Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Kỹ năng trình bày

Được đăng lên bởi nikita9x
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2115 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DONG HOI URBAN DEVELOPMENT PROJECT
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐỒNG HỚI

COOPERATION SWITZERLAND-VIETNAM
HỢP TÁC VIỆT NAM-THỤY SỸ

TRUNG TÂM PHỔ BIẾN KIẾN THỨC
DỰ ÁN PTĐTĐH

5. Kỹ năng trình bày

Tháng 11, 2003

Dựa trên tài liệu của trường Đại học Quản lý Henley và
Viện Công nghệ Massachusetts

Trung tâm Phổ biến Kiến thức - Dự án PTĐTĐH: 5. Kỷ năng Trình bày

KỸ THUẬT VÀ KỸ NĂNG TRÌNH BÀY
Trình bày một chủ đề có hiệu quả, lôi cuốn được sự chú ý và đồng
tình từ phía người nghe, và có thể tóm tắt các khái niệm phức tạp
bằng những từ ngữ đơn giản là kỹ năng cơ bản của mỗi một trưởng
nhóm.
Trong tài liệu này, bạn sẽ học cách tạo sự đồng tình từ phía người
nghe, trình bày một chủ đề có thể lôi cuốn khán giả và làm cho họ
chấp nhận các ý tưởng của bạn.

1. Lý thuyết giao tiếp
Quá trình giao tiếp bao gồm các yếu tố sau đây:
•

Người gửi:

•

Người nhận: là (những) người nhận thông điệp (những

là người gửi đi một thông điệp (ai)

người nhận)
•

Thông điệp: nội dung hoặc mục đích chính (cái gì)

•

Mã tín hiệu: ngôn ngữ mà thông điệp được gửi đi: từ
ngữ, hình ảnh…

•

Kênh:

Phương tiện mà bạn chọn lựa để gửi thông

điệp (bằng cách nào): diễn thuyết, bài viết, chiếu phim v.v .
•

“Tiếng ồn”:

Các cản trở trong kênh giao tiếp (từ ngữ sai,

tiếng lóng, nghe không rõ v.v.)

Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới

1

Trung tâm Phổ biến Kiến thức - Dự án PTĐTĐH: 5. Kỷ năng Trình bày

2.

Chuẩn bị Trình bày
Chuẩn bị tài liệu trình bày:
• Tài liệu cần phải được chuẩn bị trước một vài ngày để có
thừoi gian kiểm tra lại các tài liệu cũng như các công cụ
trực quan trước khi trình bày.
• Chiến lược trình bày phải phù hợp với đối tượng dự kiến:
các chính trị gia muốn nghe về những con số, các nhà
khoa học muốn nghe về những lập luận đã được chứng
minh, các thành viên của một cộng đồng muốn nghe về vai
trò và trách nhiệm và mức độ tham gia của họ vào một dự
án v.v..
• Lập dàn bài một cách có lô-gíc và ghi những điểm chính
của phần trình bày của bạn.
• Phối hợp với các dụng cụ trực quan, chẳng hạn như phim
đèn chiếu, các bức ảnh lớn, bảng trắng v.v..
• Nếu bạn cảm thấy cần thiết, hay chủ đề trình bày mang
một số điểm quan trọng có tính chiến lược, cần chuẩn bị
một ít tài liệu tham khảo để phân phát.
Xây dựng chiến lược trình bày
Nội dung:
• Để giáo dục, thông tin, thuyết phục, hay … giải
trí?
• Có bao nhiêu chi tiết (hữu ích) cần trình bày?
Phong cách:
• Mức độ thuật ngữ kỹ thuật?
• Lôi cuốn khán giả đại trà hay giới chuyên môn?

Dự án Phát triển Đô thị Đồng Hới

2

Trung tâm Phổ bi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Kỹ năng trình bày - Người đăng: nikita9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Giáo trình Kỹ năng trình bày 9 10 389