triệu người Do dân
số tăng nhanh từ trước cho nên nguồn nhân lực tiếp tục tăng với tốc độ cao.
Hàng năm có từ 1 đến 1,2 triệu lao động gia tăng. Nguồn nhân lực trẻ tăng
nhanh là một lợi thế đối với sự phát triển của đất nước.Nó đảm bảo yếu tố cơ
bản cho đầu tư phát triển, phát triển theo chiều rộng và chiều sâu.
Thứ hai, giá nhân công rẻ hơn các nước phát triển do mặt bằng giá cả
hàng tiêu dùng thấp hơn.

1

Theo số liệu thống kê năm 2013, giá nhân công của VN rẻ thứ 5 trên thế giới
Khi quyết định đầu tư, giá cả lao động không phải lúc nào cũng là yếu tố
quan trọng nhất. Song, trong nhiều trường hợp, đối mặt với thị trường
lao động quá đắt đỏ tại các nước tiên tiến, nhiều doanh nghiệp chấp nhận
các rào cản tìm đến những nơi có nguồn lao động giá rẻ
Bảng thống kê 10 quốc gia có giá nhân công rẻ nhất thế giới:
Quốc gia

Giá nhân công

Madagascar

0.18 USD/GIỜ

Bangladesh

0,23 USD/giờ

Pakistan

0,32 USD/giờ

Ghana

0,32 USD...
2: Thực trạng nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động
2.1 Đặc điểm nguồn nhân lực tại VN
Dù ở thời đại nào, nguồn nhân lực cũng luôn là yếu tố quan trọng nhất quyết
định sức mạnh của một quốc gia. Bởi chúng ta biết rằng mọi của cải vật chất
đều được làm nên từ bàn tay và trí óc của con người. Việt Nam được thế giới
đánh giá là có lợi thế về dân số đông, đang trong thời kỳ “dân số vàng” nên
lực lượng trong độ tuổi lao động khá dồi dào. Đây là nguồn lực vô cùng quan
trọng để đất nước ta thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế xã
hội giai đoạn 2011-2020 đã được Đại hội Đảng XI thông qua ngày
16/2/2011. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn thấp
và cần phải được cải thiện càng sớm càng tốt.
a) Ưu điểm
Thứ nhất, VN có nguồn nhân lực dồi dào
VN là nước có dân số đông thứ hai Đông nam á và thứ 13 thế giới thập
niên 90 nước ta có 35 triệu lao động đến đầu thế kỷ 21 là 40 triệu lao động.
Theo kết quả điều tra dân số đến tháng 12/2010, Việt Nam có gần 87 triệu
người. Điều này phản ánh nguồn nhân lực của Việt Nam đang phát triển dồi
dào. Nguồn nhân lực Việt Nam được cấu thành chủ yếu là nông dân, công
nhân, trí thức, doanh nhân, dịch vụ và nhân lực của các ngành, nghề Trong
đó, nguồn nhân lực nông dân có gần 62 triệu người, chiếm hơn 70% dân số;
nguồn nhân lực công nhân là 9,5 triệu người (gần 10% dân số); nguồn nhân
lực trí thức, tốt nghiệp từ đại học, cao đẳng trở lên là hơn 2,5 triệu người,
chiếm khoảng 2,15% dân số; nguồn nhân lực từ các doanh nghiệp khoảng 2
triệu người, trong đó, khối doanh nghiệp trung ương gần 1 triệu người Do dân
số tăng nhanh từ trước cho nên nguồn nhân lực tiếp tục tăng với tốc độ cao.
Hàng năm có từ 1 đến 1,2 triệu lao động gia tăng. Nguồn nhân lực trẻ tăng
nhanh là một lợi thế đối với sự phát triển của đất nước.Nó đảm bảo yếu tố cơ
bản cho đầu tư phát triển, phát triển theo chiều rộng và chiều sâu.
Thứ hai, giá nhân công rẻ hơn các nước phát triển do mặt bằng giá cả
hàng tiêu dùng thấp hơn.
1
Thực trạng nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động tại việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động tại việt nam - Người đăng: nguyenthithutrang-kt15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thực trạng nguồn nhân lực và xuất khẩu lao động tại việt nam 9 10 250