Ktl-icon-tai-lieu

Bí quyết thành công

Được đăng lên bởi Mãi Là Tôi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bí quyết thành công
Tác giả : Lý Quý Trung

1.

Thương hiệu – Tài sản quí giá nhất của hệ thống Franchise

Trước khi đi đến định nghĩa về thuật ngữ franchise – chủ đề chính của quyển sách – chúng ta không thể
không tìm hiểu khái niệm về ‘thương hiệu’ vì sự hiện hữu của franchise lại được đặt trên nền tảng của
thương hiệu. Thương hiệu khác với nhãn hiệu vì hầu như bất kể sản phẩm tốt xấu nào cũng có thể có một
nhãn hiệu riêng, nhưng để đạt đến trình độ ‘có thương hiệu’ thì không nhiều. Ví dụ về các thương hiệu lớn
của Việt Nam bao gồm sữa Vinamilk, Vietnam Airlines, bánh Kinh Đô, bút bi Thiên Long, giấy Vĩnh Tiến,
giày Biti’s, gạch Đồng Tâm, bánh phồng tôm Sa Giang, dệt Thành Công, bia Saigon…
Tác giả Richard Moore đã có một định nghĩa khá tượng hình về thương hiệu trong quyển sách của ông
xuất bản năm 2003 tại Việt Nam như sau: “Sự khác biệt giữa một sản phẩm và một thương hiệu là gì? Một
sản phẩm cũng hơi giống một người bạn mà bạn mới gặp. Cho đến giờ, hẳn bạn đã gặp hàng ngàn người
trong cuộc đời mình, và hầu hết những người này bạn chỉ trao đổi một ánh mắt hay vài câu nói. Nhưng đối
với một số người, bạn thấy mình đã trao đổi câu chuyện với họ bởi vì hình như đã có cảm giác phù hợp nào
đó. Để đạt đến tầm cỡ sản phẩm thì phải có một quan hệ như thế. Tuy nhiên, để đạt đến tầm cỡ thương hiệu
thì còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Việc này cũng giống như để hiểu một người kỹ hơn và thấy được họ thay đổi
ra sao theo thời gian. Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nghĩ đến người ấy như một người bạn hay một đồng
nghiệp. Lúc đó, họ đã giành được cảm giác trân trọng trong bạn. Đạt đến tầm cỡ thương hiệu là tạo được
mối quan hệ như vậy”.
Khác với các loại sở hữu hàng hóa thông thường, thương hiệu là một loại hàng hóa trí tuệ, là tài sản quý
giá nhất của một doanh nghiệp. Đó chính là lý do tại sao chủ thương hiệu phải nên nghĩ đến chuyện làm thế
nào để đánh bóng thương hiệu của mình hơn; làm thế nào để thương hiệu của mình ngày càng lớn mạnh hơn
và; làm thế nào để đem lại thêm nhiều nguồn lợi kinh tế từ tài sản trí tuệ này. Franchise là một trong những
phương thức có thể đáp ứng những nhu cầu vừa kể trên.
1. Franchise là gì?
Từ franchise có nguồn gốc từ tiếng Pháp là “franc” có nghĩa là “free” (tự do). Franchise là một phương
thức nhân rộng thương hiệu, nhân rộng mô hình kinh doanh có xuất xứ từ Châu Âu cách đây cả trăm năm
nhưng lại phát triển mạnh nhất tại Mỹ. Theo định nghĩa từ tự điển Anh Việt của Viện Ngôn ngữ học thì
franchise có nghĩa là nhượng quyền kinh doanh hay cho phé...
Bí quyết thành công
Tác giả : Lý Quý Trung
1. Thương hiệu – Tài sản quí giá nhất của hệ thống Franchise
Trước khi đi đến định nghĩa về thuật ngữ franchise – chủ đề chính của quyển sách – chúng ta không thể
không tìm hiểu khái niệm về thương hiệu’ vì sự hiện hữu của franchise lại được đặt trên nền tảng của
thương hiệu. Thương hiệu khác với nhãn hiệu vì hầu như bất ksản phẩm tốt xấu nào ng thmột
nhãn hiệu riêng, nhưng để đạt đến trình đ thương hiệu’ thì không nhiều. Ví dụ về các thương hiệu lớn
của Việt Nam bao gồm sữa Vinamilk, Vietnam Airlines, bánh Kinh Đô, bút bi Thiên Long, giấy Vĩnh Tiến,
giày Biti’s, gạch Đồng Tâm, bánh phồng tôm Sa Giang, dệt Thành Công, bia Saigon…
Tác giả Richard Moore đã có một định nghĩa khá tượng hình về thương hiệu trong quyển sách của ông
