Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình kỹ năng giao tiếp và thuyết trình

Được đăng lên bởi ngo-manh-ha
Số trang: 285 trang   |   Lượt xem: 7102 lần   |   Lượt tải: 26 lần
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP VÀ THUYẾT TRÌNH

SO SÁNH GDP/NGƯỜI CỦA VIỆT NAM
(2005) VỚI MỘT SỐ NƯỚC (2003)
(GIÁ SO SÁNH NĂM 2000)

GDP/người,
USD
526

Chênh lệch
(lần)
1

Nhật

38.222

72

Mỹ

35.566

67

Anh
Đức
Pháp
Singapore

25.742
22.867
22.723
21.941

49
43
43
42

Nước
Việt Nam

SO SÁNH GDP/NGƯỜI CỦA VIỆT NAM (2005)
VỚI MỘT SỐ NƯỚC (2003)
(GIÁ SO SÁNH NĂM 2000)

Nước
Australia
Hàn Quốc
Malaisia
Thái Lan
Trung Quốc
Philipine
Indonesia

GDP/người, USD Chênh lệch (lần)
21.688
12.232
4.011
2.276
1.067
1.046
781

41
23
7,6
4,3
2,0
2,0
1,5

Nguồn: Bộ kế hoạch và đầu tư

TÍNH CHUYÊN NGHIỆP LÀ GÌ?

• Người thực hiện công việc một cách chuyên

•
•
•

sâu, được đào tạo trên cơ sở những kiến thức
và kỹ năng mang tính chuyên môn và cơ bản
của một nghề.
Đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về chuẩn
mực (xã hội, nghiệp vụ) của nghề và chịu sức
ép của nghề trong sự cạnh tranh vươn lên.
Quá trình hoàn thành công việc của nghề tuân
theo một tập hợp những quy định về hành vi
ứng xử, thủ tục và cách thức hoạt động riêng.
Mang tính hiệp hội có tính pháp nhân được xã
hội thừa nhận

Thay đổi là cái
duy nhất không
thay đổi

THẾ GIỚI THAY ĐỔI,
CHÚNG TA CŨNG
PHẢI THAY ĐỔI THEO

Kẻ thù của vấn
đề phức tạp là
tư duy phức
tạp

3 MỤC TIÊU CỦA ĐÀO TẠO

• THAY ĐỔI TƯ DUY.
• THAY ĐỔI CÁCH ỨNG XỬ.
• THAY ĐỔI KỸ NĂNG, CÓ

CÁCH HÀNH ĐỘNG MỚI
(CÁC VIỆC LÀM CỤ THỂ).

4 NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA GIÁO DỤC
(THEO UNESCO)

GIÁO DỤC CHO HỌC SINH:

– Cách học để BIẾT
– Cách học để LÀM
– Cách học để SỐNG
– Cách học để LÀM NGƯỜI (tồn
tại).

GIAO TIẾP

THÔNG MINH LÀ BIẾT CÁCH
HỎI HỢP LÝ, BIẾT NGHE CHĂM
CHÚ, BIẾT TRẢ LỜI DÍ DỎM VÀ
BIẾT NGỪNG NÓI KHI KHÔNG
CÒN GÌ ĐỂ NÓI NỮA.
G. Laphate

GIAO TIẾP

ĐỂ THÀNH ĐẠT TRONG
CUỘC ĐỜI, KỸ NĂNG GIAO
TIẾP VỚI MỌI NGƯỜI QUAN
TRỌNG HƠN NHIỀU SO VỚI
TÀI NĂNG.
(G. Bêlôc, nhà văn, nhà tư tưởng Anh, thế ky
19)

GIAO TIẾP
THÀNH CÔNG CỦA BẤT KỲ AI
TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH
PHỤ THUỘC 15% VÀO KIẾN THỨC
CHUYÊN MÔN, CÒN 85% - VÀO KỸ
NĂNG GIAO TIẾP VỚI MỌI NGƯỜI.
(A.D. Carnegie, 1936)

GIAO TIẾP
NẾU BẠN CÓ MỘT QUẢ TÁO VÀ TÔI CÓ
MỘT QUẢ TÁO VÀ CHÚNG TA TRAO ĐỔI
CHO NHAU, THÌ TÔI VẪN SẼ CÓ MỘT QUẢ
TÁO VÀ BẠN CŨNG VẪN CÓ MỘT QUẢ TÁO.
CÒN NẾU BẠN CÓ MỘT LUỒNG TƯ
TƯỞNG VÀ TÔI CÓ MỘT LUỒNG TƯ TƯỞNG
VÀ CHÚNG TA TRAO ĐỔI CHO NHAU, THÌ
MỖI CHÚNG TA SẼ CÓ HAI LUỒNG TƯ
TƯỞNG.
William Shakespeare (1564 – 1616)

IQ – EQ
NỀN TẢNG CỦA SỰ
THÀNH CÔNG

THÔNG MINH TRÍ TUỆ
CHỈ SỐ IQ

(Intelligence Quotient)

THÔNG MINH TRÍ TUỆ
CHỈ SỐ IQ
(Intelligence Quotient)
IQ được cấu thành bởi các mặt:

- T...