Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm làm bài tập tình huống (case study)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2232 lần   |   Lượt tải: 4 lần
KINH NGHIỆM VIẾT MỘT BÀI TẬP TÌNH HUỐNG (CASE STUDY)
“Con người ta có ba cái đầu: một cái do bẩm sinh, một cái có được từ
trong sách, một cái có được từ trong cuộc sống”
MONTAIGNE

Nghiên cứu tình huống là gì?
Phương pháp học bằng cách nghiên cứu tình huống (Case study) giống như tìm cách giải quyết một
bài toán hóc búa. Một tình huống được lấy làm ví dụ phải là tình huống có vấn đề thực sự. Đó là tình
huống chứa đủ thông tin để người đọc nắm bắt và phân tích. Một tình huống thú vị thường giống một
câu chuyện có yếu tố khám phá mà người viết tạo ra nhằm lôi cuốn sự quan tâm của bạn đọc.
Một tình huống tốt còn hay không dừng lại ở sự mô tả chung chung. Đó là sự sắp xếp thông tin để người
đọc có cảm thấy mình đang phải đối mặt với mọi thứ như chính tác giả. Trong khi đó, sự sắp xếp khéo
léo sẽ gói ghém mọi thứ theo một trật tự. Nó cho người đọc biết mọi thứ, kể cả biết trước kết cục. Vì
thế, người đọc chẳng phải động não bao nhiêu cả.
Khi bạn viết một tình huống, để giúp người đọc có cảm giác chinh phục được thử thách như chính người
trong cuộc, một số gợi ý sau có thể giúp bạn.
Có 3 bước cơ bản khi viết một tình huống, đó là: nghiên cứu, phân tích và bắt tay vào viết. Bạn bắt đầu
với việc nghiên cứu nhưng trong quá trình bắt tay vào viết, đôi lúc bạn cần quay lại giai đoạn nghiên cứu
vì đôi khi thông tin bạn đang có vẫn chưa đủ.
Giai đoạn nghiên cứu
1. Tìm kiếm thông tin ở thư viện hoặc Internet
Tìm kiếm những bài liên quan đã được viết trước đó. Đó có thể là những bài viết về nghiên cứu tình
huống tương tự như tình huống mà bạn đưa ra. Khi làm điều này, bạn sẽ thấy được những vấn đề tồn tại
cần phải giải quyết. Hoặc biết đâu những ý tưởng mới sẽ xuất hiện lúc ấy.
2. Tìm và phỏng vấn những người có kiến thức
Khi thực hiện phỏng vấn, chúng ta không chỉ cần câu trả lời có hay không mà chúng ta cần những thông
tin trong chính những câu trả lời. Vì thế, điều mà bạn cố phải làm là khiến người phỏng vấn nói ra tất cả
những gì họ biết. Từ đó, bạn bổ sung những điều ấy vào trong tình huống của mình.
Giai đoạn phân tích 1. Tập hợp tất cả những thông tin bạn có
Bạn bắt đầu tập hợp những thông tin bạn có từ nhiều nguồn bài viết, sách vở và nhiều cá nhân khác
nhau. Rất khó để bạn có thể làm việc với hàng loạt thông tin như thế. Nên hãy bắt đầu phân loại chúng.
2. Phân chia ra các phần cho những người khác nhau Mỗi cá nhân hay mỗi nhóm tham gia viết xây dựng
tình huống cần phải giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng, là những vấn đề đang diễn ra mà
người đọc cần biế...
KINH NGHIỆM VIẾT MỘT BÀI TẬP TÌNH HUỐNG (CASE STUDY)
“Con người ta có ba cái đầu: một cái do bẩm sinh, một cái có được từ
trong sách, một cái có được từ trong cuộc sống”
MONTAIGNE
Nghiên cứu tình huống là gì?
Phương pháp học bằng cách nghiên cứu tình huống (Case study) giống như tìm cách giải quyết một
bài toán hóc búa. Một tình huống được lấy làm ví dụ phải là tình huống có vấn đề thực sự. Đó là tình
huống chứa đủ thông tin để người đọc nắm bắt và phân tích. Một tình huống thú vị thường giống một
câu chuyện có yếu tố khám phá mà người viết tạo ra nhằm lôi cuốn sự quan tâm của bạn đọc.
Một tình huống tốt còn hay không dừng lại ở sự mô tả chung chung. Đó là sự sắp xếp thông tin để người
đọc có cảm thấy mình đang phải đối mặt với mọi thứ như chính tác giả. Trong khi đó, sự sắp xếp khéo
léo sẽ gói ghém mọi thứ theo một trật tự. Nó cho người đọc biết mọi thứ, kể cả biết trước kết cục. Vì
thế, người đọc chẳng phải động não bao nhiêu cả.
Khi bạn viết một tình huống, để giúp người đọc có cảm giác chinh phục được thử thách như chính người
trong cuộc, một số gợi ý sau có thể giúp bạn.
Có 3 bước cơ bản khi viết một tình huống, đó là: nghiên cứu, phân tích và bắt tay vào viết. Bạn bắt đầu
với việc nghiên cứu nhưng trong quá trình bắt tay vào viết, đôi lúc bạn cần quay lại giai đoạn nghiên cứu
vì đôi khi thông tin bạn đang có vẫn chưa đủ.
Giai đoạn nghiên cứu
1. Tìm kiếm thông tin ở thư viện hoặc Internet
Tìm kiếm những bài liên quan đã được viết trước đó. Đó có thể là những bài viết về nghiên cứu tình
huống tương tự như tình huống mà bạn đưa ra. Khi làm điều này, bạn sẽ thấy được những vấn đề tồn tại
cần phải giải quyết. Hoặc biết đâu những ý tưởng mới sẽ xuất hiện lúc ấy.
2. Tìm và phỏng vấn những người có kiến thức
Khi thực hiện phỏng vấn, chúng ta không chỉ cần câu trả lời có hay không mà chúng ta cần những thông
tin trong chính những câu trả lời. Vì thế, điều mà bạn cố phải làm là khiến người phỏng vấn nói ra tất cả
những gì họ biết. Từ đó, bạn bổ sung những điều ấy vào trong tình huống của mình.
Giai đoạn phân tích 1. Tập hợp tất cả những thông tin bạn có
Bạn bắt đầu tập hợp những thông tin bạn có từ nhiều nguồn bài viết, sách vở và nhiều cá nhân khác
nhau. Rất khó để bạn có thể làm việc với hàng loạt thông tin như thế. Nên hãy bắt đầu phân loại chúng.
2. Phân chia ra các phần cho những người khác nhau Mỗi cá nhân hay mỗi nhóm tham gia viết xây dựng
tình huống cần phải giải quyết những vấn đề thực sự quan trọng, là những vấn đề đang diễn ra mà
người đọc cần biết để hiểu được tình huống ấy.
Kinh nghiệm làm bài tập tình huống (case study) - Trang 2
Kinh nghiệm làm bài tập tình huống (case study) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kinh nghiệm làm bài tập tình huống (case study) 9 10 539