Ktl-icon-tai-lieu

Truyền thông trong bán lẻ

Được đăng lên bởi thuhatran-due
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: Truyền thông trong bán lẻ.
Khái niệm truyền thông:
Khái niệm:
Nhằm có thể đạt được mục tiêu kinh doanh trên thị trường, có một sản phẩm tốt không thôi
chưa đủ, doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu của mình thành một thương hiệu được khách
hàng ưa chuộng.
Để đạt được điều này, doanh nghiệp cần phải truyền thông với thị trường để khách hàng biết
những tính năng ứng dụng, tính ưu việt và lợi ích của sản phẩm mình. Ngoài ra, doanh nghiệp còn
cần phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng và duy trì củng cố mối quan hệ này. Vì những yêu
cầu trên, doanh nghiệp cần có một chiến lược truyền thông marketing phù hợp.
Có nhiều hình thức truyền thông marketing khác nhau. Doanh nghiệp có thể truyền thông một
cách trực tiếp, mặt đối mặt, sử dụng đội ngũ bán hàng, hoặc thông qua trung tâm dịch vụ điện thoại,
hoặc một cách gián tiếp, sử dụng quảng cáo, hoạt động thúc đẩy thương mại, truyền thông điện tử,
hoặc là các vật dụng trưng bày tại điểm bán hàng.
Truyền thông là tập hợp các công cụ tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sở thích, thị hiếu, tâm
lý của các đối tượng mục tiêu nhằm tìm kiếm những đáp ứng mong muốn.
Các hoạt động mà doanh nghiệp hay dùng là: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng trực tiếp, quan
hệ công chúng.
Ở Big C sử dụng tất cả các hoạt động trên.
Đối với quảng cáo: Big C thực hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền hình:
những khi BigC có những đợt khuyến mãi nhân dịp lễ, tết, sinh nhật các BigC thành viên.
Internet: đây là phương tiện nhanh nhất để đưa thông tin, hình ảnh của BigC đến công chúng.
BigC còn thành lập 1 trang web riêng của mình www. bigc.vn
Trên tờ rơi, áp phích, pano hay băng rôn.
BigC có hẳn 1 chức danh là chuyên viên PR- truyền thông trực tuyến sẽ quản lý công tác truyền thông
này, với những nhiệm vụ chính là:
- Thành lập dữ liệu về các website thông tin, forum, các mạng xã hội chủ đạo tại Việt Nam;
- Kiểm soát hình ảnh Big C trên các phương tiện truyền thông internet;
- Phát triển các cung cụ truyền thông online hiệu quả để quảng bá cho hình ảnh Big C trên
internet;
- Cập nhật phần tin PR trên website Big C;
- Hỗ trợ bộ phận Quan hệ báo chí trong công tác báo chí và truyền thông;
- Tham gia thực hiện truyền thông nội bộ: Tham gia thu thập thông tin và thảo các bài viết
trong tạp chí nội bộ Big CƯỜI, trên trang thông tin nội bộ;…
Mục tiêu của hoạt động truyền thông
Trạng thái hiện tại

Mục tiêu
1

Mua

Mua

Ý định mua

Ý định mua

Chuộng

Chuộng

Thiện cảm

Thiện cảm

Hiểu

Hiểu

Biết

Biết

Chưa biết
Tiến...
Đề tài: Truyền thông trong bán lẻ.
Khái niệm truyền thông:
Khái niệm:
Nhằm có thể đạt được mục tiêu kinh doanh trên thị trường, có một sản phẩm tốt không thôi
chưa đủ, doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu của mình thành một thương hiệu được khách
hàng ưa chuộng.
Để đạt được điều này, doanh nghiệp cần phải truyền thông với thị trường để khách hàng biết
những tính năng ứng dụng, tính ưu việt và lợi ích của sản phẩm mình. Ngoài ra, doanh nghiệp còn
cần phải xây dựng mối quan hệ với khách hàng và duy trì củng cố mối quan hệ này. Vì những yêu
cầu trên, doanh nghiệp cần có một chiến lược truyền thông marketing phù hợp.
Có nhiều hình thức truyền thông marketing khác nhau. Doanh nghiệp có thể truyền thông một
cách trực tiếp, mặt đối mặt, sử dụng đội ngũ bán hàng, hoặc thông qua trung tâm dịch vụ điện thoại,
hoặc một cách gián tiếp, sử dụng quảng cáo, hoạt động thúc đẩy thương mại, truyền thông điện tử,
hoặc là các vật dụng trưng bày tại điểm bán hàng.
Truyền thông là tập hợp các công cụ tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sở thích, thị hiếu, tâm
lý của các đối tượng mục tiêu nhằm tìm kiếm những đáp ứng mong muốn.
Các hoạt động mà doanh nghiệp hay dùng là: quảng cáo, khuyến mại, bán hàng trực tiếp, quan
hệ công chúng.
Ở Big C sử dụng tất cả các hoạt động trên.
Đối với quảng cáo: Big C thực hiện trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng như: Truyền hình:
những khi BigC có những đợt khuyến mãi nhân dịp lễ, tết, sinh nhật các BigC thành viên.
Internet: đây là phương tiện nhanh nhất để đưa thông tin, hình ảnh của BigC đến công chúng.
BigC còn thành lập 1 trang web riêng của mình www. bigc.vn
Trên tờ rơi, áp phích, pano hay băng rôn.
BigC có hẳn 1 chức danh là chuyên viên PR- truyền thông trực tuyến sẽ quản lý công tác truyền thông
này, với những nhiệm vụ chính là:
- Thành lập dữ liệu về các website thông tin, forum, các mạng xã hội chủ đạo tại Việt Nam;
- Kiểm soát hình ảnh Big C trên các phương tiện truyền thông internet;
- Phát triển các cung cụ truyền thông online hiệu quả để quảng bá cho hình ảnh Big C trên
internet;
- Cập nhật phần tin PR trên website Big C;
- Hỗ trợ bộ phận Quan hệ báo chí trong công tác báo chí và truyền thông;
- Tham gia thực hiện truyền thông nội bộ: Tham gia thu thập thông tin và thảo các bài viết
trong tạp chí nội bộ Big CƯỜI, trên trang thông tin nội bộ;…
Mục tiêu của hoạt động truyền thông
Trạng thái hiện tại Mục tiêu
1
Truyền thông trong bán lẻ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Truyền thông trong bán lẻ - Người đăng: thuhatran-due
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Truyền thông trong bán lẻ 9 10 220