Ktl-icon-tai-lieu

vận dụng ma trận Swot

Được đăng lên bởi hoa-ngo1
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 6488 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyên đề tốt nghiệp

lời nói đầu
Tháng 11/2007 Việt Nam chính thức gia nhập “cuộc chơi” thương mại
lớn nhất hành tinh, đó là tổ chức thương mại thế giới WTO, sự kiện này mang
lại cơ hội cũng như thách thức cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam .Để tồn
tại trong cuộc chơi, buộc các doanh nghiệp phải nghiêm túc và thận trọng
hơn trong mọi “đường đi nước bước” của mình, không còn kiểu “đến đâu lo
đến đấy “ nữa,thay vào đó là những chiến lược cụ thể, thậm chí là cần được
lập trình sẵn Nói một cách tổng quát là, mỗi doanh nghiệp phải có một chiến
lược cho riêng mình, chiến lược đó cần được xây dựng bằng những công cụ
cụ thể và khoa học, có một chiến lược đã là quan trọng, nhưng có một chiến
lược đúng đắn và hiệu quả mới là quan trọng nhất...
Cần nhận định mọi sự việc một cách khoa học, tuyệt đối không chủ
quan...biết mình biết ta để từ đó xây dựng đường đi nước bước cho riêng
mình, một chiến lược đóng vai trò là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của
doanh nghiệp ....
Mô hình ma trận SWOT là một công cụ hữu hiệu để xây dựng chiến
lược cho mọi doanh nghiệp. Theo mô hình này từ việc chỉ ra các điểm mạnh,
yếu, cơ hội, thách thức đối với mỗi doanh nghiệp sẽ đi đến việc kết hợp các
cặp: mạnh-cơ hội, mạnh-thách thức, yếu-cơ hội, yếu-thỏch thức...và cuối
cùng là xây dựng cho doanh nghiệp một chiến lược hiệu quả nhất.
Với bất kú công ty nào chiến lược cũng luôn là yếu tố quan trọng nhất,
có tính quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với những
doanh nghiệp mới thành lập, khi mà doanh nghiệp mới bỡ ngỡ bước vào cuộc
chơi, do vậy ít nhất là cũng phải cần một phương hướng tổng quát, mặc dù
phương hướng đã chưa được trải nghiệm... Đã là một thách thức rất lớn đối với
những doanh nghiệp non trẻ.... Do đã, việc xây dựng chiến lược càng trở nên
quan trọng hơn đối với những doanh nghiệp này... Một chiến lược hợp lÝ sẽ tạo
điều kiện cho doanh nghiệp vững bước và tự tin bước vào thương trường ...
Tô Xuân Quyền - Công nghiệp 47B

1

Chuyên đề tốt nghiệp
Qua một thời gian thực tập tại công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương
mại Vương Thanh, nhận thấy Vương Thanh là một doanh nghiệp non trẻ và
đang lúng túng trong việc lựa chọn và xây đựng chiến lược... Cùng với sự gợi
ý và hướng dẫn rất nhiệt tình của Gs. TS. Nguyễn Kế Tuấn, em đã quyết định
lựa chọn chuyên đề tốt nghiệp của mính là : “Vận dụng ma trận SWOT để xây
dựng phương hướng chiến lược cho công ty TNHH Thương mại Vương
Thanh”
+) Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với sự phát triển của công ty.

Đặc điểm của ...
Chuyên đề tốt nghiệp
lời nói đầu
Tháng 11/2007 Việt Nam chính thức gia nhập “cuộc chơi” thương mại
lớn nhất hành tinh, đó là tổ chức thương mại thế giới WTO, sự kiện này mang
lại hội cũng như thách thức cho tất cả các doanh nghiệp Việt Nam .Để tồn
tại trong cuộc chơi, buộc các doanh nghiệp phải nghiêm túc thận trọng
hơn trong mọi “đường đi ớc bước” của mình, không còn kiểu “đến đâu lo
đến đấy nữa,thay vào đó những chiến lược cụ thể, thậm chí cần được
lập trình sẵn Nói một cách tổng quát là, mỗi doanh nghiệp phải một chiến
lược cho riêng mình, chiến lược đó cần được xây dựng bằng những công cụ
cụ thể khoa học, có một chiến lược đã quan trọng, nhưng một chiến
lược đúng đắn và hiệu quả mới là quan trọng nhất...
Cần nhận định mọi sự việc một cách khoa học, tuyệt đối không chủ
quan...biết mình biết ta để từ đó xây dựng đường đi nước bước cho riêng
mình, một chiến lược đóng vai trò “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của
doanh nghiệp ....
nh ma trận SWOT một công cụ hữu hiệu để xây dựng chiến
lược cho mọi doanh nghiệp. Theo mô hình này từ việc chỉ ra các điểm mạnh,
yếu, cơ hội, thách thức đối với mỗi doanh nghiệp sẽ đi đến việc kết hợp các
cặp: mạnh-cơ hội, mạnh-thách thức, yếu-cơ hội, yếu-thỏch thức...và cuối
cùng là xây dựng cho doanh nghiệp một chiến lược hiệu quả nhất.
Với bất công ty nào chiến lược ng luôn là yếu tố quan trọng nhất,
tính quyết định tới sự thành bại của doanh nghiệp. Đặc biệt đối với những
doanh nghiệp mi thành lập, khi doanh nghiệp mới bỡ ng bước vào cuộc
chơi, do vậy ít nhất là ng phải cần một pơng hướng tổng quát, mặc dù
phương hướng đã chưa được trải nghiệm... Đã là một thách thức rất lớn đối với
những doanh nghiệp non trẻ.... Do đã, việc xây dựng chiến lược ng tr n
quan trọng hơn đối với những doanh nghiệp này... Một chiếnợc hợp lÝ sẽ tạo
điều kiện cho doanh nghiệp vữngớc tự tin ớc o thương trường ...
Tô Xuân Quyền - Công nghiệp 47B
1
vận dụng ma trận Swot - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
vận dụng ma trận Swot - Người đăng: hoa-ngo1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
vận dụng ma trận Swot 9 10 489