Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận Kinh tế học quốc tế

Được đăng lên bởi hienvtt01-gec-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 2796 lần   |   Lượt tải: 39 lần
MỤC LỤC
Lời dẫn.
1. Thực trạng
1.1 Nguyên nhân Chính phủ bảo hộ ngành công nghiệp sản xuất ô tô.
1.2 Những chính sách thuế quan bảo hộ cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô
đang được áp dụng hiện nay
1.3Thành tựu thực tế của ngành công nghiệp sản xuất ô tô
2. Dữ liệu mô phỏng
2.1 Trong nền kinh tế đóng
2.2 Tác động tới giá cả và sản lượng.
2.3 Tác động tới phúc lợi
3. Tác động tiêu cực
3.1 Tới ngành công nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam.
3.2 Tới các nghành công nghiệp khác ở Việt Nam.
3.3 Tới người tiêu dùng ở Việt Nam.
4. Giải pháp
Tài liệu tham khảo.

1

LỜI DẪN

Ô tô là một loại hàng hóa quan trọng đối với các hoạt động của xã hội. Ngành công
nghiệp ô tô luôn được xem là ngành xương sống trong nền kinh tếcủa các quốc gia phát
triển như Mỹ, Nhật, và các nước Tây Âu. Thấy rõ được điều đó, chính phủ Việt Nam đã
quyết tâm xây dựng cho riêng mình một ngành công nghiệp ô tô tự chủ trong cung cấp và
mạnh mẽ trong cạnh tranh, và để thực hiện điều này Chính Phủ đã đưa ra các chính sách
và giải pháp nhất định để hỗtrợ ngành sản xuất ô tô, mà đặc biệt nhất là chính sách bảo hộ
mạnh mẽvà kéo dài trong nhiều năm qua. Bảo hộ luôn là điều kiện đầu tiên để phát triển
một ngành sản xuất còn non trẻ nhất là đối với ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam. Tuy nhiên
việc bảo hộ kéo dài trong thời gian qua đã không những không mang đến cho chúng ta
một ngành công nghiệp ô tô như mong muốn mà còn gây ra những thiệt hại lớn cho toàn
xã hội. Hãy cùng xem xét lại thực trạng của ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam dưới sự bảo
hộ của Chính phủ trong những năm vừa qua và phân tích tác động tiêu cực của các chính
sách bảo hộ ấy.

2

1. Thực trạng
1.1Nguyên nhân Chính phủ bảo hộ ngành sản xuất ô tô
• Xây dựng ngành công nghiệp non trẻ.
Ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam chỉ thực sự phát triển trong khoảng thời gian từ sau
năm 1998 và nước ta đang ở trong quá trình xây dựng công nghiệp ô tô. Điều kiện cần và
đủ để phát triển ngành công nghiệp ô tô là: thị trường, sự phát triển của ngành cơ khí chế
tạo, nguồn nhân lực, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông. Tích lũy đủ các yếu tố này là việc
rất quan trọng. Trong đó, bảo hộ được xem là một công cụ hữu ích để tích lũy thị trường,
tích lũy công nghệ, tạo nguồn nhân lực trình độ cao, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng
đồng bộ hóa nhằm phát triển công nghiệp ô tô ở Việt Nam.
• Vấn đề hạ tầng giao thông

Mạng lưới giao thông ở nước ta vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém. Theo số liệu của bộ giao
thông vận tải, tính đến tháng 3/2010, toàn quốc có 218500 km đường riêng...
MỤC LỤC
Lời dẫn.
1. Thực trạng
1.1 Nguyên nhân Chính phủ bảo hộ ngành công nghiệp sản xuất ô tô.
1.2 Những chính sách thuế quan bảo hộ cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô
đang được áp dụng hiện nay
1.3Thành tựu thực tế của ngành công nghiệp sản xuất ô tô
2. Dữ liệu mô phỏng
2.1 Trong nền kinh tế đóng
2.2 Tác động tới giá cả và sản lượng.
2.3 Tác động tới phúc lợi
3. Tác động tiêu cực
3.1 Tới ngành công nghiệp sản xuất ô tô ở Việt Nam.
3.2 Tới các nghành công nghiệp khác ở Việt Nam.
3.3 Tới người tiêu dùng ở Việt Nam.
4. Giải pháp
Tài liệu tham khảo.
1
Tiểu luận Kinh tế học quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận Kinh tế học quốc tế - Người đăng: hienvtt01-gec-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Tiểu luận Kinh tế học quốc tế 9 10 291