Ktl-icon-tai-lieu

31 quả táo tinh thần

Được đăng lên bởi Lê Thúy Hằng
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1907 lần   |   Lượt tải: 1 lần
31 Quả Táo Tinh Thần

Diễn giả Quách Tuấn Khanh

31 Quả Táo Tinh Thần

Hầu hết những cẩm nang dinh dưỡng đều khuyên rằng: nếu mỗi ngày bạn đều ăn
một quả táo thì sẽ không bao giờ phải gặp bác sĩ. Giống như thể chất, tinh thần của
bạn cũng cần có loại “táo” cho riêng nó. 31 mẩu chuyện lên tinh thần dưới đây sẽ là
“31 quả táo” cung cấp “vitamin tinh thần” cần thiết giúp nguồn nội lực của bạn
thêm mạnh mẽ, dồi dào.
Để nhận thêm “táo tinh thần” hàng tuần từ diễn giả Quách Tuấn Khanh, vui lòng
đăng ký tại website 

quachtuankhanh@yahoo.com31 Quả Táo Tinh Thần

Diễn giả Quách Tuấn Khanh

Mục lục
TIẾNG GỌI TỪ TRÁI TIM .............................................................................................3
TÌM LẠI ĐỨA TRẺ TRONG BẠN .....................................................................................4
SỐNG TỬ TẾ ..............................................................................................................5
HÀNH ĐỘNG ..............................................................................................................6
TỪ CHỐI THEO CÁCH CỦA BẠN ....................................................................................7
30 PHÚT U SẦU..........................................................................................................8
AI LÀ CEO?................................................................................................................9
KHÓ KHĂN LÀ MAY MẮN............................................................................................ 10
CUỘC SỐNG ............................................................................................................ 11
THÁCH THỨC GIỚI HẠN ............................................................................................ 12
1 TRONG 8 TỈ .......................................................................................................... 13
BẢN ĐỒ .................................................................................................................. 14
LỜI CAM KẾT 20 NĂM ............................................................................................... 15
ABRAHAM LINCOLN & CON ĐẠI BÀNG......................................................................... 16
PHẢI LÀM & MUỐN LÀM............................................................................................. 17
20 ĐÔ LA ......................................................................
31 Quả Táo Tinh Thần Diễn giả Quách Tuấn Khanh
quachtuankhanh@yahoo.com www.quachtuankhanh.net
31 Quả Táo Tinh Thần
Hầu hết những cẩm nang dinh dưỡng đều khuyên rằng: nếu mỗi ngày bạn đều ăn
một quả táo thì sẽ không bao giờ phải gặp bác sĩ. Giống như thể chất, tinh thần của
bạn cũng cần có loại “táo” cho riêng nó. 31 mẩu chuyện lên tinh thần dưới đây sẽ là
“31 quả táo” cung cấp “vitamin tinh thần” cần thiết giúp nguồn nội lực của bạn
thêm mạnh mẽ, dồi dào.
Để nhận thêm “táo tinh thần” hàng tuần từ diễn giả Quách Tuấn Khanh, vui lòng
đăng ký tại website http://quachtuankhanh.net.
31 quả táo tinh thần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
31 quả táo tinh thần - Người đăng: Lê Thúy Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
31 quả táo tinh thần 9 10 436