Ktl-icon-tai-lieu

TN kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi Plumin Tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 731 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng
1. Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường
và hữu hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.
2. Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những chính sách ưu đãi cho
khu vực này để cạnh tranh thắng thế KVTN
3. Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường ko
đảm bảo đạt được hiệu quả Pareto
4. Chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân đang thua lỗ để duy trì công ăn
việc làm cho người lao động là một chính sách tương hợp với cơ chế thị trường
5. Bản thân chính phủ cũng là một nguy cơ đe doạ cạnh tranh và sở hữu tư nhân
6. Một phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto luôn hoàn thiện hơn một phân bổ khác chưa
hiệu quả
7. Chương trình “Tấm lòng vàng” giúp đỡ người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn là một
hoàn thiện Pareto
8. Câu “Nạn dịch SARS đã làm lượng khách du lịch đến nhiều nước châu Á trong năm 2003
giảm mạnh” là một nhận định thực chứng.
9. Khi trả lời sản xuất cái gì trong KVCC, chính phủ chỉ dựa vào những quyết định chủ
quan của mình chứ ko căn cứ và quy luật Cung-Cầu.
10. Nguyên tắc hỗ trợ yêu cầu chính phủ can thiệp vào nền kinh tế khi đảm bảo chắc chắn
rằng sự can thiệp đó hiệu quả hơn so với sự điều tiết của thị trường
11. Vì độc quyền gây tổn thất PLXH nên chính phủ cần có những chính sách xoá bỏ độc
quyền
12. Việc định giá bằng chi phí trung bình sẽ khiến lợi nhuận siêu ngạch của thị trường độc
quyền tự nhiên bằng 0
13. Ngoại ứng gây ra tổn thất PLXH là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức
sản lượng mà tại đó lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên
14. Giải pháp trợ cấp ngoại ứng tích cực sẽ ko hiệu quả nếu số tiền chính phủ phải chi ra để
trợ cấp lớn hơn tổn thất PLXH tiết kiệm được
15. Đã là HHCC thì ko thể cung cấp cá nhân
16. Mọi HHCC đều tạo ra ngoại ứng tích cực
17. Định suất đồng đều khắc phục được hiện tượng tiêu dung quá mức một HHCC, vì thế đây
là một giải pháp hiệu quả
18. Vấn đề kẻ ăn ko chí xuất hiện đối với HHCC thuần tuý

19. Mức sản lượng tối ưu thị trường lớn hơn mức sản lượng tối ưu xã hội trong ngoại ứng
tiêu cực và nhỏ hơn trong ngoại ứng tích cực
20. Thông tin ko đối xứng được coi là một dạng thất bại thị trường vì thông tin có các tính
chất giống như một hafng hoá công cộng
21. Giáo viên cho điểm cao đối với bài làm tốt và cho điểm xấu đối với bài làm kém là cách
đối xử theo nguyên tắc công bằng ngang
22. Chương trình trợ cấp cho các đối tượng ...
Câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế Công cộng
1. Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế có sự điều tiết của cả 2 bàn tay vô hình của thị trường
và hữu hình của chính phủ, nhưng bàn tay của chính phủ mạnh hơn.
2. Vì KVCC là khu vực của chính phủ nên chính phủ cần có những chính sách ưu đãi cho
khu vực này để cạnh tranh thắng thế KVTN
3. Trong điều kiện nền kinh tế ko ổn định thì phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường ko
đảm bảo đạt được hiệu quả Pareto
4. Chính sách ưu đãi tín dụng cho các doanh nghiệp tư nhân đang thua lỗ để duy trì công ăn
việc làm cho người lao động là một chính sách tương hợp với cơ chế thị trường
5. Bản thân chính phủ cũng là một nguy cơ đe doạ cạnh tranh và sở hữu tư nhân
6. Một phân bổ nguồn lực đạt hiệu quả Pareto luôn hoàn thiện hơn một phân bổ khác chưa
hiệu quả
7. Chương trình “Tấm lòng vàng” giúp đỡ người nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn là một
hoàn thiện Pareto
8. Câu “Nạn dịch SARS đã làm lượng khách du lịch đến nhiều nước châu Á trong năm 2003
giảm mạnh” là một nhận định thực chứng.
9. Khi trả lời sản xuất cái gì trong KVCC, chính phủ chỉ dựa vào những quyết định chủ
quan của mình chứ ko căn cứ và quy luật Cung-Cầu.
10. Nguyên tắc hỗ trợ yêu cầu chính phủ can thiệp vào nền kinh tế khi đảm bảo chắc chắn
rằng sự can thiệp đó hiệu quả hơn so với sự điều tiết của thị trường
11. Vì độc quyền gây tổn thất PLXH nên chính phủ cần có những chính sách xoá bỏ độc
quyền
12. Việc định giá bằng chi phí trung bình sẽ khiến lợi nhuận siêu ngạch của thị trường độc
quyền tự nhiên bằng 0
13. Ngoại ứng gây ra tổn thất PLXH là vì doanh nghiệp gây ra ngoại ứng đã sản xuất mức
sản lượng mà tại đó lợi ích xã hội biên nhỏ hơn chi phí xã hội biên
14. Giải pháp trợ cấp ngoại ứng tích cực sẽ ko hiệu quả nếu số tiền chính phủ phải chi ra để
trợ cấp lớn hơn tổn thất PLXH tiết kiệm được
15. Đã là HHCC thì ko thể cung cấp cá nhân
16. Mọi HHCC đều tạo ra ngoại ứng tích cực
17. Định suất đồng đều khắc phục được hiện tượng tiêu dung quá mức một HHCC, vì thế đây
là một giải pháp hiệu quả
18. Vấn đề kẻ ăn ko chí xuất hiện đối với HHCC thuần tuý
TN kinh tế công cộng - Trang 2
TN kinh tế công cộng - Người đăng: Plumin Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
TN kinh tế công cộng 9 10 238