Ktl-icon-tai-lieu

Bí mật của Phan Thiên Ân - Người giàu nhất thế giới

Được đăng lên bởi thanhdatma
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 4245 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Bí mật của Phan Thiên Ân- Người
giàu nhất thế giới
Tác giả: Vô Danh

Lời Tựa
Tôi nhớ một buổi tối đàm đạo với một người trẻ tuổi về giá trị của đồng tiền.
Giọng cô ta hăng say “Có những thứ mà đồng tiền không thể mua được”, tôi cười đùa
“Đồng ý, nhưng đó là những thứ mà tôi không cần”.
Nói vậy nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thông cảm cái băn khoăn của tuổi mới
lớn về tiền bạc. Tôi đã lớn lên với câu kinh thánh như “Người giàu mà lên được Thiên
Đường còn khó hơn con Lạc Đà chui qua lỗ kim”, hay những lời nói được ghi là danh
ngôn như “Không có tài sản lớn lao nào mà không thu nhập bằng tội ác” rồi những so
sánh chế diễu về những tên trọc phú với kẻ thanh bần.
Lớn lên, ra đời, sau bao nhiêu bài học về tủi nhục, nghèo hèn, thua kém và thất
bại, tôi bắt đầu biết kính trọng giá trị của đồng tiền. Tôi không biết cái nghèo có mang
lại hạnh phúc hay nhân cách cho ta không? Nhưng tôi thấy người ta đã nhân danh cái
nghèo để bào chữa cho bao nhiêu tội ác, từ đấu tranh giai cấp cho đến trộm cướp
lường gạt.

Nhưng từ kính trọng đồng tiền đến thờ phượng nó lại là một thái cực bao người
đã lầm lỗi. Chính tôi cũng đã bỏ mất bao thì giờ để tìm cách làm giàu theo kiểu gia tốc
của Mỹ, kiểu fast food, (something for nothing, get rich quick). Lại thêm một lô những
bài học. Các triết lý nhân quả của nhà Phật mà tôi đã bỏ quên luôn luôn hiện diện.
Muốn có trái ăn, phải biết trồng cây. Đồng tiền chỉ là những trái quả tạo thành từ hạt
giống, công sức và thời gian cùa mình. Không chịu bỏ gỗ vào lò sưởi mà ngồi đợi hơi
nóng, thì cái đợi chờ phải là thiên thu.
Sau những bước vấp đó, tôi bắt đầu đi trong vững vàng. Xã hội và sở thuế bắt
đầu sắp tôi vào danh sách những người giàu có. Có tiền, tôi thấy mình rộng lượng hơn,
thương và kính trọng tha nhân hơn, nhưng trên hết, tôi thương và kính trọng tôi hơn.
Những mặc cảm với những người dân đã đô hộ chúng ta như người Mỹ, người Nhật,
người Tàu, người Pháp đã biến mất.
Tôi viết cuốn sách này để kỷ niệm ngày tôi thoát xác, bay cao với thế giới. Tôi
viết cho tôi, hơn là cho bất cứ ai. Cuốn sách như cuốn nhật ký, giữ kín ở một góc tối
nào trong đống sách vở tài liệu thu gom từ bao năm đi và sống.
Nhưng một buổi tối ở khách sạn Metropole ở Hà Nội làm tôi thay đổi ý định.
Tôi đến Việt Nam với một phái đoàn đầu tư của một công ty lớn của Mỹ. Tên chủ tịch
chiếm một phòng lớn nhất gọi là Presidential suite. Tôi chỉ ở một Junitor Suite, tiền
phòng chỉ có 420 Đô la mỗi ngày, nhưng cũng bằng tiền lương nguyên năm của một
kỹ sư trẻ ở xứ mình. Tối đó,...
Bí mt ca Phan Thiên Ân- Người
giàu nht thế gii
Tác gi: Vô Danh
Li Ta
Tôi nh mt bui ti đàm đạo vi mt người tr tui v giá tr ca đồng tin.
Ging cô ta hăng say “Có nhng thđồng tin không th mua được”, tôi cười đùa
Đồng ý, nhưng đó là nhng th mà tôi không cn”.
Nói vy nhưng trong thâm tâm, tôi vn thông cm cái băn khoăn ca tui mi
ln v tin bc. Tôi đã ln lên vi câu kinh thánh như “Người giàu mà lên được Thiên
Đường còn khó hơn con Lc Đà chui qua l kim”, hay nhng li nói được ghi là danh
ngôn như “Không có tài sn ln lao nào mà không thu nhp bng ti ác” ri nhng so
sánh chế diu v nhng tên trc phú vi k thanh bn.
Ln lên, ra đời, sau bao nhiêu bài hc v ti nhc, nghèo hèn, thua kém và tht
bi, tôi bt đầu biết kính trng giá tr ca đồng tin. Tôi không biết cái nghèo có mang
li hnh phúc hay nhân cách cho ta không? Nhưng tôi thy người ta đã nhân danh cái
nghèo để bào cha cho bao nhiêu ti ác, t đấu tranh giai cp cho đến trm cướp
lường gt.
Bí mật của Phan Thiên Ân - Người giàu nhất thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí mật của Phan Thiên Ân - Người giàu nhất thế giới - Người đăng: thanhdatma
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Bí mật của Phan Thiên Ân - Người giàu nhất thế giới 9 10 864