Ktl-icon-tai-lieu

Thương hiệu

Được đăng lên bởi mrquan1991-gmail-com
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 1865 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Brand: Thương hiệu
Cập nhật lúc 05h 20.04.2007
Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản
xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm.
Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được uỷ
quyền cho người đại diện thương mại chính thức.
Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu hiệu (hữu
hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản
xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.
Thương hiệu được hiểu là một dạng tài sản phi vật chất. Lưu ý phân biệt thương hiệu với nhãn
hiệu. Một nhà sản xuất thường được đặc trưng bởi một thương hiệu, nhưng ông ta có thể có
nhiều nhãn hiệu hàng hóa khác nhau. Ví dụ, Toyota là một thương hiệu, nhưng đi kèm theo có
rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa: Innova, Camry...
Yếu tố cấu thành
Phần đọc được
Bao gồm những yếu tố có thể đọc được, tác động vào thính giác của người nghe như tên công
ty, doanh nghiệp (ví dụ như: Gateway, PGrand, 3M...), tên sản phẩm (555, Coca Cola), câu khẩu
hiệu (Tôi yêu Việt Nam), đoạn nhạc, hát, câu slogan đặc trưng và các yếu tố phát âm khác.
Phần không đọc được
Bao gồm những yếu tố không đọc được mà chỉ có thể cảm nhận được bằng thị giác như hình vẽ,
biểu tượng (hình bông sen của Vietnam Airlines), màu sắc (màu xanh của Nokia, đỏ của CocaCola, hay kiểu dáng thiết kế, bao bì (kiểu chai bia Henniken) và các yếu tố nhận biết (bằng mắt)
khác.
Sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu
Sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu chính là sự quay trở lại của khách hàng với
công ty.Những khách hàng trung thành là những vị khách sẽ luôn bên công ty kể cả trong lúc khó
khăn.Theo số liệu thống kê thì 80% lợi nhuận của các công ty đến từ 20% khách hàng trung
thành của công ty.Do vậy việc chăm sóc những khách hàng trung thành qua các chiến lược
marketing trực tiếp và Dịch vụ chăm sóc khách hàng (CRM) luôn được các công ty quan tâm,
đặc biệt các công ty trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ.
Dấu hiệu nhận biết thương hiệu một cách nhanh chóng
Chất lượng sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp trong nhận thức của khách hàng
Liên tưởng của khách hàng khi nhìn thấy hoặc nghe thấy thương hiệu
(Theo Wikipedia)

Sức mạnh của thương hiệu
Tác giả: TS Dương Ngọc Dũng
Vấn đề thương hiệu thật ra là trung tâm của chiến lược marketing. Ngày nay do sự tham
gia của nhiều học giả vào lĩnh vực này, marketing đã khoác vào bản thân...
Brand: Thương hiệu
Cập nhật lúc 05h 20.04.2007
Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu của nhà sản
xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm.
Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được uỷ
quyền cho người đại diện thương mại chính thức.
Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO): là một dấu hiệu (hữu
hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản
xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.
Thương hiệu được hiểu là một dạng tài sản phi vật chất. Lưu ý phân biệt thương hiệu với nhãn
hiệu. Một nhà sản xuất thường được đặc trưng bởi một thương hiệu, nhưng ông ta có thể có
nhiều nhãn hiệu hàng hóa khác nhau. Ví dụ, Toyota là một thương hiệu, nhưng đi kèm theo có
rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa: Innova, Camry...
Yếu tố cấu thành
Phần đọc được
Bao gồm những yếu tố có thể đọc được, tác động vào thính giác của người nghe như tên công
ty, doanh nghiệp (ví dụ như: Gateway, PGrand, 3M...), tên sản phẩm (555, Coca Cola), câu khẩu
hiệu (Tôi yêu Việt Nam), đoạn nhạc, hát, câu slogan đặc trưng và các yếu tố phát âm khác.
Phần không đọc được
Bao gồm những yếu tố không đọc được mà chỉ có thể cảm nhận được bằng thị giác như hình vẽ,
biểu tượng (hình bông sen của Vietnam Airlines), màu sắc (màu xanh của Nokia, đỏ của Coca-
Cola, hay kiểu dáng thiết kế, bao bì (kiểu chai bia Henniken) và các yếu tố nhận biết (bằng mắt)
khác.
Sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu
Sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu chính là sự quay trở lại của khách hàng với
công ty.Những khách hàng trung thành là những vị khách sẽ luôn bên công ty kể cả trong lúc khó
khăn.Theo số liệu thống kê thì 80% lợi nhuận của các công ty đến từ 20% khách hàng trung
thành của công ty.Do vậy việc chăm sóc những khách hàng trung thành qua các chiến lược
marketing trực tiếp và Dịch vụ chăm sóc khách hàng (CRM) luôn được các công ty quan tâm,
đặc biệt các công ty trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ.
Dấu hiệu nhận biết thương hiệu một cách nhanh chóng
Chất lượng sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp trong nhận thức của khách hàng
Liên tưởng của khách hàng khi nhìn thấy hoặc nghe thấy thương hiệu
(Theo Wikipedia)
Thương hiệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thương hiệu - Người đăng: mrquan1991-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Thương hiệu 9 10 434