Ktl-icon-tai-lieu

Tìm hiểu về chính sách ngoại thương của Việt Nam

Được đăng lên bởi Song Phước
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 3566 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM
I.

Sơ lược về ngoại thương Việt Nam trước năm 1975
1. Ngoại thương Việt nam dưới chế độ phong kiến

Sản xuất hàng hóa giản đơn và một thị trường trong nước chật hẹp, chia cắt
là đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam thời kỳ này. Hàng nhiều thế kỷ,
tình hình kinh tế trong nước ở trạng thái không có nhiều sản phẩm cần được
tiêu thụ. Vào thế kỷ thứ XVII, XVIII và đầu thế kỷ XIX, các nhà buôn
phương Tây đến ta mua hàng. Vì hàng không có sẵn nên họ phải đặt tiền cho
những người thợ thủ công Việt Nam sản xuất. Kinh tế nước ta thời gian này
là kinh tế tự nhiên, cho nên những thứ mà thương nhân nước ngoài ưa
chuộng còn là những sản vật tự nhiên, lấy ở trên rừng, dưới biển về bán.
Ngoại thương dưới thời phong kiến diễn ra giữa một số nước muốn bán sản
phẩm công nghiệp của mình cho Việt Nam và mua hàng thủ công nghiệp
cùng sản vật thiên nhiên.
Việc mua bán hầu như do bọn vua quan độc quyền để kiếm lời cho bản thân.
Họ tiến hành ngoại thương một cách tùy tiện, độc đoán. Những thể lệ mua
bán thường không thành văn bản mà làm theo lệnh của vua chúa.
Quan hệ buôn bán của Việt Nam thời phong kiến chủ yếu với Trung Quốc,
Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha....
2. Ngoại thương Việt Nam dưới thời Pháp thuộc
Dưới sự thống trị của thực dân Pháp, Việt Nam là một ‘’thuộc địa khai
thác”, thuộc địa kém phát triển nhất trong các thuộc địa ở Châu Á.
Xuất khẩu chủ yếu của nước ta thời kỳ này là nông sản và khoáng sản với ba
mặt hàng chủ yếu là gạo, cao su và than đá.
Trong 50 năm, từ năm 1890 đến năm 1939, ba nước Đông dương, trong đó
chủ yếu là Việt Nam, xuất khẩu 57.788.000 tấn gạo, trung bình mỗi năm
1,15 triệu tấn 9 chiếm 20% tổng lượng gạo sản xuất) 397 ngàn tấn cao su

(gần như toàn bộ lượng sản xuất), 28 triệu tấn than (trên 65% sản lượng than
sản xuất). Hai mặt hàng gạo và cao su chiếm 70 - 80% kim ngạch xuất khẩu.
Hàng tiểu thủ công chiếm tỷ trọng không đáng kể trong kim ngạch xuất
khẩu.
Nhập khẩu chủ yếu là hàng tiêu dùng và một số nguyên liệu như xăng dầu,
bông, vải. Nhập máy móc thiết bị cũng có, nhưng chiếm tỷ lệ thấp, từ 1,4%
(năm 1915) đến 8,8% (năm cao nhất- 1931) trong tổng kim ngạch xuất khẩu.
Về cán cân ngoại thương, trong thời gian 50 năm (1980 -1939), chỉ có
9 năm các nước Đông Dương nhập siêu còn 41 năm xuất siêu. Đối với một
nước thuộc địa, xuất siêu không phải là bằng chứng của sự phồn vinh và
tăng trưởng kinh tế như ở các nước độc lập, vì khối lượng xuất siêu đó phản
ảnh mức độ tước đoạt, bóc lột của thực dân Pháp.
Bảng 6.1: X...
CHÍNH SÁCH NGOẠI THƯƠNG CỦA VIỆT NAM
I. Sơ lược về ngoại thương Việt Nam trước năm 1975
1. Ngoại thương Việt nam dưới chế độ phong kiến
Sản xuất hàng hóa giản đơn một thị trường trong nước chật hẹp, chia cắt
đặc điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam thời kỳ này. Hàng nhiều thế kỷ,
tình hình kinh tế trong nước trạng thái không nhiều sản phẩm cần được
tiêu thụ. Vào thế kỷ thứ XVII, XVIII đầu thế kỷ XIX, các nhà buôn
phương Tây đến ta mua hàng. Vì hàng không có sẵn nên họ phải đặt tiền cho
những người thợ thủ công Việt Nam sản xuất. Kinh tế nước ta thời gian này
kinh tế tự nhiên, cho nên những thứ thương nhân nước ngoài ưa
chuộng còn là những sản vật tự nhiên, lấy ở trên rừng, dưới biển về bán.
Ngoại thương dưới thời phong kiến diễn ra giữa một số nước muốn bán sản
phẩm công nghiệp của mình cho Việt Nam mua hàng thủ công nghiệp
cùng sản vật thiên nhiên.
Việc mua bán hầu như do bọn vua quan độc quyền để kiếm lời cho bản thân.
Họ tiến hành ngoại thương một cách tùy tiện, độc đoán. Những thể lệ mua
bán thường không thành văn bản mà làm theo lệnh của vua chúa.
Quan hệ buôn bán của Việt Nam thời phong kiến chủ yếu với Trung Quốc,
Nhật Bản, Hà Lan, Bồ Đào Nha....
2. Ngoại thương Việt Nam dưới thời Pháp thuộc
Dưới sự thống trị của thực dân Pháp, Việt Nam là một ’thuộc địa khai
thác”, thuộc địa kém phát triển nhất trong các thuộc địa ở Châu Á.
Xuất khẩu chủ yếu của nước ta thời kỳ này là nông sản và khoáng sản với ba
mặt hàng chủ yếu là gạo, cao su và than đá.
Trong 50 năm, từ năm 1890 đến năm 1939, ba nước Đông dương, trong đó
chủ yếu Việt Nam, xuất khẩu 57.788.000 tấn gạo, trung bình mỗi năm
1,15 triệu tấn 9 chiếm 20% tổng lượng gạo sản xuất) 397 ngàn tấn cao su
Tìm hiểu về chính sách ngoại thương của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tìm hiểu về chính sách ngoại thương của Việt Nam - Người đăng: Song Phước
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Tìm hiểu về chính sách ngoại thương của Việt Nam 9 10 100