Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết bán hàng thành công

Được đăng lên bởi vietworks1
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 386 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÍ QUYẾT

BÁN HÀNG THÀNH CÔNG

30.5 Nguyên tắc vàng xây dựng
thái độ tích cực, tạo lập quan hệ
gắn kết và giành được lòng
trung thành của khách hàng để
đạt được thành công trong công
việc và cuộc sống

XÂY DỰNG THÁI ĐỘ TÍCH CỰC ĐỂ BÁN
HÀNG THÀNH CÔNG
Tư duy và ứng xử theo hướng tích cực.

1.

Hãy tự tin vào bản thân và người khác sẽ tin tưởng, tín nhiệm và mua
sản phẩm và dịch vụ của bạn.

2.

Hãy tiếp xúc với những người tích cực. Nên nhớ rằng con người thường
hay chỉ trích vì họ ghen ăn tức ở.

3.

Hãy ngẫm lại những thắng lợi và thành công thu được.

4.

Hãy là một người không ngừng học tập.

5.

Hãy ăn mừng nỗ lực lẫn thành công.

6.

Hãy xem thay đổi là cơ hội.

7.

Hãy xây dựng thương hiệu cá nhân thật lôi cuốn để định hướng cho
công việc và cuộc sống của bản thân. Xây dựng thương hiệu cá nhân
trên các phương tiện truyền thông xã hội lẫn phi xã hội.

8.

Trước hết, hãy đem đến giá trị để thu hút khách hàng tiềm năng.

9.

Hãy khám phá động cơ mua hàng bằng cách hỏi khách hàng cũ.

10. Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng và nhận ra rằng điều mà họ
đang muốn thấy là bằng chứng.

TẠO LẬP QUAN HỆ GẮN KẾT
Xây dựng quan hệ gắn kết và giành được sự tin tưởng của
khách hàng tiềm năng để họ muốn mua sản phẩm và dịch vụ
của bạn.
11. Hãy vun đắp quan hệ cá nhân với khách hàng và khách hàng tiềm năng
để họ tin tưởng bạn.
12. Hãy góp ý hỗ trợ khách hàng, chứ không chỉ vì mục đích bán hàng.
13. Hãy tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng những câu hỏi hiệu quả để
khiến họ ngừng lại, suy nghĩ và trả lời theo hướng bạn mong muốn.
14.

Hãy đến nơi mà khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng của bạn đến,
hoặc có thể sẽ đến.

15. Hãy chân thành quan tâm đến người khác trước khi bạn yêu cầu họ
quan tâm chân thành đến bạn.
16.

Hãy giúp khách hàng tiềm năng phát triển và thu được lợi nhuận để
giành được lòng trung thành của họ.

17. Hãy đưa ra những giải pháp độc đáo làm cho bạn khác biệt với các đối
thủ cạnh tranh khác.
18. Hãy trình bày thật lôi cuốn và đáng nhớ để khách hàng trả lời “đồng ý” và
giới thiệu với những người khác.
19. Hãy tư duy sáng tạo và trình bày ý tưởng độc đáo trước khách hàng
hoặc khách hàng tiềm năng.
20. Hãy tìm thêm cơ hội bán hàng trong quá trình và giữa các lần giao dịch.

KẾT QUẢ VÀ THEO SÁT

Chăm sóc khách hàng thật chu đáo để giữ được sự trung
thành của họ.

21.

Hãy khám phá nguyên nhân đằng sau nguy cơ hoặc sự phản đối, tìm
hiểu và loại bỏ nó.

22.

Hãy lấy dẫn chứng ý kiến nhận định từ khách hàng trung thành làm
một trong những cách hiệu qu...
30.5 Nguyên tc vàng xây dng
thái đ tích cc, to lp quan h
gn kết giành đưc lòng
trung thành ca khách hàng đ
đạt đưc thành công trong công
vic và cuc sng
BÍ QUYT
BÁN HÀNG THÀNH CÔNG
Bí quyết bán hàng thành công - Trang 2
Bí quyết bán hàng thành công - Người đăng: vietworks1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bí quyết bán hàng thành công 9 10 765