Ktl-icon-tai-lieu

tiểu luận môn Quản trị tài chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Vy
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KẾ HOẠCH KINH DOANH
Tên doanh nghiệp: TNHH-TM-DV HÒA ĐỒNG
Tên người đồng sáng lập:
1. Nguyễn Minh Hoàng
2. Đặng Văn Tú
3. Nguyễn Thị Thu Hằng
4. Nguyễn Ngọc Loan Vy
5. Nguyễn Thị Hoài Thương
(Ngày lập KHKD: 6/4/2015 Ngày cập nhật: 11/4/2015)

Địa chỉ: 67 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:………………..………
Email:galaxy.town@gmail.com
Website:

MỤC LỤC
Mô tả doanh nghiệp...................................................................................................2
Chi tiết về người đề xuất kế hoạch kinh doanh......................................................2
Đánh giá thị trường...................................................................................................3
Kế hoạch marketing..................................................................................................5
Tổ chức kinh doanh...................................................................................................7
Tài sản cố định...........................................................................................................8
Vốn lưu động(hàng tháng)........................................................................................10
Ước tính doanh thu bán hàng...................................................................................11
Kế hoạch doanh thu và chi phí.................................................................................12
Kế hoạch lưu chuyển tiền mặt..................................................................................13

Các phụ lục
 Các nguồn tín dụng và xin vay, cấp vốn
 Bản mô tả kỹ thuật máy móc, thiết bị

2

MÔ TẢ DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau:
Kinh doanh cà phê, trà dưới hình thức khu phức hợp dành cho giới trẻ. Bao gồm các
hoạt động: acoustic, dance, xem film, vẽ graffiti và các event đặc biệt vào cuối tuần.
 Bán lẻ

Sản xuất

 Bán buôn X Dịch vụ Nông lâm ngư nghiệp

 Doanh nghiệp mới thành lập  Doanh nghiệp đang hoạt động
I.

Giá cả

Sản phẩm, dịch vụ hoặc
chủng loại sản phẩm

Giá thành

Giá bán

Giá của đối thủ
cạnh tranh

Soft drink

3.000 – 10.000

20.000 - 35.000

20.000 – 35.000

Trà kiểu Anh

30.000

70.000 – 90.000

90.000 –
110.000

Bánh ngọt

15.000 – 30.000

40.000 – 60.000

40.000 – 60.000

Thức ăn nhanh

3.000 – 10.000

30.000 – 50.000

30.000 – 50.000

Giá vé special event

500.000 – 1.000.000
/giờ + 10% lợi
nhuận

40.000 – 80.000
/vé

40.000 –
100.000

Beer + Thức uống có c...
K HO CH KINH DOANH
Tên doanh nghiệp: TNHH-TM-DV HÒA ĐỒNG
Tên người đồng sáng lập:
1. Nguyễn Minh Hoàng
2. Đặng Văn Tú
3. Nguyễn Thị Thu Hằng
4. Nguyễn Ngọc Loan Vy
5. Nguyễn Thị Hoài Thương
(Ngày lập KHKD: 6/4/2015 Ngày cập nhật: 11/4/2015)
Địa chỉ: 67 Đường Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2,
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Fax:………………..………
Email:galaxy.town@gmail.com
Website:www.galaxytown.com.vn
tiểu luận môn Quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tiểu luận môn Quản trị tài chính - Người đăng: Nguyễn Vy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
tiểu luận môn Quản trị tài chính 9 10 723