Ktl-icon-tai-lieu

10 bài học trên chiếc khăn ăn

Được đăng lên bởi linhtk93
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 1959 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mở đầu
Don Failla

Làm thế nào thực hiện
doanh nghiệp lớn và thành đạt
Trong kinh doanh theo mạng

10 bài học
trên chiếc khăn ăn

Giới thiệu về MLM
Tiếp thị nhiều tầng (MultiLevel Marketing - MLM) chiếm
một vị trí quan trọng trong số các phương pháp bán hàng hiện
đại: đó là một trong những phương pháp đang phát triển mạnh
nhất, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận nhất.
Nhiều người chỉ coi MLM như một hiện tượng mode của
những năm 80, song thực tế ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều.
Trong những năm 90 này doanh số của các công ty MLM lên tới
hơn 100 tỷ đô-la một năm.
Mục tiêu của cuốn sách này là thông qua các minh họa
chỉ ra cho Bạn thấy thế nào là MLM. Bạn sẽ biết được cách làm
thế nào để giới thiệu về MLM cho người khác một cách hiệu quả.
Đây là tài liệu hướng dẫn thực hành, được viết ra nhằm
giúp Bạn trong việc đào tạo các cộng sự của mình.
Từ năm 1973 ông Don Failla đã chuẩn bị tư liệu cho “Các
bài học trên chiếc khăn ăn”. Cuốn sách này được soạn từ các tư
liệu đó. Tôi đã tham gia MLM từ năm 1969. Cuốn sách này bao
gồm đầy đủ các tư liệu đã có cho đến nay của “Các bài học trên
chiếc khăn ăn”.

Người dịch: Viễn quang
1
______________________________________________________
VMB Group –  – Lưu hành nội bộ

Trước khi đi sâu vào chi tiết của “Các bài học”, cho phép
tôi trả lời câu hỏi cơ bản nhất và thường được đưa ra nhiều nhất
: “MLM là gì?”. Trong cuốn sách này ta sẽ sử dụng các khái
nơiệm “MLM” và “Kinh doanh dạng nhiều tầng”. Marketing (bán
hàng) có nghĩa là đưa hàng hoặc dịch vụ từ người sản xuất đến
người tiêu dùng. Multi tức là nhiều, có nghĩa là lớn hơn một.
Level là mức, tầng hay là thế hệ. Vì vậy ta còn có thể gọi là “kinh
doanh theo nhiều thế hệ”. Tuy nhiên ta chỉ dừng lại ở thuật
2
______________________________________________________
VMB Group –  – Lưu hành nội bộ

ngữ “nhiều tầng” như là thuật ngữ phổ biến hơn cả. Nó phổ biến
đến mức mà nhiều hệ thống dây chuyền hoặc hệ thống dạng
hình tháp về truyền bá hàng hóa cũng tự gọi là “các chương
trình Multi-Level”. Vì thế danh từ MLM đã bị lạm dụng và nhiều
công ty mới theo MLM đã tự nghĩ ra một số tên gọi khác, ví dụ
như UnơiLevel Marketing (bán hàng dạng một tầng) hay là
“network marketing” (bán hàng theo mạng).
Trong thực tế tồn tại ba cách bán hàng cơ bản :
1)
Bán lẻ: dạng mà tất cả chúng ta đều biết, như cửa
hàng bách hoá, cửa hàng rau quả. . . có thể vào và mua gì đó.
2)
Bán thẳng (hay là bán trực tiếp): ví dụ như bảo
hiểm, bán mỹ phẩm, triển lã...
______________________________________________________
VMB Group – www.kinhdoanhtheomang.com – Lưu hành nội bộ
1
Don Failla
Làm thế nào thực hiện
doanh nghiệp lớn và thành đạt
Trong kinh doanh theo mạng
10 bài học
trên chiếc khăn ăn
Người dịch: Viễn quang
______________________________________________________
VMB Group – www.kinhdoanhtheomang.com – Lưu hành nội bộ
2
Mở đầu
Giới thiệu về MLM
Tiếp thị nhiều tầng (MultiLevel Marketing - MLM) chiếm
một vị tquan trọng trong số c phương pháp bán hàng hiện
đại: đó là một trong những phương pháp đang phát triển mạnh
nhất, đồng thời cũng gây ra nhiều tranh luận nhất.
Nhiều người chcoi MLM như một hiện tượng mode của
những năm 80, song thực tế ý nghĩa của lớn hơn nhiều.
Trong những năm 90 này doanh scủa c công ty MLM lên tới
hơn 100 tỷ đô-la một năm.
Mục tiêu của cuốn sách này thông qua các minh ha
chra cho Bạn thấy thế nào là MLM. Bạn sẽ biết được cách làm
thế nào để giới thiệu về MLM cho người khác một cách hiệu quả.
Đây là tài liệu hướng dẫn thực hành, được viết ra nhằm
giúp Bạn trong việc đào tạo các cộng sự của mình.
Tnăm 1973 ông Don Failla đã chuẩn bliệu cho “Các
bài học trên chiếc khăn ăn”. Cuốn sách này được soạn từ các
liệu đó. Tôi đã tham gia MLM tnăm 1969. Cuốn sách này bao
gồm đầy đủ c liệu đã cho đến nay của Các bài học trên
chiếc khăn ăn”.
Trước khi đi sâu vào chi tiết của “Các bài học”, cho phép
tôi trlời câu hỏi cơ bản nhất và thường được đưa ra nhiều nhất
: “MLM gì?”. Trong cuốn sách này ta s sử dụng các khái
nơiệm “MLM” và “Kinh doanh dạng nhiều tầng”. Marketing (bán
hàng) nghĩa là đưa hàng hoặc dịch vtừ người sản xuất đến
người tiêu dùng. Multi tức là nhiều, nghĩa là lớn n một.
Level là mức, tầng hay là thế hệ. Vì vậy ta còn có th gọi là “kinh
doanh theo nhiều thế hệ”. Tuy nhiên ta ch dừng lại thuật
10 bài học trên chiếc khăn ăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
10 bài học trên chiếc khăn ăn - Người đăng: linhtk93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
10 bài học trên chiếc khăn ăn 9 10 160