Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng 6Sigma trong quản trị chất lượng

Được đăng lên bởi Minh Anh Nguyen
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1411 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài : Nghiên cứu về hệ thống lý thuyết 6-Sigma

I. Lý thuyết về 6-Sigma

1. Lịch sử hình thành
6-Sigma

6-Sigma được hình
thành ở tập đoàn
Motorola vào năm
1986 và sau đó được
phổ biến rộng rãi bởi thành công của tập đoàn Generala Electric (GE) vào thập
niên 90. các tổ chức như American Standard, Citigroup,Motorola,Starwood
Hotels,Dopont, Dow Chemical, Kodak, sony, IBM, Ford đã triển khai các chương
trình 6-Sigma xuyên suốt các hoạt động kinh doanh đa dạng từ sản xuất công nghệ
cao cho đến dịch vụ và các hoạt động tài chính. Tuy chưa được phổ biến rộng ở
Việt Nam nhưng một vài công ty có vốn đầu tư ở nước ngoài như American
Standard, Ford và Samsung đã đưa chương trình 6-Sigma vào triển khai áp dụng.
2. Định nghĩa 6-Sigma

6-Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm
thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi
bằng cách xác định và loại trừ các nguồn tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy
trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết tật, 6-Sigma tập trung vào việc
thiết lập sự thông hiểu tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định
hướng khách hàng rất cao.
6-Sigma là một triết lý quản lý, tập trung vào việc loại bỏ những lỗi sai, lãng phí
và sửa chữa. 6-Sigma xác định một mục tiêu cần đạt được và phương pháp giải
quyết vấn đề để làm tăng mức độ hài lòng của khách hàng và cải thiện đáng kể
hiệu quả cuối cùng. 6-Sigma dạy cho người lao động biết cách cải tiến công việc
một cách khoa học và cơ bản, biết cách duy trì kết quả đã đạt được. Nó còn giúp
duy trì kỷ luật hệ thống và cơ sở cho một quyết định chắc chắn dựa trên những

thống kê đơn giản. Ngoài ra nó còn giúp doanh nghiệp đạt được tối đa hiệu quả
đầu tư về vốn cũng như nguồn tài năng - con người.
6-Sigma không phải là một hệ thống quản lý chất lượng, như ISO-9001, hay
một hệ thống chứng nhận chất lượng. Thay vào đó, đây là một hệ phương pháp
giúp giảm thiểu khuyết tật dựa trên việc cải tiến quy trình. Đối với đa số các doanh
nghiệp Việt Nam, điều này có nghĩa là thay vì tập trung vào các đề sướng chất
lượng vốn ưu tiên vào việc kiểm tra lỗi trên sản phẩm, hướng tập trung được
chuyển sang cải thiện quy trình sản xuất để các khuyết tật không xảy ra.
3. Các chủ đề chính của 6-Sigma

Một số chủ đề chính của 6-Sigma được tóm lược như sau:
- Tập trung liên tục vào những yêu cầu của khách hàng;
- Sử dụng các phương pháp đo lường và thống kê để xác định và đánh giá mức
giao động trong quy trình sản xuất và các quy trìn...
Đề tài : Nghiên cứu về hệ thống lý thuyết 6-Sigma
I. Lý thuyết về 6-Sigma
1. Lịch sử hình thành
6-Sigma
6-Sigma được hình
thành tập đoàn
Motorola vào năm
1986 sau đó được
phổ biến rộng rãi bởi thành công của tập đoàn Generala Electric (GE) vào thập
niên 90. các tổ chức như American Standard, Citigroup,Motorola,Starwood
Hotels,Dopont, Dow Chemical, Kodak, sony, IBM, Ford đã triển khai các chương
trình 6-Sigma xuyên suốt các hoạt động kinh doanh đa dạng từ sản xuất công nghệ
cao cho đến dịch vụ các hoạt động tài chính. Tuy chưa được phổ biến rộng
Việt Nam nhưng một vài công ty vốn đầu nước ngoài như American
Standard, Ford và Samsung đã đưa chương trình 6-Sigma vào triển khai áp dụng.
2. Định nghĩa 6-Sigma
6-Sigma là một hệ phương pháp cải tiến quy trình dựa trên thống kê nhằm giảm
thiểu tỷ lệ sai sót hay khuyết tật đến mức 3,4 lỗi trên mỗi triệu khả năng gây lỗi
bằng cách xác định loại trừ các nguồn tạo nên dao động (bất ổn) trong các quy
trình kinh doanh. Trong việc định nghĩa khuyết tật, 6-Sigma tập trung vào việc
thiết lập sự thông hiểu tường tận các yêu cầu của khách hàng và vì thế có tính định
hướng khách hàng rất cao.
6-Sigma một triết lý quản lý, tập trung vào việc loại bỏ những lỗi sai, lãng phí
sửa chữa. 6-Sigma xác định một mục tiêu cần đạt được phương pháp giải
quyết vấn đề để làm tăng mức độ i lòng của khách hàng cải thiện đáng k
hiệu quả cuối cùng. 6-Sigma dạy cho người lao động biết cách cải tiến công việc
một cách khoa học và cơ bản, biết ch duy trì kết quả đã đạt được. còn giúp
duy trì kỷ luật hệ thống sở cho một quyết định chắc chắn dựa trên những
Ứng dụng 6Sigma trong quản trị chất lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng 6Sigma trong quản trị chất lượng - Người đăng: Minh Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ứng dụng 6Sigma trong quản trị chất lượng 9 10 106