Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẩn sử dụng HS 3.0

Được đăng lên bởi maiduy
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 9691 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS

GIỚI THIỆU
Phần mềm HS 2005 là phần mềm Thiết kế-tính toán khối lượng ñào ñắp
san nền do công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hoà phát triển.
Từ những phiên bản phần mềm HS ñầu tiên còn khá ñơn giản, sử dụng
trên nền AutoCad14, hiện nay HS 2005 chạy trên ñã có thêm nhiều bổ
sung, thay ñổi. HS 2005 không ñơn thuần chỉ là phần mềm tính toán khối
lượng san nền mà ñã có thêm rất nhiều tính năng trợ giúp cho Người Kỹ
sư trong quá trình thiết kế san nền.
HS 2005 sử dụng nền AutoCad 2004 hoặc AutoCad 2005 phù hợp và tiện
dụng. Không ñòi hỏi cấu hình phần cứng quá cao. Sử dụng ñơn giản và
khả năng liên kết dữ liệu với các phần mềm khác như TOPO, Excel…HS
2005 ñã trở thành công cụ trợ giúp ñắc lực cho TVTK quy hoạch, TVTK xây
dung công trình, các nhà thầu xây dựng…
Nội dung tài liệu này biên soạn theo sát các tính năng trong HS 2005, do
ñó có một số thay ñổi so với các tài liệu hướng dẫn sử dụng của các phiên
bản trước.

Công ty CPCN Phần mềm Hài Hoà

1

Công ty CP công nghệ phần mềm Hài Hoà

2

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS

CHƯƠNG I. YÊU CẦU CẤU HÌNH VÀ CÀI ðẶT
I.1 Yêu cầu cấu hình
I.1.1 Cấu hình phần cứng
• CPU PIII 500 Mz hoặc cao hơn.
• Ram 128 Mb hoặc cao hơn.
• Máy in (Trong trường hợp cần in).
I.1.2 Cấu hình phần mềm
• Hệ ñiều hành Windows 2000, hoặc Windows XP
• AutoCad 2004 hoặc AutoCad 2005
• Microsoft Excel (Trong trường hợp cần xuất bảng KL sang Excel)
I.1.3 Cài ñặt
Copy bộ cài ñặt phần mềm từ ñĩa CD vào ổ ñĩa cứng.
Chọn ñường dẫn ñến thư mục chứa bộ cài ñặt vừa Copy.
Chạy File “Setup.exe”, xuất hiện hộp thoại như hình dưới.

3

Công ty CP công nghệ phần mềm Hài Hoà
Kích chọn Next, xuất hiện hộp thoại :

Kích chọn “I accept the term of license agreement” sau ñó kích chọn Next

4

Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS
Nhập tên sử dụng và tên ñơn vị làm việc vào các ô, sau ñó chọn Next.

Lựa chọn “Cài ñặt trên máy khách” sau ñó tiếp tục kích chọn Next

Chọn thư mục sẽ cài ñặt chương trình trên ổ ñĩa. Nếu ổ ñĩa C còn trống từ
500 Mb trở lên thì nên ñể ñường dẫn mặc ñịnh.

5

Công ty CP công nghệ phần mềm Hài Hoà
Click chọn Next ñể tiếp tục.

Chọn Install ñể tiến hành quá trình cài ñặt.

Xuất hiện hộp thoại thông báo tiến trình của quá trình cài ñặt, chờ trong
giây lát, sau khi quá trình cài ñặt kết thúc, chương trình cài ñặt tự ñộng
chuyển sang bước cài ñặt khoá cứng.
Khoá cứng (Hardlock) cũng là một thiết bị ngoại vi nhưng không ñược
Windows hỗ trợ nên trước khi sử dụng cần cài ñặt thêm phần mềm nhận
6

Hướng dẫn sử dụng ph...
Hướng dẫn sử dụng phần mềm HS
1
GIỚI THIỆU
Phần mềm HS 2005 phần mềm Thiết kế-tính toán khối lượng ñào ñắp
san nền do công ty cổ phần công nghệ phần mềm Hài Hoà phát triển.
Từ những phiên bản phần mềm HS ñầu tiên còn khá ñơn giản, sử dụng
trên nền AutoCad14, hiện nay HS 2005 chạy trên ñã thêm nhiều bổ
sung, thay ñổi. HS 2005 không ñơn thuần chỉ phần mềm tính toán khối
lượng san nền ñã thêm rất nhiều tính năng trợ giúp cho Người Kỹ
sư trong quá trình thiết kế san nền.
HS 2005 sử dụng nền AutoCad 2004 hoặc AutoCad 2005 phù hợp tiện
dụng. Không ñòi hỏi cấu hình phần cứng quá cao. Sử dụng ñơn giản
khả năng liên kết dữ liệu với các phần mềm khác như TOPO, Excel…HS
2005 ñã trở thành công cụ trợ giúp ñắc lực cho TVTK quy hoạch, TVTK xây
dung công trình, các nhà thầu xây dựng…
Nội dung tài liệu này biên soạn theo sát các tính năng trong HS 2005, do
ñó một số thay ñổi so với các tài liệu hướng dẫn sử dụng của các phiên
bản trước.
Công ty CPCN Phn mm Hài Hoà
hướng dẩn sử dụng HS 3.0 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẩn sử dụng HS 3.0 - Người đăng: maiduy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
hướng dẩn sử dụng HS 3.0 9 10 115