Ktl-icon-tai-lieu

31 quả táo tinh thần

Được đăng lên bởi hoangkhanhngoc-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUẢN LÝ MỐI
QUAN HỆ ĐỐI TÁC
TBKT Sài Gòn

Quản lý mối quan hệ đối tác
Nếu như các doanh nghiệp Việt Nam ít nhiều đã quen với khái niệm
quản lý quan hệ khách hàng hay quản lý chuỗi cung cấp thì khái niệm
quản lý quan hệ đối tác vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp
đang đối đầu với áp lực phải quản lý rủi ro tốt hơn để cạnh tranh, thì
việc quản lý đối tác ngày càng quan trọng.

Tại sao phải quản lý quan hệ đối tác?
Quản lý quan hệ đối tác là một lĩnh vực quản lý
liên quan đến việc hiểu rõ vai trò, quan điểm,
mức độ ảnh hưởng và nhu cầu của các đối tác để
có phương pháp quản lý mối quan hệ và phương
pháp giao tiếp cho phù hợp. Tùy theo từng đối tác mà các lợi ích, quan
tâm của họ đối với một doanh nghiệp có khác nhau (xem thêm bảng
minh họa).

Theo quan điểm truyền thống, các đối tác quan trọng đối với doanh
nghiệp dường như chỉ tập trung vào khách hàng (người mang tiền đến),
nhà cung cấp (nguồn cung cấp cho doanh nghiệp), nhân viên (cung cấp
sức lao động). Việc quản lý các đối tác này bám sát quy trình hoạt động
của doanh nghiệp, chẳng hạn từ khâu mua hàng đến sản xuất rồi bán
hàng.
Trong khi đó quan điểm hiện đại lại cho rằng đối tác là người hoặc
những nhóm người có ảnh hưởng đáng kể đến sự sống còn và phát triển
của doanh nghiệp.

Làm thế nào để quản lý quan hệ đối tác?
Có những đối tác mà quá trình quản lý họ lại gắn liền với quá trình tác
nghiệp của doanh nghiệp. Chẳng hạn như bộ phận kinh doanh làm việc
với khách hàng hoặc nhà phân phối trong quá trình đặt hàng, bộ phận
mua hàng làm việc với nhà cung cấp, giám đốc tài chính sẽ làm việc với
ngân hàng, hay bộ phận nhân sự sẽ làm việc với các nhân viên. Trong
trường hợp ban giám đốc, những nhà quản lý nếu không trực tiếp làm
việc với đối tác cần tìm hiểu xem những đối tượng này có hài lòng khi
làm việc với doanh nghiệp không? Việc tìm ra câu trả lời này ngày càng
có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp.

Quá trình quản lý quan hệ đối tác đòi hỏi một kế hoạch tập trung và thực
hành có hệ thống, có phương pháp và phải nhất quán trong toàn doanh
nghiệp. Nhiều công ty nước ngoài sử dụng một công cụ, gọi là kế hoạch
quản lý đối tác. Bản kế hoạch này liệt kê các đối tác chủ chốt của doanh
nghiệp, xác định vai trò, ảnh hưởng của họ đối với doanh nghiệp, cũng
như “sách lược” mà doanh nghiệp dành cho họ. Bản kế hoạch quản lý
đối tác do tổng giám đốc phê duyệt, và việc thực hiện phải được ủy
quyền tùy theo mức độ cho các trưởng bộ phận. Làm theo cách này, các
cấp quản lý ở doanh nghiệp đều có ý thức chun...
QUẢN LÝ MỐI
QUAN HỆ ĐỐI TÁC
TBKT Sài Gòn
Quản lý mối quan hệ đối tác
Nếu như các doanh nghiệp Việt Nam ít nhiều đã quen với khái niệm
quản quan hkhách hàng hay quản chui cung cấp thì khái niệm
quản lý quan hệ đi tác vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp
đang đối đầu với áp lực phải quản rủi ro tốt hơn đ cnh tranh, thì
việc quản lý đối tác ngày càng quan trng.
Tại sao phải quản lý quan hệ đối tác?
Quản quan hệ đi tác là một lĩnh vực quản
liên quan đến việc hiểu rõ vai trò, quan điểm,
mức độ nh hưởng và nhu cầu của các đối tác để
phương pháp quản mối quan hệ phương
pháp giao tiếp cho phù hp. Tùy theo từng đối tác mà các lợi ích, quan
tâm của họ đi với một doanh nghiệp khác nhau (xem thêm bảng
minh họa).
31 quả táo tinh thần - Trang 2
31 quả táo tinh thần - Người đăng: hoangkhanhngoc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
31 quả táo tinh thần 9 10 258