Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng phân cấo quản lý ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương

Được đăng lên bởi Trung Do
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 762 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2
THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2012-2014
2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của nó
đến phân cấp quản lý ngân sách ở tỉnh Hải Dương
2.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên ở tỉnh Hải Dương
* Vị trí địa lý: Hải Dương là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Hồng, , cách
Hà Nội 60 km, cách thành phố Hải Phòng 45 km và cách vịnh Hạ Long 80 km.
Tỉnh có hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường thuỷ rất thuận lợi, có
quốc lộ 5 chạy qua tỉnh, phần qua tỉnh dài 44 km, quốc lộ 18 chạy qua phía bắc
tỉnh, phần qua tỉnh dài 20 km, quốc lộ 183 chạy dọc tỉnh nối quốc lộ 5 và quốc lộ
18 dài 22 km, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng chạy song song với đường
quốc lộ 5. Tuyến đường sắt Kép - Phả Lại cung cấp than cho nhà máy điện Phả
Lại. Hệ thống giao thông thuỷ có 16 tuyến dài 400 km do trung ương và tỉnh
quản lý cho tàu thuyền trọng tải 400 – 500 tấn qua lại dễ dàng.
* Địa hình: Hải Dương có diện tích tự nhiên 1.662 km2, được chia làm 2
vùng: vùng đồi núi và vùng đồng bằng. Vùng đồi núi nằm ở phía bắc tỉnh, chiếm
11% diện tích tự nhiên gồm 13 xã thuộc thị xã Chí Linh và 18 xã thuộc huyện
Kinh Môn; là vùng đồi núi thấp, phù hợp với việc trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ
và cây công nghiệp ngắn ngày. Vùng đồng bằng còn lại chiếm 89% diện tích tự
nhiên do phù sa sông Thái Bình bồi đắp, đất màu mỡ, thích hợp với nhiều loại
cây trồng, sản xuất được nhiều vụ trong năm.
* Đơn vị hành chính: Tỉnh có 12 đơn vị hành chính. Cấp tỉnh, huyện bao
gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 10 huyện. Cấp xã bao gồm 151 xã, 9 thị trấn, 25
phường. Trung tâm hành chính của tỉnh là TP Hải Dương hiện là đô thị loại 2.

1

2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội
2.1.2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế
Trong giai đoạn 2012-2014, một số kết quả tích cực trong phát triển kinh
tế ở tỉnh Hải Dương như sau: Kinh tế liên tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch
đúng định hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện; các công trình,
dự án trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ; thu hút đầu tư đạt kết quả
cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2012 - 2014 là 7,2%/năm,
cao hơn 1,8% so với mức trung bình trong giai đoạn này của cả nước (5,4%).
GDP bình quân đầu người giai đoạn 2012-2014 đạt khoảng hơn 29,5 triệu
đồng/người/năm, đã theo kịp với mức bình quân chung của cả nước.
Đến nay Hải Dương đã quy hoạch 11 khu công nghiệp với tổng diện tích
2.719 ha. Với chính sách thông thoáng, ưu đãi các nhà đầu tư trong và ngoài
nước, với ...
Chương 2
THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TỈNH HẢI DƯƠNG GIAI ĐOẠN 2012-2014
2.1. Tổng quan về điều kiện tnhiên, kinh tế - hội ảnh ởng của
đến phân cấp quản lý ngân sách ở tỉnh Hải Dương
2.1.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên ở tỉnh Hải Dương
* Vtđịa lý: Hải Dương là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Hồng, , cách
Nội 60 km, cách thành phố Hải Phòng 45 kmch vịnh Hạ Long 80 km.
Tỉnh hệ thống giao thông đường sắt, đường bộ, đường thuỷ rất thuận lợi,
quốc lộ 5 chạy qua tỉnh, phần qua tỉnh dài 44 km, quốc lộ 18 chạy qua phía bắc
tỉnh, phần qua tỉnh dài 20 km, quốc lộ 183 chạy dọc tỉnh nối quốc lộ 5 và quốc lộ
18 dài 22 km, tuyến đường sắt Nội - Hải Phòng chạy song song với đường
quốc lộ 5. Tuyến đường sắt Kép - Phả Lại cung cấp than cho nhà máy điện Phả
Lại. Hệ thống giao thông thuỷ 16 tuyến i 400 km do trung ương tỉnh
quản lý cho tàu thuyền trọng tải 400 – 500 tấn qua lại dễ dàng.
* Địa hình: Hải Dương có diện tích tự nhiên 1.662 km2, được chia làm 2
vùng: vùng đồi núi và ng đồng bằng. Vùng đồi núi nằmphía bắc tỉnh, chiếm
11% diện tích t nhiên gồm 13 thuộc thị Chí Linh 18 thuộc huyện
Kinh Môn; vùng đồi núi thấp, phù hợp với việc trồng cây ăn quả, cây lấy g
cây công nghiệp ngắn ngày. Vùng đồng bằng còn lại chiếm 89% diện tích tự
nhiên do phù sa sông Thái Bình bồi đắp, đất màu mỡ, thích hợp với nhiều loại
cây trồng, sản xuất được nhiều vụ trong năm.
* Đơn vị hành chính: Tỉnh 12 đơn vị hành chính. Cấp tỉnh, huyện bao
gồm 1 thành phố, 1 thị và 10 huyện. Cấp bao gồm 151 xã, 9 thị trấn, 25
phường. Trung tâm hành chính của tỉnh là TP Hải Dương hiện là đô thị loại 2.
1
Thực trạng phân cấo quản lý ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng phân cấo quản lý ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương - Người đăng: Trung Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Thực trạng phân cấo quản lý ngân sách địa phương tỉnh Hải Dương 9 10 834