Ktl-icon-tai-lieu

các phương pháp ghi nhớ

Được đăng lên bởi ngohok777
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các phương pháp ghi nhớ
Muốn học bài mau thuộc nhất thiết phải học có phương pháp. Qua các
chương trước chúng tôi đã trình bày một số phương pháp để giúp bạn trong việc
học bài sao cho mau thuộc. Trong chương này xin hướng dẫn bạn đi sâu vào chi
tiết hơn khi thực hiện các phương pháp ấy.

1. Ghi thành dàn bài:
Thực tế có nhiều bạn chỉ nghe nói ghi dàn bài, nhưng chưa rõ phương thức
ghi cụ thể ra sao.
- Trước tiên bạn đọc toàn bài môn bạn đang học 1 lần - 2 lần - hoặc cũng có
thể là 3 lần. Ðến lúc bạn nắm chắc yêu cầu bài mới thôi. Vì có hiểu sơ bộ bài, bạn
mới lập được dàn bài. Bạn chia nội dung toàn bài thành 3 phần chính (Ví dụ là A B - C). Trong phần A - có nhiều mục nhỏ, bạn có thể sắp xếp các mục nhỏ ấy gọi
là "tiêu đề" bằng những chữ số:1, 2, 3...
- Và tiếp theo các phần B-C cũng thế. Phần nào cũng có những tiêu đề
riêng.

- Nhưng trong mỗi phần đều có những yêu cầu quan trọng của nó. Bạn nên
ghi nhận cụ thể các phần quan trọng ấy trong mỗi phần của dàn bài, có thể gạch
dưới hoặc viết đậm để dễ nhớ.

- Ðã có dàn bài chi tiết rồi sẽ là điều kiện giúp bạn dễ dàng việc học bài sau
đó.

2. Nhẩm trong óc:
Bạn hệ thống bài bằng cách "nhẩm trong óc" nhẩm từng phần một của dàn
bài, chỗ nào quên bạn dừng lại, lật dàn bài ra xem lại. Bạn cứ tiếp tục nhẩm sang
phần khác và đừng quên các phần quan trọng đáng ghi nhớ, đừng bỏ sót một chi
tiết nào. Lần lượt như vậy cho đến hết toàn bài.

- Lần thứ hai, bạn bắt đầu nhẩm lại tất cả có hệ thống toàn bài hơn.
- Lần này bạn ghi nhận phần đã bị quên. Bạn mở sách xem lại, ghi ra giấy
hoặc đánh dấu những phần đó. Bạn tìm ý những chỗ quên sót để rồi học lại cho
nhuần nhuyễn.

- Lần thứ ba, bạn hệ thống lại bài và bạn đặt thành câu hỏi rồi tự giải quyết
trong óc câu hỏi ấy. Bạn xem lại việc trả lời có thông suốt phân minh chưa. Nếu
chỗ nào vướng mắc lật dàn bài ra xem.

* Một bài học gọi là được nắm chắc là khi bạn:

- Trả lời gãy gọn các câu hỏi đặt ra.

- Hiểu bài thông suốt từng phần cũng như toàn bài.
- Nắm vững trọng tâm bài học một cách chuẩn xác. Nếu là môn học như
Toán - Lý- Hóa- Sinh thì các quy tắc các công thức, các định lý, định đề... bạn
phải thuộc thật nhuần nhuyễn mới được.

Môn Văn: Cần ghi nhớ các tên và tiểu sử tác giả. Thuộc kỹ các bài thơ, các
đoạn văn xuôi, chọn lọc và nhớ bài thơ này của tác giả nào, bài văn kia tác giả là
ai. Tránh tình trạng lộn xộn, lẫn tên tác giả này với tác giả khác, hoặc bài văn xuôi
mà lại ghi tên tác giả là một nhà thơ v.v...
Các phần văn xuôi hay thơ, bạn đều phải nắm bố cụ...
Các phương pháp ghi nhớ
Muốn học bài mau thuc nhất thiết phải học phương pháp. Qua các
chương trước chúng tôi đã trình bày một số phương pháp đgiúp bạn trong việc
học bài sao cho mau thuộc. Trong chương y xin hướng dẫn bạn đi u vào chi
tiết hơn khi thực hiện các phương pháp ấy.
1. Ghi thành dàn bài:
Thực tế có nhiều bạn chỉ nghe nói ghi dàn bài, nhưng chưa rõ phương thức
ghi cụ thể ra sao.
- Trước tiên bạn đọc toàn bài môn bạn đang học 1 lần - 2 lần - hoặc cũng có
thlà 3 lần. Ðến lúc bạn nắm chắc yêu cầu bài mới thôi. Vì hiểu bộ bài, bạn
mới lập được dàn bài. Bạn chia nội dung toàn bài thành 3 phần chính (Ví dụ là A -
B - C). Trong phần A - nhiều mục nhỏ, bạn thể sắp xếp các mục nhỏ ấy gọi
là "tiêu đề" bằng những chữ số:1, 2, 3...
- tiếp theo các phần B-C cũng thế. Phần nào cũng những tiêu đ
riêng.
các phương pháp ghi nhớ - Trang 2
các phương pháp ghi nhớ - Người đăng: ngohok777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
các phương pháp ghi nhớ 9 10 748