Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

Được đăng lên bởi daotoan029-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1444 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang chủ >> ArticleDetail >> Thương hiệu

Share on ketnooiShare on facebookShare on twitterShare on emailMore Sharing Services115
[Đầu trang]

[Quay lại]

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp
(Lượt xem: 46191)

Mặt khác xây dựng VHDN còn là một yêu cầu tất yếu của chính sách phát triển thương hiệu vì thông qua
hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp. VHDN chính là tài
sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.
1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa, tri thức thì khó đứng vững được. VHDN là văn
hoá của một tổ chức vì vậy nó không đơn thuần là văn hoá giao tiếp hay văn hoá kinh doanh như ta
thường nghĩ. VHDN không phải là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành
lang hay trong phòng họp. Đó chỉ là ý muốn, ý tưởng. Những gì chúng ta mong muốn có thể rất khác với
những giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên doanh
nghiệp.
Văn hóa doanh nghiệp là gì?
Có rất nhiều định nghĩa xung quanh khái niệm này. Mỗi nền văn hóa khác nhau có các định nghĩa khác
nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về VHDN. Hiện có trên 300 định nghĩa khác nhau
về VHDN. Có một vài cách định nghĩa VHDN như sau:
“Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt nó với các tổ chức khác trong lĩnh vực”.
(Gold, K.A.)
“Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị và cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp
và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài”. (Kotter, J.P. & Heskett, J.L.)
“Văn hóa doanh nghiệp là những niềm tin, thái độ và giá trị tồn tại phổ biến và tương đối ổn định trong
doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.)
Còn nếu nói nôm na: Nếu doanh nghiệp là máy tính thì văn hóa doanh nghiệp là hệ điều hành. Nói một
cách hình tượng thì: Văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất.
Tuy nhiên, mọi định nghĩa đều có nét chung coi VHDN là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong
suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi
thành viên của doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống
riêng của mỗi doanh nghiệp.
Văn hóa doanh nghiệp, bắt nguồn từ những giá trị
Cốt lõi của VHDN là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Trong cuốn sách Văn
mình làm giàu và nguồn gốc của cải của...
Trang chủ >> ArticleDetail >> Thương hiệu
Share on ketnooi Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services115
[Đầu trang] [Quay lại]
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp

Mặt khác xây dựng VHDN còn một yêu cầu tất yếu của chính sách phát triển thương hiệuthông qua
hình ảnh văn hóa doanh nghiệp sẽ góp phần quảngthương hiệu của doanh nghiệp. VHDN chính là tài
sản vô hình của mỗi doanh nghiệp.
1. Khái niệm văn hóa doanh nghiệp
Bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa, tri thức thì khó đứng vững được. VHDN văn
hoá của một tổ chức vậy không đơn thuần văn hoá giao tiếp hay văn hoá kinh doanh như ta
thường nghĩ. VHDN không phải những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng, trên hành
lang hay trong phòng họp. Đó chỉ ý muốn, ý tưởng. Những chúng ta mong muốn thể rất khác với
những giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên doanh
nghiệp.
Văn hóa doanh nghiệp là gì?
rất nhiều định nghĩa xung quanh khái niệm này. Mỗi nền văn hóa khác nhau các định nghĩa khác
nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về VHDN. Hiện có trên 300 định nghĩa khác nhau
về VHDN. Có một vài cách định nghĩa VHDN như sau:
“Phẩm chất riêng biệt của tổ chức được nhận thức phân biệt với các tổ chức khác trong lĩnh vực”.
(Gold, K.A.)
“Văn hóa thể hiện tổng hợp các giá trị cách hành xử phụ thuộc lẫn nhau phổ biến trong doanh nghiệp
và có xu hướng tự lưu truyền, thường trong thời gian dài”. (Kotter, J.P. & Heskett, J.L.)
“Văn hóa doanh nghiệp những niềm tin, thái độ giá trị tồn tại phổ biến tương đối ổn định trong
doanh nghiệp”. (Williams, A., Dobson, P. & Walters, M.)
Còn nếu nói nôm na: Nếu doanh nghiệp máy nh tvăn hóa doanh nghiệp hệ điều hành. Nói một
cách hình tượng thì: Văn hóa là cái còn thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất.
Tuy nhiên, mọi định nghĩa đều có nét chung coi VHDN là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong
suốt quá trình tồn tại phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ hành vi của mọi
thành viên của doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp được coi truyền thống
riêng của mỗi doanh nghiệp.
Văn hóa doanh nghiệp, bắt nguồn từ những giá trị
Cốt lõi của VHDN tinh thần doanh nghiệp quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Trong cuốn sách Văn
mình làm giàu và nguồn gốc của cải của TS. Vương Quân Hoàng, chúng ta đã được đề cập tới khái niệm
giá trị. Giải thích một cách đơn giản, giá trị là một cái gì đó mà người ta cảm thấy quan trọng, có ích. Cụm
từ “Quan trọng” và “Có ích lợi” rất đáng lưu tâm trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Bởi lẽ lãnh đạo
công ty sẽ rất khó xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nếu không truyền đạt được những ích lợi mà văn hóa
doanh nghiệp đem lại. Nhân viên cần được giáo dục nhận thức rằng việc đeo thẻ nhân viên, mặc đồng
phục thể hiện sự tự hào thành viên của công ty, ích cho công việc của họ chứ không phải họ
mang những thứ đó để làm quảng cáo.
Rất nhiều lãnh đạo đã mắc lỗi khi áp đặt văn hóa không khơi gợi nhận thức của nhân viên mình với
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp - Người đăng: daotoan029-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp 9 10 45