Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp hàng ngày

Được đăng lên bởi thien-tam-dinh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 753 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIAO TIEP HANG NGAY
Có chuyện gì vậy? ----> What's up?
Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going?
Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì mới cả ----> Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? ----> What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không phải là chuyện của bạn ----> It's none of your business
Vậy hã? ----> Is that so?
Làm thế nào vậy? ----> How come?
Chắc chắn rồi! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Chắc chắn mà ----> You better believe it!
Tôi đoán vậy ----> I guess so
Làm sao mà biết được ----> There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hiểu rồi ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)

Tôi thành công rồi! ----> I did it!
Có rảnh không? ----> Got a minute?
Đến khi nào? ----> 'Til when?
Vào khoảng thời gian nào? ----> About when?
Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ----> I won't take but a minute
Hãy nói lớn lên ----> Speak up
Có thấy Melissa không? ----> Seen Melissa?
Thế là ta lại gặp nhau phải không? ----> So we've met again, eh?
Đến đây ----> Come here
Ghé chơi ----> Come over
Đừng đi vội ----> Don't go yet
Xin nhường đi trước. Tôi xin đi sau ----> Please go first. After you
Cám ơn đã nhường đường ----> Thanks for letting me go first
Thật là nhẹ nhõm ----> What a relief
What the hell are you doing? ----> Anh đang làm cái quái gì thế kia?
Bạn đúng là cứu tinh.Tôi biết mình có thể trông cậy vào bạn mà ----> You're a
life saver. I know I can count on you.
Đừng có giả vờ khờ khạo! ----> Get your head out of your ass!
Xạo quá! ----> That's a lie!
Làm theo lời tôi ----> Do as I say
Đủ rồi đó! ----> This is the limit!
Hãy giải thích cho tôi tại sao ----> Explain to me why

Ask for it! ----> Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
... In the nick of time: ----> ... thật là đúng lúc
No litter ----> Cấm vất rác
Go for it! ----> Cứ liều thử đi
Yours! As if you didn't know ----> của you chứ ai, cứ giả bộ không biết.
What a jerk! ----> thật là đáng ghét
No business is a success from the beginning ----> vạn sự khởi đầu nan
What? How dare you say such a thing to me ----> Cái gì, ...mài dám nói thế với
tau à
How cute! ----> Ngộ ngĩnh, dễ thương quá!
None of your business! ----> Không phải việc của bạn
Don't stick your nose into this ----> đừng dính m...
GIAO TIEP HANG NGAY
chuy n gì v y? ----> What's up?
D oy ra sao r i? ----> How's it going?
D oy đang làm gì? ----> What have you been doing?
Không có gì m i c ----> Nothing much
B n đang lo l ng gì v y? ----> What's on your mind?
Tôi ch nghĩ linh tinh thôi ----> I was just thinking
Tôi ch đãng trí đôi chút thôi ----> I was just daydreaming
Không ph i là chuy n c a b n ----> It's none of your business
V y? ----> Is that so?
Làm th nào v y? ----> ế How come?
Ch c ch n r i! ----> Absolutely!
Quá đúng! ----> Definitely!
Dĩ nhiên! ----> Of course!
Ch c ch n mà ----> You better believe it!
Tôi đoán v y ----> I guess so
Làm sao bi t đ c ----> ế ượ There's no way to know.
Tôi không th i ch c ---> I can't say for sure ( I don't know)
Chuy n này khó tin quá! ----> This is too good to be true!
Thôi đi (đ ng đùa n a) ----> No way! ( Stop joking!)
Tôi hi u r i ----> I got it
Quá đúng! ----> Right on! (Great!)
Giao tiếp hàng ngày - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp hàng ngày - Người đăng: thien-tam-dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giao tiếp hàng ngày 9 10 619