Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận tài chính công Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 2970 lần   |   Lượt tải: 9 lần
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
Học viên: Vũ Thị Thuý Hà
Lớp : CH15A

ĐÈ TẢI:

Kiếm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ỏ’ Việt Nam:
Thực trạng và giải pháp
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẢN:
TS Nguyễn Ngọc Thao - Phó Khoa Tài chính công

Hà Nội , tháng 3/2011

1

A. MỎ ĐÀU
Thời gian qua, nền kinh tế thế giới đã có những dấu hiệu hồi phục bước đầu sau
cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ năm 2008, được coi là tồi tệ nhất kế từ khi xảy ra
cuộc Đại suy thoái năm 1930-1933. Bước sang năm 2011, kinh tế thế giới được dự báo
tiếp tục phục hồi nhò' sự tăng trưởng của nhóm nước đang phát triến, đặc biệt là Trung
Quốc và Ấn Độ, cùng với việc Mỹ và Nhật Bản thực thi các gói kích thích kinh tế bố
sung cuối năm 2010.
Ớ nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của Quốc hội, sự điều hành
quyết liệt, linh hoạt và kịp thời của Chính phủ, cộng với nỗ lực của cả hệ thống chính
trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, nền kinh tế cũng tùng bước phục hồi và lấy
lại đà tăng trưởng khá nhanh, vững chắc. Năm 2010, tăng trưởng Tống sản phẩm quốc
nội (GDP) của nước ta đạt 6,78%, cao hơn kế hoạch đề ra (6,5%). Tính trong cả năm,
tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 5,84%, quý II tăng 6,44%, quý
III tăng 7,18%, quý IV tăng 7,34%). Tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt tốc độ tăng
trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, nông-lâm-thuỷ sản tăng 2,78%; công
nghiệp và xây dựng tăng 7,7%; dịch vụ tăng 7,52%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng
14%; tống mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 24,5%; kim ngạch xuất
khẩu đạt 72,2 tỷ USD (tăng 26,4%); kim ngạch nhập khẩu đạt 84,8 tỷ USD (tăng
21,2%); tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 17,1% (chiếm 42% GDP); tình hình chính trị
- xã hội ổn định, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; an sinh xã hội và phúc
lợi xã hội từng bước được nâng cao.
Tuy nhiên, bước sang đầu năm 2011, tình hình trong nước và quốc tế có nhiều
thay đối bất lợi, báo hiệu những khó khăn có thế ảnh hưởng tiêu cực đến mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội và đấy lùi những thành quả đạt được trong thời gian qua.
Trên bình diện quốc tế, bất ổn kinh tế - chính trị tại Trung Đông và Bắc Phi;
cuộc khủng hoảng nợ công dai dẳng ở Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu
(Euro); sự yếu kém của hệ thống ngân hàng, bấp bênh của thị trường nhà ở, thị trường
bất động sản và tỷ lệ thất nghiệp cao ở các nước phát triển... là những nguyên nhân đẩy
mặt bằng giá cả thế giới trong hai tháng đầu năm tăng lên mức đáng ngạ...
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
KHOA TÀI CHÍNH CÔNG
TIỂU LUẬN MÔN TÀI CHÍNH CÔNG
Học viên: Vũ Thị Thuý Hà
Lớp : CH15A
ĐÈ TẢI:
Kiếm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ỏ’ Việt Nam:
Thực trạng và giải pháp
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẢN:
TS Nguyễn Ngọc Thao - Phó Khoa Tài chính công
Hà Ni, tháng 3/2011
1
Tiểu luận tài chính công Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận tài chính công Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tiểu luận tài chính công Kiểm soát chi tiêu công và quản lý Ngân sách Nhà nước ở Việt Nam Thực trạng và giải pháp 9 10 535