Ktl-icon-tai-lieu

KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN TẠI TRƯỜNG HẢI

Được đăng lên bởi Quang Linh
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 5227 lần   |   Lượt tải: 45 lần
Tường thuật lại buổi phỏng vấn của tôi tại showroom Trường Hải.
Thứ 2, ngày 7/7/2014 mình và 4 anh em k45 cdl01 bao gồm: Hạnh, Thắng, Công
và Đại được gọi đi làm bài test tại công ty.
Mình và Hạnh đến sớm nhất với tâm trạng hồi hộp và đầy hào hứng. Sau khi chờ
đợi tại phòng khánh, 5 anh em tranh thủ hỏi han nhau và xem mấy quyển tạp chí
song ngữ về ô tô (rất hay). Tầm hơn 8h, anh Mạnh bộ phận nhân sự vào gặp và đưa
5 anh em xuống canteen làm bài test. Anh Mạnh phát cho mỗi người 1 bài và dặn
là khi nào làm xong thì gọi anh xuống thu. Các anh em cặm cụi làm, sau 10 phút
bắt đầu hỏi nhau và làm bài hộ nhau cứ như là đi thi trên lớp vậy. Tầm 30 phút sau
Công là người làm xong trước (hắn thông minh và nhanh nhẹn nhất mà hehe) đi
dạo vài vòng nói chuyện với mấy anh trong xưởng đang sửa các ô tô bị hỏng (hắn
đã quen các anh từ khi đi thực tập ở đây vài tháng trước), rồi quay về gọi anh
Mạnh xuống thu bài vì khi đó cả nhóm đã làm xong. Anh mạnh xuống và tiếp tục
phát cho mỗi người một bài test khác, công việc cứ tiếp tục như vậy cho đến khi
chúng tôi đã làm xong 3 bài test. Ba bài test này có nội dung như sau:
Bài 1: Kiến thức chuyên ngành 100 câu trắc nghiệm liên quan tới các môn học:
trang bị điện trên ô tô, hệ thống phun nhiên liệu, lý thuyết ô tô.
Bài 2: Kiến thức IQ gồm 40 câu trắc nghiệm: tham khảo trên trang web
cannao.com (cái này học trước trên mạng tầm 2 ngày trước khi đi thi là ok).
Bài 3: Kiến thức về kinh doanh gồm các câu hỏi như sau:
Câu 1: Nhiệm vụ chính của nhân viên tư vấn bán hàng xe ô tô là gì?
Câu 2: Anh (chị) hiểu gì về thị trường ô tô Việt Nam hiện nay?
Câu 3: Theo anh (chị) để bán hàng thành công cần các yếu tố nào?
Câu 4: Có 1 nhóm khách vào showroom, qua tìm hiểu bạn được biết đó là một
doanh nghiệp Nhà Nước anh (chị) sẽ tiếp khách thế nào để bán hàng thành
công?

Sau khi làm xong 3 bài test cả 5 anh em đã đói meo, nhìn sang bên thấy các
chị nấu ăn, một chị bảo “bọn em đi đặt cơm đi” mình và các anh em bảo “chắc là
công ty nuôi 1 bữa rồi”! nhưng sau khi thu bài xong anh Mạnh bảo lên phòng
khách nói chuyện. Anh hỏi han và tư vấn cho từng người sau đó dặn sẽ sắp xếp
lịch phỏng vấn vào thứ 5 hoặc thứ 7. Cả nhóm chào anh Mạnh rồi ra về mỗi người
một ngả.
Sau khi về được 1 hôm tôi nhận được điện thoại từ công ty Wiha gọi đi
phỏng vấn, họ hẹn là sẽ phỏng vấn tôi vào 8h 30 sáng thứ 6 ngày 11/7, tôi mừng
thầm trong bụng vì nghĩ mình đã có 2 cơ hội được đi phỏng vấn (công ty này cách
công ty Trường Hải có 5km, ưu tiên học tnut, biết tiếng anh, v...
ng thut li bui phng vn ca tôi ti showroom Trường Hi.
Th 2, ngày 7/7/2014 mình và 4 anh em k45 cdl01 bao gm: Hnh, Thng, Công
Đại được gi đi làm bài test tại công ty.
Mình và Hnh đến sm nht vi tâm trng hi hộp đy hào hng. Sau khi ch
đợi ti phòng khánh, 5 anh em tranh th hi han nhau và xem my quyn tp chí
song ng v ô tô (rt hay). Tầmn 8h, anh Mạnh b phn nhân s vào gặp và đưa
5 anh em xung canteen làm bài test. Anh Mnh phát cho mỗi người 1 bài và dn
khi nào m xong thì gi anh xung thu. Các anh em cm ci làm, sau 10 pt
bt đu hi nhau và làm i h nhau c như là đi thi tn lớp vy. Tm 30 phút sau
Công người làm xong trước (hn thông minh nhanh nhn nhất mà hehe) đi
do vài vòng nói chuyn vi mấy anh trong xưởng đang sửa c ô b hng (hn
đã quen c anh từ khi đi thực tp đây vài tháng trước), ri quay v gi anh
Mnh xuống thu bài vì khi đó cả nhóm đã làm xong. Anh mạnh xung và tiếp tc
phát cho mỗi người mt bài test khác, công vic c tiếp tc như vậy cho đến khi
chúng tôi đã làm xong 3 bài test. Ba bài test này có nội dung như sau:
Bài 1: Kiến thc chuyên ngành 100 câu trc nghim liên quan ti các môn hc:
trang b đin trên ô , h thng phun nhiên liu, lý thuyết ô tô.
Bài 2: Kiến thc IQ gm 40 câu trc nghim: tham kho tn trang web
cannao.com (cái này học trước trên mng tầm 2 ngày trước khi đi thi là ok).
Bài 3: Kiến thc v kinh doanh gm các câu hỏi như sau:
Câu 1: Nhim v chính của nhân viên tư vấn bán hàng xe ô tô là gì?
Câu 2: Anh (ch) hiu gì v th trường ô tô Vit Nam hin nay?
Câu 3: Theo anh (chị) để bán hàng thành công cn các yếu t nào?
Câu 4: 1 nhóm khách vào showroom, qua tìm hiu bạn được biết đó là một
doanh nghip Nhà Nước anh (ch) s tiếp khách thế o để bán hàng thành
công?
KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN TẠI TRƯỜNG HẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN TẠI TRƯỜNG HẢI - Người đăng: Quang Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
KINH NGHIỆM PHỎNG VẤN TẠI TRƯỜNG HẢI 9 10 664