Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về thị trường bánh kẹo Việt Nam

Được đăng lên bởi phamnhung225
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 6765 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Tổng quan về thị trường bánh kẹo Việt Nam
Những năm gần đây, bánh kẹo là ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định tại
Việt Nam. Theo báo cáo của BMI về ngành thực phẩm và đồ uống, tốc độ tăng
trưởng doanh số của ngành bánh kẹo (gồm cả socola) trong giai đoạn 20102014 của Việt Nam ước đạt 8-10% (Vietnam Food and Drink report, BMI, Q32010).
Với dân số khoảng 87 triệu người (GSO, 2010 và ), Việt
Nam đang trở thành một thị trường tiêu thụ bánh kẹo tiềm năng, tạo sức hấp dẫn
cho cả các nhà sản xuất trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá
của AC Nielsen tháng 8/2010, có tới 56% dân số Việt Nam ở độ tuổi dưới 30 có
xu hướng tiêu dùng bánh kẹo nhiều hơn thế hệ cha ông của họ. Mặt khác, mặt
hàng bánh kẹo được tiêu dùng chủ yếu ở khu vực thành thị và trong 5 năm trở
lại đây tốc độ đô thị hóa đã tăng từ 20% đến 29.6%. Vì vậy, thị trường tiêu thụ
đang rất rộng mở cho các nhà sản xuất bánh kẹo (AC Nielsen Report 8, 2010)
Điều kiện khí hậu, văn hóa và tập quán tiêu dùng của Việt Nam có những đặc
trưng riêng. Vì vậy, ngành bánh kẹo tại Việt Nam cũng có những đặc điểm khác
với một số nước trong khu vực, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Việt Nam là thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao
(10 - 12%/năm) so với mức trung bình trong khu vực (3%/năm) và của thế giới
(1 - 1,5%/năm). Nguyên nhân là do mức tiêu thụ bánh kẹo bình quân của Việt
Nam hiện nay khá thấp khoảng 1,8 kg/người/năm so với mức trung bình của thế
giới là 2,8 kg/người/năm.
Thứ hai, đặc điểm tiêu dùng bánh kẹo Việt Nam có tính chất mùa vụ khá rõ nét.
Thị trường bắt đầu “nóng” lên vào dịp từ 8 Âm lịch (Tết Trung thu) đến Tết
Nguyên Đán. Sản lượng tiêu thụ trong thời điểm này chiếm tới trên 60% tổng
sản lượng tiêu thụ cả năm. Sau Tết Nguyên Đán và vào mùa hè nắng nóng, sản
lượng tiêu thụ bánh kẹo thường rất chậm.
Thứ ba, mức độ cạnh tranh trên thị trường khá gay gắt. Thị trường bánh
kẹo Việt Nam không chỉ có nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn uy tín trong nước
như Kinh Đô, Bibica, Hải Hà... mà còn có rất nhiều sản phẩm của các doanh
nghiệp nổi tiếng trên thế giới như Kraft, Orion, Lotte, Arcor, URC, v.v...
Thứ tư: Nguyên vật liệu đầu vào chính của ngành đến từ hai nguồn:
nhập khẩu (các nguyên liệu chính như bột mì, đường, hương liệu và các chất
phụ gia) và nguyên liệu trong nước (đường, trứng, sữa.....). Việc nhập khẩu

nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng khá lớn trong giá thành, vì vậy sự tăng
giá của các nguyên liệu này trên thế giới trong những năm gần đây ảnh hưởng
rất lớn ...
Tổng quan về thị trường bánh kẹo Việt Nam
Những năm gần đây, bánh kẹo là ngành có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định tại
Việt Nam. Theo báo cáo của BMI về ngành thực phẩm đồ uống, tốc độ tăng
trưởng doanh số của ngành bánh kẹo (gồm cả socola) trong giai đoạn 2010-
2014 của Việt Nam ước đạt 8-10% (Vietnam Food and Drink report, BMI, Q3-
2010).
Với dân số khoảng 87 triệu người (GSO, 2010 http://www.gso.gov.vn), Việt
Nam đang trở thành một thị trường tiêu thụ bánh kẹo tiềm năng, tạo sức hấp dẫn
cho cả các nhà sản xuất trong nước nhà đầu nước ngoài. Theo đánh giá
của AC Nielsen tháng 8/2010, có tới 56% dân số Việt Nam ở độ tuổi dưới 30 có
xu ớng tiêu dùng bánh kẹo nhiều hơn thế hệ cha ông của họ. Mặt khác, mặt
hàng bánh kẹo được tiêu dùng chủ yếu khu vực thành thị và trong 5 năm trở
lại đây tốc độ đô thị hóa đã tăng từ 20% đến 29.6%. vậy, th trường tiêu thụ
đang rất rộng mở cho các nhà sản xuất bánh kẹo (AC Nielsen Report 8, 2010)
Điều kiện khí hậu, văn hóa tập quán tiêu dùng của Việt Nam những đặc
trưng riêng. Vì vậy, ngành bánh kẹo tại Việt Nam cũng những đặc điểm khác
với một số nước trong khu vực, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Việt Nam thị trường tiềm năng với tốc độ tăng trưởng cao
(10 - 12%/năm) so với mức trung bình trong khu vực (3%/năm) của thế giới
(1 - 1,5%/năm). Nguyên nhân do mức tiêu thụ bánh kẹo bình quân của Việt
Nam hiện nay khá thấp khoảng 1,8 kg/người/năm so với mức trung bình của thế
giới là 2,8 kg/người/năm.
Thứ hai, đặc điểm tiêu dùng bánh kẹo Việt Nam tính chất mùa vụ khá nét.
Thị trường bắt đầu “nóng” lên vào dịp từ 8 Âm lịch (Tết Trung thu) đến Tết
Nguyên Đán. Sản lượng tiêu thụ trong thời điểm này chiếm tới trên 60% tổng
sản lượng tiêu thụ cả năm. Sau Tết Nguyên Đánvào mùa hè nắng nóng, sản
lượng tiêu thụ bánh kẹo thường rất chậm.
Thứ ba, mức độ cạnh tranh trên thtrường khá gay gắt. Thị trường bánh
kẹo Việt Nam không chỉ nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn uy tín trong nước
như Kinh Đô, Bibica, Hải Hà... còn rất nhiều sản phm của các doanh
nghiệp nổi tiếng trên thế giới như Kraft, Orion, Lotte, Arcor, URC, v.v...
Thứ tư: Nguyên vật liệu đầu vào chính của ngành đến từ hai nguồn:
nhập khẩu (các nguyên liệu chính như bột mì, đường, ơng liệu các chất
phụ gia) nguyên liệu trong nước (đường, trứng, sữa.....). Việc nhập khẩu
Tổng quan về thị trường bánh kẹo Việt Nam - Trang 2
Tổng quan về thị trường bánh kẹo Việt Nam - Người đăng: phamnhung225
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tổng quan về thị trường bánh kẹo Việt Nam 9 10 953