Ktl-icon-tai-lieu

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN

Được đăng lên bởi lam-thien-minh
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4740 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN
I - Các khái niệm chung
Trong kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt kết quả, lợi nhuận cao nhất. Ðiều đĩ phụ thuộc rất
nhiều ở tài ngoại giao, đàm phán, thương thảo hợp đồng của nhà kinh doanh trên thương trường.
1- Khái niệm đàm phán:
Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đĩ là quá trình giao
tiếp cĩ đi cĩ lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta và bên kia cĩ những quyền lợi cĩ thể chia sẻ
và cĩ những quyền lợi đối kháng.
Francois de Cailere, một nhà đàm phán, thương thuyết nổi tiếng của Pháp ngay từ năm 1716 đã khẳng
định: "Một nhà đàm phán kinh doanh giỏi phải là người mềm dẻo như ngọn cỏ và cũng phải cứng rắn như
một khối đá. Người đĩ phải cĩ phản xạ ứng xử nhanh nhậy và phải là người biết lắng nghe, lịch sự và cĩ thể
đem lại cảm giác dễ chịu cho đối tác. Song đồng thời cũng phải biết tranh luận, thuyết phục bằng cách biết
hé lộ, đưa ra những thơng tin cĩ vẻ là bí mật đối với người khác.
Nhà đàm phán giỏi cịn phải biết tự chế ngự mình để thơng tin cĩ vẻ là bí mật đối với người khác để
tránh bị mắc vào chủ định, thậm chí bẫy của đối tác, tránh buột miệng nĩi những lời chưa kịp nghĩ và khơng
bị chi phối bởi định kiến chủ quan.
2 - Những nguyên tắc cơ bản:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Đàm phán là một hoạt động tự nguyện.
Một bên muốn thay đổi tình hình hiện tại và tin rằng cĩ thể đạt được.
Mục đích của đàm phán là thỏa thuận.
Khơng phải mọi cuộc đàm phán đều kết thúc bằng thỏa thuận.
Khơng đạt được thỏa thuận cĩ khi là kết quả tốt.
Thời gian là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả đàm phán.
Khơng để cuộc đàm phán bị phá vỡ hồn tồn.
Kết quả mỹ mãn là cải thiện được tình hình hiện tại của cả 2 bên.
Tiến trình bị ảnh hưởng bởi những người đàm phán của các bên.

3 - Các phương pháp đàm phán
Đàm phán cĩ thể chia ra làm 3 phương pháp cơ bản:

Www.vctel.com/www.vanchung.vn

1

Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006

Vấn đề
Đối tác
Mục tiêu

Đàm phán mềm
Bè bạn
Đạt được thỏa thuận

Nhượng bộ

Nhượng bộ để tăng tiến quan
hệ

Thái độ

Ơn hịa

Tín nhiệm

Tín nhiệm đối tác

Lập trường

Dễ thay đổi lập trường

Cách làm

Đề xuất kiến nghị

Điều kiện để thỏa
thuận
Phương án

Nhượng bộ để đạt được thỏa
thuận
Tìm ra phương án đối tác cĩ
thể chấp thuận
Kiên trì muốn đạt được thỏa
thuận
Hết s...
Công ty TNHH Điện thoại Vân Chung
Địa chỉ: 157 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04 3 5375995 Fax: 04 3 5376006
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN
I - Các khái niệm chung
Trong kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng muốn đạt kết quả, lợi nhuận cao nhất. Ðiều đĩ phụ thuộc rất
nhiều ở tài ngoại giao, đàm phán, thương thảo hợp đồng của nhà kinh doanh trên thương trường.
1- Khái niệm đàm phán:
Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được cái mà ta mong muốn từ người khác. Đĩ là quá trình giao
tiếp đi lại được thiết kế nhằm thỏa thuận trong khi giữa ta bên kia những quyền lợi thể chia sẻ
và cĩ những quyền lợi đối kháng.
Francois de Cailere, một nhà đàm phán, thương thuyết nổi tiếng của Pháp ngay từ năm 1716 đã khẳng
định: "Một nhà đàm phán kinh doanh giỏi phải người mềm dẻo như ngọn cỏ cũng phải cứng rắn như
một khối đá. Người đĩ phải phản xạng xử nhanh nhậy phải người biết lắng nghe, lịch sự thể
đem lại cảm giác dễ chịu cho đối tác. Song đồng thời cũng phải biết tranh luận, thuyết phục bằng cách biết
hé lộ, đưa ra những thơng tin cĩ vẻ là bí mật đối với người khác.
Nhà đàm phán giỏi cịn phải biết tự chế ngự mình để thơng tin vẻ mật đối với người khác để
tránh bị mắc vào chủ định, thậm chí bẫy của đối tác, tránh buột miệng nĩi những lời chưa kịp nghĩkhơng
bị chi phối bởi định kiến chủ quan.
2 - Những nguyên tắc cơ bản:
1. Đàm phán là một hoạt động tự nguyện.
2. Một bên muốn thay đổi tình hình hiện tại và tin rằng cĩ thể đạt được.
3. Mục đích của đàm phán là thỏa thuận.
4. Khơng phải mọi cuộc đàm phán đều kết thúc bằng thỏa thuận.
5. Khơng đạt được thỏa thuận cĩ khi là kết quả tốt.
6. Thời gian là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến trình và kết quả đàm phán.
7. Khơng để cuộc đàm phán bị phá vỡ hồn tồn.
8. Kết quả mỹ mãn là cải thiện được tình hình hiện tại của cả 2 bên.
9. Tiến trình bị ảnh hưởng bởi những người đàm phán của các bên.
3 - Các phương pháp đàm phán
Đàm phán cĩ thể chia ra làm 3 phương pháp cơ bản:
Www.vctel.com/www.vanchung.vn
1
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - Người đăng: lam-thien-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN 9 10 334