xuất bản năm 2003 tại Việt Nam như sau: Sự khác biệt giữa một sản phẩm và một thương hiệu là gì? Một
sản phẩm cũng hơi giống một người bn bạn mới gặp. Cho đến giờ, hẳn bn đã gặp hàng ngàn người
trong cuộc đời mình, và hầu hết những người này bạn chỉ trao đổi một ánh mắt hay vài câu nói. Nhưng đối
với một số người, bạn thấy mình đã trao đi câu chuyện với họ bi vì hình như đã có cảm giác phù hợp nào
đó. Để đạt đến tầm cỡ sản phẩm thì phải có một quan hệ như thế. Tuy nhiên, để đt đến tầm cỡ thương hiệu
thì còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Việc này cũng giống như để hiểu một người kỹ hơn và thấy được họ thay đổi
ra sao theo thời gian. Đến một c nào đó, bạn sẽ nghĩ đến người y nmột người bạn hay một đồng
nghiệp. Lúc đó, họ đã giành được cảm giác trân trọng trong bạn. Đạt đến tầm cỡ thương hiệu tạo được
mối quan hệ như vậy”.
Khác với các loại sở hữu hàng hóa thông thường, thương hiệu là một loại hàng hóa trí tuệ, là tài sản quý
giá nhất của một doanh nghiệp. Đó chínhlý do tại sao chủ thương hiệu phải nên nghĩ đến chuyện làm thế
nào để đánh bóng thương hiệu của mình hơn; làm thế nào để thương hiệu của mình ngày càng lớn mạnh hơn
và; làm thế nào để đem lại thêm nhiều nguồn lợi kinh tế ttài sản ttuệ này. Franchise là một trong những
phương thức có thể đáp ứng những nhu cầu vừa kể trên.
1. Franchise là gì?
Từ franchise có nguồn gốc từ tiếng Pháp là “franc” có nghĩa là “free” (tự do). Franchise là một phương
thức nhân rộng thương hiệu, nhân rộng hình kinh doanh xuất xtừ Châu Âu cách đây ctrăm năm
nhưng lại phát triển mạnh nhất tại Mỹ. Theo định nghĩa từ t điển Anh Việt của Viện Ngôn ngữ học t
franchise có nghĩa là nhượng quyền kinh doanh hay cho phép ai đó chính thức được bán hàng hóa hay dịch
vụ của một công ty một khu vực cthể nào đó. Còn theo định nghĩa của t điển Webster thì franchise là
một đặc quyền được trao cho một người hay một nhóm người để phân phối hay bán sản phẩm của ch
thương hiệu. Nói khác hơn thì franchise là một phương thức tiếp thị và phân phối một sản phẩm hay dịch vụ
dựa trên mối quan hệ giữa hai đối tác; một bên gọi franchisor (bên nhượng quyền hay chủ thương hiệu)
một bên gọi franchisee (bên được nhượng quyền hay mua franchise). Hai bên đối tác này sẽ một
hợp đồng, gọi là hợp đồng franchise.
Do đó cũng có định nghĩa cho rằng franchise là một loại hợp đồng, thỏa thuận giữa hai bên, có thể bằng
văn viết hay văn nói. d, Hội đồng Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (Federal Trade Commission) định
nghĩa franchise nsau: “Franchise một hợp đồng hay một thỏa thuận giữa ít nhất hai người, trong đó:
Người mua franchise được cấp quyền bán hay phân phối sản phẩm, dịch vụ theo cùng một kế hoạch hay hệ
thống tiếp thị của người chủ thương hiệu. Hoạt động kinh doanh của người mua franchise phải triệt đtuân
theo kế hoạch hay hệ thống tiếp thị này gắn liền với nhãn hiệu, thương hiệu, biểu tượng, khẩu hiệu, tiêu chí,
quảng cáo những biểu tượng thương mại khác của chủ thương hiệu. Người mua franchise phải trả một
khoản phí, trực tiếp hay gián tiếp, gọi là phí franchise.”
khá nhiều đnh nghĩa khác nhau về thuật ngfranchise nhưng nói chung hình thức kinh doanh
franchise vẫn thường nằm một trong hai loại điển hình sau đây: Nhượng quyền phân phối sản phẩm
Bí quyết thành công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bí quyết thành công - Người đăng: Mãi Là Tôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bí quyết thành công 9 10 306