Ktl-icon-tai-lieu

Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng

Được đăng lên bởi Uyên Nghi
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1733 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ
---

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
GIAI ĐOẠN 2000 – 2013

MÔN HỌC: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

GVHD: ThS. Mai Lê Thúy Vân
LỚP: K11401T

NHÓM: 1

THÀNH VIÊN:
Nguyễn Ngọc Chân

K114010006

Nguyễn Thị Bích Ngân

K114030409

Trần Phạm Phương Quyên

K114030426

TP. HCM THÁNG 11/2014

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình hoàn thành bài tiểu luận, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn
chân thành nhất đến ThS Mai Lê Thúy Vân - giảng viên đã hướng dẫn và giảng
dạy chúng em trong suốt quá trình học tập và đã hỗ trợ nhiều kiến thức bổ ích để
chúng em hoàn thành tốt bài tiểu luận này. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện
đề tài, chúng em không sao tránh khỏi những giới hạn về mặt kiến thức cũng
như phương pháp luận nên bài tiểu luận sẽ có những sai sót. Em rất mong nhận
được ý kiến đóng góp của cô để bài tiểu luận trở nên hoàn chỉnh hơn. Nhóm
chúng em xin chân thành cảm ơn cô.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2014

1

Nhận xét của giảng viên
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
2

3

Danh sách các chữ viết tắt
ĐBSH: Đồng bằng sông Hồng
FAO: Tổ chức Nông lương của Liên Hiệp Quốc
IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế

4

I.

LỜI MỞ ĐẦU

II.

Lí do chọn đề tài:
III.

Lĩnh vực nông nghiệp luôn là mối quan tâm lớn của tất cả các thành

phần kinh tế bởi vì vai trò quan trọng của nó đối với sự phát triển bền vững của
mọi quốc gia, đặc biệt là đối với Việt Nam – là đất nước đi lên từ trong nông
nghiệp. Đồng bằng sông Hồng là vùng đất rộng lớn nằm quanh khu vực hạ lưu
sông Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam, bao gồm 11 tỉnh và thành phố, luôn được
đánh giá là một trong những vùng kinh tế nôn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA KINH TẾ
---
ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHỆP Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
GIAI ĐOẠN 2000 – 2013
MÔN HỌC: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
GVHD: ThS. Mai Lê Thúy Vân
LỚP: K11401T NHÓM: 1
THÀNH VIÊN:
Nguyễn Ngọc Chân K114010006
Nguyễn Thị Bích Ngân K114030409
Trần Phạm Phương Quyên K114030426
TP. HCM THÁNG 11/2014
Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng - Người đăng: Uyên Nghi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng 9 10 257