Ktl-icon-tai-lieu

xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi awinvictoria
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: Ngụy Thị Sao Chi

LỜI MỞ ĐẦU
Trước đây hàng hóa đi từ nước người bán đến nước người mua thường dưới
hình thức hàng lẻ, phải qua tay người vận tải và nhiều phương thức vận tải khác
nhau dẫn đến xác xuất rủi ro, mất mát hàng hóa rất lớn, người gửi hàng phải ký
nhiều hợp đồng vận tải riêng biệt với từng người vận tải thực thụ, trách nhiệm của
mỗi người vận tải theo đó chỉ giới hạn trong chặng đường hay dịch vụ mà anh đảm
nhiệm mà thôi. Cách mạng container hóa trong vận tải vào những năm 60, 70 của
thế kỷ XX đã đảm bảo an toàn và độ tin cậy trong di chuyển hàng hóa, là tiền đề
cho sự ra đời của vận đa phương thức. Vì vậy, khách hàng rất cần một tổ chức làm
mọi công việc ở tất cả các công đoạn nhằm tiết kiệm chi phí, tối thiểu hóa hao phí
thời gian từ đó nâng cao lợi nhuận. Những người làm công việc này chính là các
công ty cung cấp dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp.
Theo dự báo trong tương lai không xa dịch vụ giao nhận kho vận (Logistics)
sẽ trở thành một ngành kinh tế quan trọng tại Việt Nam, đóng góp tới 15% GDP của
cả nước. Song hành cùng sự phát triển kinh tế là sự tăng trưởng trong hoạt động
xuất nhập khẩu, do đó ngành Logistics lại thêm nhiều cơ hội phát triển. Theo dự
báo của Bộ Thương mại trong 10 năm tới kim ngạch xuất nhập khẩu cảu cả nước sẽ
đạt tới 200 tỷ USD. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển dịch vụ Logistics Việt
Nam còpn khá lớn.
Đối với doanh nghiệp Logistics đóng vai trò to lớn trong việc giải quyết bài
toán đầu vào và đầu ra một cách hiệu quả. Logistics có thể thay đổi nguồn tài
nguyên đầu vào hoặc tối đa hóa quá trình chu chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa,
dịch vụ… Logistics còn giúp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp.
Trước tình hình đó tại Đại hội Đảng khóa IX đã đề ra phương hướng: “Tạo
bước phát triển vượt bậc cho các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng

Sinh viên: Võ Xuân Thắng

Trang 1

BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: Ngụy Thị Sao Chi

cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh, đưa tốc độ tăng trưởng của các ngành dịch
vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP”.
Hàng hóa xuất nhập khẩu qua nước ta chủ yếu là đường biển. Thêm nữa mặc
dù những năm qua Đảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương đổi mới là công
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo hướng đẩy mạnh xuất khẩu và giảm nhập khẩu. Tuy
vậy không vì thế mà nhập khẩu giảm sút mà vẫn tăng theo nhu cầu sản xuất và tiêu
dùng trong nước theo mục tiêu xuất khẩu và theo xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.
Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam đã cho phép các ...
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ngụy Thị Sao Chi
LỜI MỞ ĐẦU
Trước đây hàng hóa đi từ nước người n đến nước người mua thường dưới
hình thức hàng lẻ, phải qua tay người vận tải nhiều phương thức vận tải khác
nhau dẫn đến xác xuất rủi ro, mất t hàng hóa rất lớn, người gửi hàng phải
nhiều hp đồng vận tải riêng biệt với từng người vận tải thực thụ, trách nhiệm của
mỗi người vận tải theo đó chỉ giới hạn trong chặng đường hay dịch vụ mà anh đảm
nhiệm thôi. Cách mạng container hóa trong vận tải vào nhữngm 60, 70 của
thế kỷ XX đã đảm bảo an toàn độ tin cậy trong di chuyển hàng hóa, tiền đề
cho sự ra đời của vận đa phương thức. vậy, khách hàng rất cần một tổ chức làm
mọi công việc tất cả các công đoạn nhằm tiết kiệm chi phí, tối thiểu hóa hao phí
thời gian từ đó nâng cao lợi nhuận. Những người làm công việc này chính các
công ty cung cấp dịch vụ giao nhận chuyên nghiệp.
Theo dự báo trong tương lai không xa dịch vụ giao nhận kho vận (Logistics)
sẽ trở thành một ngành kinh tế quan trọng tại Việt Nam, đóng góp tới 15% GDP của
cả nước. Song hành cùng sự phát triển kinh tế sự tăng trưởng trong hoạt động
xuất nhập khẩu, do đó ngành Logistics lại thêm nhiều hội phát triển. Theo dự
báo của Bộ Thương mại trong 10 năm tới kim ngạch xuất nhập khẩu cảu cnước sẽ
đạt tới 200 tỷ USD. Điều đó cho thấy tiềm năng phát triển dịch vụ Logistics Việt
Nam còpn khá lớn.
Đối với doanh nghiệp Logistics đóng vai trò to lớn trong việc giải quyết i
toán đầu vào đầu ra một cách hiệu quả. Logistics thể thay đổi nguồn tài
nguyên đầu o hoặc tối đa hóa quá trình chu chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa,
dịch vụ… Logistics còn giúp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệp.
Trước tình hình đó tại Đại hội Đảng khóa IX đã đề ra phương hướng: “Tạo
bước phát triển vượt bậc cho các ngành dịch vụ, nhất là những ngành có chất lượng
Sinh viên: Võ Xuân Thắng Trang 1
xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
xuất nhập khẩu - Người đăng: awinvictoria
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
xuất nhập khẩu 9 10 930