Ktl-icon-tai-lieu

Cách nhận lời mời làm việc

Được đăng lên bởi hongquan11121988
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 398 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cách nhận lời mời làm việc
Lấy thư Mời làm việc
Thư mời làm việc cần bao gồm tất cả những điều khoản quan trọng của công
việc và những nghĩa vụ của bạn đối với công ty. Thậm chí nếu như bạn đã
có chút ít thời gian để suy nghĩ về lời mời và bạn bảo đảm với công ty rằng
bạn sẽ nhận lời mời đó, bạn vẫn nên yêu cầu một lá thư mời làm việc. Hãy
chắc rằng chức danh công việc, lương, và những lợi ích thích hợp hoặc hoàn
thiện những gì bạn đã có trong đầu khi bạn nói rằng bạn sẽ nhận nó. Nếu
như bạn vẫn chưa nhận được thư mời, hãy lập tức liên lạc với công ty và cho
họ biết là bạn thiếu thứ gì.
Biết những gì bạn sẽ làm
Hãy chắc rằng bạn hiểu rõ trách nhiệm công việc của mình. Hãy hỏi một bản
mô tả công việc bao gồm tất cả những trách nhiệm của bạn. Điều này sẽ giúp
bạn hiểu được vị trí và những mong đợi – và tiếp theo đó, nếu bạn vượt quá
những yêu cầu cho vị trí công việc, nó sẽ cho bạn đòn bẩy nào đó để thương
lượng.
Bạn cũng nên cố gắng hiểu xem công việc của bạn sẽ phù hợp với công ty
một cách toàn diện như thế nào. Bạn có làm việc với những người ở các
phòng ban khác không? Ở đó có cơ hội để thăng tiến không? Điều gì sẽ xảy
ra nếu như bạn bắt đầu trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng nhưng sau đó lại
thích thú làm một việc gì đó liên quan đến kinh doanh? Điều đó có vẻ linh
động nhiều lắm không?

Nếu như bạn được mời làm việc để thay thế ai đó, có lẽ bạn sẽ muốn hỏi
chuyện gì đã xảy ra với người làm trước. Nếu giám đốc tuyển dụng không
trả lời bạn hoặc tỏ vẻ không thoải mái, đây có thể là động cơ để bạn quan
tâm.
Hiểu bản chất của công việc
Hãy chắc rằng bạn biết mình muốn gì. Hãy nhớ rằng một công việc không
phải là một cuộc hẹn, bạn không nên đồng ý lời mời và xem điều gì sẽ xảy
ra. Cho dù bạn xem đó là một cách để trả tiền thuê nhà hoặc xem nó như một
bước nền tảng của con đường sự nghiệp, chấp nhận một công việc mà bạn
không chắc chắn tức là bạn yêu cầu gặp được rắc rối đấy.
Hãy chắc rằng bảng mô tả công việc lôi cuốn bạn và phục vụ cho những
mục tiêu của bạn, chứ không phải của công ty mà thôi. Từ chối một việc gì
đó dẫu sao vẫn tốt hơn kết thúc một tình huống mà bạn dần dần cảm thấy hối
tiếc.
Hãy gặp gỡ đồng nghiệp
Bạn cũng nên cố gắng gặp gỡ những người mà bạn sẽ cùng làm việc từ ngày
này sang ngày khác. Có thể bạn sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với giám đốc
tương lai của bạn, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như những người có vị trí
ngang với bạn rất hay ganh đua, đáng chán và không thân thiện? Hãy nói
chuyện với đồng nghiệp tương lai trước khi quyết định.
Hãy tìm ...
Cách nhn lời mời làm việc
Lấy thư Mời làm việc
Thư mời làm việc cần bao gm tất cả những điu khoản quan trọng của công
việc và những nghĩa vụ của bạn đối ving ty. Thậm chí nếu như bạn đã
có ct ít thi gian để suy nghĩ vli mi và bn bảo đảm vi ng ty rng
bạn sẽ nhn li mi đó, bạn vn nên yêu cu một lá thư mời làm vic. Hãy
chắc rằng chức danh công việc, lương, và những li ích tch hợp hoặc hoàn
thin những gì bn đã có trong đầu khi bạn nói rằng bạn sẽ nhận nó. Nếu
như bạn vẫn chưa nhận được thư mời, hãy lập tức liên lạc với công ty và cho
họ biết là bn thiếu thứ gì.
Biết những gì bn sẽ làm
Hãy chắc rằng bạn hiểu rõ trách nhimng việc ca mình. Hãy hỏi mt bản
mô tả công việc bao gồm tất cả những trách nhiệm ca bạn. Điều này s giúp
bạn hiểu được vị trí và những mong đợi tiếp theo đó, nếu bạn vượt quá
những yêu cu cho vị trí công việc, nó sẽ cho bạn đòn by nào đó để thương
lượng.
Bạn cũng nên cố gắng hiu xemng việc của bạn sẽ phù hợp vớing ty
một cách toàn diện như thế nào. Bnlàm việc với những người ở các
phòng ban khác không? đó có cơ hội để thăng tiến không? Điều gì sxảy
ra nếu như bạn bắt đầu trong lĩnh vực quan hệ cộng đồng nhưng sau đó lại
thích t làm một việc gì đó liên quan đến kinh doanh? Điều đó có v linh
động nhiều lắm không?
Cách nhận lời mời làm việc - Trang 2
Cách nhận lời mời làm việc - Người đăng: hongquan11121988
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Cách nhận lời mời làm việc 9 10 663