Ktl-icon-tai-lieu

Động lực vượt qua sự lười biếng

Được đăng lên bởi Cậu Buồn Vì Ai
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỘNG LỰC VƯỢT QUA SỰ LƯỜI BIẾNG !
Đã bao nhiêu lần bạn xác định mục tiêu mà không bao giờ bắt tay vào hành động để đạt được mục tiêu
đó? Hoặc đã bao nhiêu lần bạn hành động nhưng lại bỏ dở chỉ sau vài ngày đầu?
Tất cả chúng ta đều biết rõ những việc chúng ta nên làm trong cuộc sống như ôn bài cho kỳ thi quan
trọng, nhưng vì một lý do nào đó, chúng ta không bao giờ thật sự bắt tay vào làm cho đến khi mọi việc đã
quá trễ. Thói quen lười biếng này ảnh hưởng đến hầu hết mọi người chúng ta. Nó đơn thuần ngăn chặn
mọi hành động mà chúng ta biết là sẽ mang lại lợi ích cho bản thân.
Lười biếng là nhân tố chính phá hoại sự thành công. Bạn có thể xác định những mục tiêu tuyệt vời nhất
và đề ra những kế hoạch hoàn hảo nhất, nhưng nếu bạn không hành động, bạn đã thất bại rồi.
Khi bạn lười biếng, bạn cũng cảm thấy không làm chủ được cuộc sống của mình đúng không? Cảm giác
lo sợ nhắn nhủ bạn nên ngừng xem tivi để học bài, nhưng một động lực hấp dẫn khác lại lôi kéo bạn tiếp
tục xem thêm một chương trình tivi nữa. Để vượt qua thói quen lười biếng, bạn phải học cách làm chủ nó
thay vì để nó làm chủ bạn.
ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CỦA NỖI KHỔ VÀ NIỀM VUI
Hai động lực chính thúc đẩy hành động của chúng ta là nỗi khổ và niềm vui. Chúng ta luôn luôn hành
động theo hướng né tránh những gì chúng ta nhận thức là nỗi khổ, và tiến gần đến những gì chúng ta
nhận thức là niềm vui. Tại sao chúng ta cứ liên tục trì hoãn việc làm bài tập đến phút cuối mặc dù chúng
ta biết rằng nên làm bài từ sớm? Đơn giản là vì đa số chúng ta luôn nghĩ việc học rất cực khổ, và ngược
lại, gắn liền niềm vui với những việc khác như xem tivi.
Làm thế nào để chúng ta có thể bắt tay vào làm bài tập? Thông thường, chúng ta chỉ bắt tay vào làm bài
tập khi ngày mai là hạn chót nộp bài hoặc khi chúng ta cảm thấy bị áp lực nặng nề từ bạn bè – những
người đã làm xong bài tập đó. Nhưng tại sao chúng ta lại có thể làm bài tập vào lúc ấy mà không phải
sớm hơn? Lý do là ngay lúc ấy, chúng ta nhận thức được việc không làm bài tập sẽ khiến chúng ta gánh
chịu một hậu quả tệ hại hơn khi không nộp bài đúng hạn. Điều này khiến chúng ta phải bắt tay vào hành
động.
Thay vì trở thành nô lệ của nỗi khổ và niềm vui như thế, bạn hãy chịu trách nhiệm về cuộc sống của
mình. Bạn hãy tận dụng những động lực này để thúc đẩy bạn hành động theo những gì bạn muốn như
kiên trì học bài, ôn bài và hoàn tất bài tập trước thời hạn. Chất lượng công việc của bạn phụ thuộc vào
việc bạn gắn liền nó với nỗi khổ hay niềm vui một cách có ý thức hay vô ý thức...
ĐỘNG LỰC VƯỢT QUA SỰ LƯỜI BIẾNG !
Đã bao nhiêu lần bạn xác định mục tiêu không bao giờ bắt tay vào hành động để đạt được mục tiêu
đó? Hoặc đã bao nhiêu lần bạn hành động nhưng lại bỏ dở chỉ sau vài ngày đầu?
Tất cả chúng ta đều biết những việc chúng ta nên làm trong cuộc sống như ôn bài cho kỳ thi quan
trọng, nhưng vì một lý do nào đó, chúng ta không bao giờ thật sự bắt tay vào làm cho đến khi mọi việc đã
quá trễ. Thói quen lười biếng này ảnh hưởng đến hầu hết mọi người chúng ta. đơn thuần ngăn chặn
mọi hành động mà chúng ta biết là sẽ mang lại lợi ích cho bản thân.
