Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng nghiệp vụ ngoại thương

Được đăng lên bởi Highbury Stadium
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ứng dụng nghiệp vụ ngoại thương

GVHD: ThS. Ngụy Thị Sao Chi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH

BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN: ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ
NGOẠI THƯƠNG

Đề tài: TÌM HIỂU QUY TRÌNH LẤY HÀNG RA KHỎI
CẢNG NHẬP KHẨU

GVHD: ThS.Ngụy Thị Sao Chi
SVTH: Trần Cao Hải
MSSV: 11054561

SVTH: Trần Cao Hải

1

Ứng dụng nghiệp vụ ngoại thương

GVHD: ThS. Ngụy Thị Sao Chi

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
............
Ứng dụng nghiệp vụ ngoại thương GVHD: ThS. Ngụy Thị Sao Chi
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI – DU LỊCH
BÁO CÁO THỰC TẾ MÔN: ỨNG DỤNG NGHIỆP VỤ
NGOẠI THƯƠNG
Đề tài: TÌM HIỂU QUY TRÌNH LẤY HÀNG RA KHỎI
CẢNG NHẬP KHẨU
GVHD: ThS.Ngụy Thị Sao Chi
SVTH: Trần Cao Hải
MSSV: 11054561
SVTH: Trần Cao Hải 1
Ứng dụng nghiệp vụ ngoại thương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng nghiệp vụ ngoại thương - Người đăng: Highbury Stadium
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Ứng dụng nghiệp vụ ngoại thương 9 10 319