Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận môn định mức lao động

Được đăng lên bởi nguyenthiphuong-dhldxh
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, chủ doanh nghiệp
luôn đặt ra câu hỏi là: “ làm thế nào để tăng năng suất cho người lao động?”, “
Làm sao để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm để có khả năng cạnh tranh với
các doanh nghiệp khác?”. Để làm được điều đó, định mức lao động có căn cứ
khoa học là cách làm hữu hiệu nhất. Định mức lao động là công cụ sắc bén trong
quản lý, là cơ sở để lập kế hoạch và hạch toán sản xuất – kinh doanh, tổ chức sản
xuất và tổ chức lao động để tính toán giao việc và trả công lao động cho từng bộ
phận, từng người lao động một cách công bằng và hợp lý nhất.
Việc nghiên cứu, dự tính mức lao động mới cho mỗi bước công việc còn giúp nhà
quản lý có thể tìm ra các nguyên nhân dẫn đến việc hao phí thời gian có thể do các
thao tác thừa trong quá trình làm việc.Trên cơ sở đó để đưa ra các giải pháp nhằm
khắc phục để tiết kiệm tối đa thời gian lãng phí trong thực hiện bước công việc và
sử dụng được tối đa sức lao động nhằm tăng năng suất lao động.
Với sinh viên chuyên ngành quản trị nhân lực như chúng em thì việc nghiên cứu và
thực hành môn định mức lao động là rất cần thiết. Đó cũng là cơ hội để chúng em
hiểu rõ hơn nghiệp vụ định mức lao động. Qua việc nghiên cứu thực tế định mức
lao động của một công nhân tại Công Ty Cổ Phần Yên Bình đã giúp em nhận thức
được rõ tầm quan trọng của môn học, cũng như giá trị của định mức lao động trong
công tác quản trị. Trong quá trình đi thực tế, được sự giúp đỡ của Giám đốc công
ty cùng với tổ trưởng của tổ vận chuyển cũng như sự hợp tác của các công nhân em
đã thu thập được tài liệu về bước công việc vận chuyển gạch chín ra bãi. Với mong
muốn phát hiện những loại thời gian hao phí và đóng góp một số kiến nghị và giải
pháp trong công tác định mức lao động em đã nghiên cứu đề tài
Mặc dù trong quá trình đi thự tế và viết bài em đã có nhiều cố gắng nhưng với kiến
thức và kỹ năng còn hạn chế nên bài báo cáo của em còn nhiều hạn chế, em rất
mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của các thầy các cô bộ môn để bài viết của
em được hoàn chỉnh hơn!

Chương 1. Cơ sở sản xuất bánh kẹo Hương Mai
1 Giới thiệu về Cơ sở
- Tên đơn vị: Cơ sở sản xuất bánh kẹo Hương Mai
- Địa chỉ: Vĩnh Thịnh – Tích Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
- Điện thoại: (0210)
- Vốn điều lệ: 1.500.000.000 VNĐ
- Ngành nghề kinh doanh:
+ Sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, mứt tết, bánh, kẹo, bánh qui
+ Bán buôn, bán lẻ các loại bánh qui, bánh trung thu, mứt tết, bánh, kẹo, các
nguyên liệu.
2. Lịch sử hình thành và phát t...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, chủ doanh nghiệp
luôn đặt ra câu hỏi là: “ làm thế nào để tăng năng suất cho người lao động?”, “
Làm sao để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm để có khả năng cạnh tranh với
các doanh nghiệp khác?”. Để làm được điều đó, định mức lao động có căn cứ
khoa học là cách làm hữu hiệu nhất. Định mức lao động là công cụ sắc bén trong
quản lý, là cơ sở để lập kế hoạch và hạch toán sản xuất – kinh doanh, tổ chức sản
xuất và tổ chức lao động để tính toán giao việc và trả công lao động cho từng bộ
phận, từng người lao động một cách công bằng và hợp lý nhất.
Việc nghiên cứu, dự tính mức lao động mới cho mỗi bước công việc còn giúp nhà
quản lý có thể tìm ra các nguyên nhân dẫn đến việc hao phí thời gian có thể do các
thao tác thừa trong quá trình làm việc.Trên cơ sở đó để đưa ra các giải pháp nhằm
khắc phục để tiết kiệm tối đa thời gian lãng phí trong thực hiện bước công việc và
sử dụng được tối đa sức lao động nhằm tăng năng suất lao động.
Với sinh viên chuyên ngành quản trị nhân lực như chúng em thì việc nghiên cứu và
thực hành môn định mức lao động là rất cần thiết. Đó cũng là cơ hội để chúng em
hiểu rõ hơn nghiệp vụ định mức lao động. Qua việc nghiên cứu thực tế định mức
lao động của một công nhân tại Công Ty Cổ Phần Yên Bình đã giúp em nhận thức
được rõ tầm quan trọng của môn học, cũng như giá trị của định mức lao động trong
công tác quản trị. Trong quá trình đi thực tế, được sự giúp đỡ của Giám đốc công
ty cùng với tổ trưởng của tổ vận chuyển cũng như sự hợp tác của các công nhân em
đã thu thập được tài liệu về bước công việc vận chuyển gạch chín ra bãi. Với mong
muốn phát hiện những loại thời gian hao phí và đóng góp một số kiến nghị và giải
pháp trong công tác định mức lao động em đã nghiên cứu đề tài
Mặc dù trong quá trình đi thự tế và viết bài em đã có nhiều cố gắng nhưng với kiến
thức và kỹ năng còn hạn chế nên bài báo cáo của em còn nhiều hạn chế, em rất
mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của các thầy các cô bộ môn để bài viết của
em được hoàn chỉnh hơn!
Tiểu luận môn định mức lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận môn định mức lao động - Người đăng: nguyenthiphuong-dhldxh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Tiểu luận môn định mức lao động 9 10 813