Lười biếng nhân tố chính phoại sự thành công. Bạn thể xác định những mục tiêu tuyệt vời nhất
và đề ra những kế hoạch hoàn hảo nhất, nhưng nếu bạn không hành động, bạn đã thất bại rồi.
Khi bạn lười biếng, bạn cũng cảm thấy không làm chủ được cuộc sống của mình đúng không? Cảm giác
lo sợ nhắn nhủ bạn nên ngừng xem tivi để học bài, nhưng một động lực hấp dẫn khác lại lôi kéo bạn tiếp
tục xem thêm một chương trình tivi nữa. Để vượt qua thói quen lười biếng, bạn phải học cách làm chủ nó
thay vì để nó làm chủ bạn.
ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY CỦA NỖI KHỔ VÀ NIỀM VUI
Hai động lực chính thúc đẩy hành động của chúng ta nỗi khổ niềm vui. Chúng ta luôn luôn hành
động theo hướng tránh những chúng ta nhận thức nỗi khổ, tiến gần đến những gì chúng ta
nhận thứcniềm vui. Tại sao chúng ta cứ liên tục trì hoãn việc làm bài tập đến phút cuối mặc dù chúng
ta biết rằng nên làm bài từ sớm? Đơn giản là vì đa số chúng ta luôn nghĩ việc học rất cực khổ, và ngược
lại, gắn liền niềm vui với những việc khác như xem tivi.
Làm thế nào để chúng ta có thể bắt tay vào làm bài tập? Thông thường, chúng ta chỉ bắt tay vào làm bài
tập khi ngày mai hạn chót nộp bài hoặc khi chúng ta cảm thấy bị áp lực nặng nề từ bạn những
người đã làm xong bài tập đó. Nhưng tại sao chúng ta lại thể làm bài tập vào lúc ấy không phải
sớm hơn? Lý do là ngay lúc ấy, chúng ta nhận thức được việc không làm bài tập sẽ khiến chúng ta gánh
chịu một hậu quả tệ hại hơn khi không nộp bài đúng hạn. Điều này khiến chúng ta phải bắt tay vào hành
động.
Thay trở thành lệ của nỗi kh niềm vui như thế, bạn hãy chịu trách nhiệm về cuộc sống của
mình. Bạn hãy tận dụng những động lực này để thúc đẩy bạn hành động theo những bạn muốn như
kiên trì học bài, ôn bài hoàn tất bài tập trước thời hạn. Chất lượng công việc của bạn phụ thuộc vào
việc bạn gắn liền nó với nỗi khổ hay niềm vui một cách có ý thức hay vô ý thức. Không có việc gì tự nó là
khổ hay vui cả, chỉ chúng ta gắn việc đó với nỗi khổ hay niềm vui. Những học sinh giỏi biết cách
gắn niềm vui vào việc học và nỗi khổ vào việc không đạt được kết quả như ý. Những học sinh này không
bao giờ lười biếng trong học tập. Kết quả là họ luôn đạt điểm 9-10.
Thay vào đó, những học sinh khác lại luôn ý nghĩ rằng việc học rất cực khổ. Họ cảm thấy rất vui khi
không phải học. Những học sinh này luôn lười biếng và không bao giờ hoàn thành kế hoạch để đạt mục
tiêu. Để vượt qua sự lười biếng, họ cố gắng thử tất cả mọi cách nhưng những cách này lại không giải
quyết được tận gốc vấn đề. Trong tâm trí, họ vẫn gắn liền nỗi khổ với việc học, còn niềm vui với việc
không phải học. Đây do tại sao cho họ cố gắng đến mức nào, cuối cùng họ vẫn quay lại tình
trạng lười biếng như cũ.
Bởi thế, chìa khóa để khắc phục tình trạng lười biếng là bạn phải thay đổi những việc bạn gắn liền với nỗi
khổ hoặc niềm vui. Bạn phải học cách gắn liền niềm vui với việc học nỗi khổ với việc lười biếng ngay
từ bây giờ.
LẬP TRÌNH LẠI NÃO BỘ CỦA BẠN
Đầu tiên, bạn hãy c định bạn muốn thay đổi những hành động hiện tại nào bạn muốn thay thế
chúng bằng những hành động mới nào. dụ, bạn thể muốn thay thế thói quen “nước đến chân mới
nhảy” trong việc học (lười biếng) của bạn bằng thói quen học tức thì.
LẬP TRÌNH LẠI NÃO BỘ CỦA BẠN ĐỂ HÀNH ĐỘNG NGAY LẬP TỨC
BƯỚC 1:
Động lực vượt qua sự lười biếng - Trang 2
Động lực vượt qua sự lười biếng - Người đăng: Cậu Buồn Vì Ai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Động lực vượt qua sự lười biếng 9 10 251