Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng đọc hiểu quả

Được đăng lên bởi Micro9x
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1757 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tâm Vi t Group

ð C HI U QU

K năng

1

Richard Steele
2

th d c cho trí óc

ð c là luy n t p

K năng ñ c hi u qu

ð c chưa hi u qu ?

Khái ni m và t m quan tr ng

C u trúc

3

K năng ñ c hi u qu

ð c chưa hi u qu ?

4

Khái ni m và t m quan tr ng

C u trúc

te
In

et
rn

te
In

et
rn

5

1990:
6 năm
ñ phá
tri n 1
t
ôtô m
Nay: 1
i.
8 thán
g và c
c n 15
h
gi ñ
ch t
o.

cu n sách ñư c in/năm

800.000

Lưu lư ng thông tin
di chuy n trên
Internet tăng
30%/tháng: Tăng g p
ñôi sau 100 ngày
g
ny tun
o
i gi , S
M
mm i
Nh ng năm 60:
s n ph
ra 3
ey
t, Disn
Các ông b chơi v i
5 phú
C
n
m ts
con cái 45 phút/ ngày
tung ra
nm i
ph
Nay: 6 phút/ngày.

i i
g
th
trên ñôi
g
g tin g p
n
hán
Thô tăng
18 t
ng
kho
g
ron
t
Hà n
g ng
ày ,
ngư
565
ik
t ri
inte
tn
u
r ne
i và
t
o

6

Peter Senge

H c nhanh hơn
ñ i th

Vũ khí c nh tranh
m nh nh t là:

7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Wpm

SVVN

Trung binh

J.F.Kennedy

John Frank Kennedy

T cñ ñ c

8

T cñ ñ c =
S phút

S trang * S ch

Công th c

9

AVERAGE SPEED:250WPM

250

750
AVERAGE SPEED:750WPM

K t qu

10

G m 7 bư c:

B ng giác quan

Thông tin mã hóa

Cá nhân

Tương tác t ng h p

Quá trình

Khái ni m

11

Duy trì

H i tư ng

ng d ng
Mong mu n
th u hi u

Ti p nh n

12

T h p trong

H p th

M r ng

7 bư c ñ c

K năng ñ c hi u qu

ð c chưa hi u qu ?

Khái ni m và t m quan tr ng

C u trúc

13

Chuy n ñ ng m t

ð c 1 não

Quan ni m sai

Nguyên nhân

14

Không dùng tay ho c que ch

ð c nhanh không lĩnh h i t t

T c ñ t i ña: 500 wpm

ð c t ng t

Quan ni m sai l ch

15

16

Nhìn - Nói

Ng âm

Phương pháp

17

Â
I

T

V

NG

ÂM

T

M

18

Hàn Qu c

L lùng

Lãng m n

D s

19

Hài hư c

Vui nh n

Hàn Qu c

L lùng

Lãng m n

D s

20

Hài hư c

Vui nh n

Hai bán c u não

21

TR NG

CAM

ðEN XANH LAM

TR NG

CAM

ð
22

VÀNG

T ÍM

XANH L C

ð

VÀNG

23

Chuy n ñ ng c a m t

24

words

Eye movement

words

Eye movement

Eye movement

Fixations

regression

Visual wandering

Fixations Fixations Fixations Fixations

Fixations

Back skipping

Fixations(0.25-1.5 s)

25

K năng ñ c hi u qu

ð c chưa hi u qu ?

Khái ni m và t m quan tr ng

C u trúc

26

hi u qu

ñ c

Mu n
27

Phương pháp

Xây d ng ni m tin

ð c nhanh và hi u qu

28

Có th ñ c >500t /phút

Nên dùng ngón tay ho c que ch

ð c nhanh - lĩnh h i thông tin t t

ð c l y ý tư ng

Xây d ng ni m tin

29

Tri th c_

Tâm th _

Tư th .

Chu n b 3T

30

D ng sách trư c m t

trư c

Ng i sát mép gh

m t sàn

ð t chân th ng xu ng

Tư th _

31
...
1
K năng
ð
ð
C HI
C HI
U QU
U QU
Tâm Vit Group
Kỹ năng đọc hiểu quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng đọc hiểu quả - Người đăng: Micro9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Kỹ năng đọc hiểu quả 9 10 66