Ktl-icon-tai-lieu

AQ chỉ số vượt khó

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 811 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tác giả: Tiến sĩ Paul G.Stoltz
Năm xuất bản: 2012
Người dịch: Nguyễn Thanh Thủy
Nhà xuất bản: Lao động Xã hội
Bản quyền: Thaihabooks

Về tác giả:
Tiến sĩ Paul G.Stoltz đi đầu cho Adversity Quotient (AQ) và là chuyên gia hàng đầu thế giới về đề tài
này. Ông thành lập PEAK Learning vào năm 1987 và hiện đang làm việc với các nhà lãnh đạo, nhà tư
tưởng hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, tổ chức khác nhau; thiết lập tổ chức phi chính phủ Fortune 100.
Ông phục vụ như là một tài năng cấp cao cho YPO, tổ chức tổng thống trẻ tuổi.
Tiến sĩ Stoltz là giám đốc dự án ứng phó toàn cầu và phụ trách giám sát tại 17 quốc gia. Ông được
người điều hành của Excellence ca ngợi “là một trong số 100 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất của
thời đại chúng ta”.
Những ấn phẩm nổi bật của ông: The Wall Street Journal, Harvard Management Update, Investor’s
Business Daily, Asia 21, The Washington Post, the Los Angeles Times, Success Magazine, Entrepreneur Magazine, and the Drucker Foundation’s prestigious Leader to Leader.
Nội dung chính:
PHẦN 1 - PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN
Chương 1: Quan niệm mới về thành công
“Ẩn sâu bên trong mỗi con người là những quyền năng chưa được khai phá; đó là những quyền năng
sẽ khiến bản thân họ ngạc nhiên và chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được; nhưng đó là những sức
mạnh mà nếu được đánh thức và biến thành hành động thì sẽ có thể thay đổi cả cuộc đời họ” - Orison
Marden
Vượt dốc - định nghĩa lại khái niệm thành công
Cuộc đời cũng giống như hành trình leo núi, bạn chỉ có thể thực hiện được bằng cách nỗ lực không
ngừng để leo lên, thậm chí đôi khi phải bằng từng bước tiến chậm chạp, đau đớn nối tiếp nhau.
Do đó, ta có thể định nghĩa thành công chính là mức độ mà con người có thể tiến về phía trước và lên
cao, phát triển trong sứ mệnh cả cuộc đời mình, vượt qua tất cả những trở ngại hay các kiểu nghịch
cảnh.
Câu hỏi cơ bản về tính hiệu quả của con người
Tại sao một số người thì kiên trì, trong khi số khác chỉ đi được một chặng đường ngắn hoặc thậm chí
bỏ cuộc?
Tại sao một số tổ chức phát đạt trong thời buổi cạnh tranh còn số khác lại phải thất bại?
Tại sao một doanh nghiệp có thể chống chọi được với những hoàn cảnh vô cùng khó khăn trong khi
những doanh nghiệp khác bỏ cuộc?
Trên cơ sở các nghiên cứu khoa học, cuốn sách này sẽ trả lời câu hỏi cơ bản nhất về tính hiệu quả của
con người và tổ chức.
AQ - Chỉ số vượt khó là gì?
Chỉ số vượt khó (Adversity Quotient - AQ) bao gồm hai cấu phần cần thiết của bất kỳ khái niệm thực
tiễn nào - lý luận khoa học và ứng...
Tác giả: Tiến sĩ Paul G.sTolTz
m xuấT bảN: 2012
Người dịch: nGuyễn Thanh Thủy
Nhà xuấT bảN: lao độnG Xã hội
bảN quyềN: Thaihabooks
AQ chỉ số vượt khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
AQ chỉ số vượt khó - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
AQ chỉ số vượt khó 9 10 800