Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng động viên nhân viên

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3057 lần   |   Lượt tải: 27 lần
1

KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN

2

I/ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN

3

1. Tại sao phải quan tâm tới động cơ làm việc ?

• Động cơ chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức
mạnh rảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó
hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân
viên có động cơ làm việc cao là một người năng động,
chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công
việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra
• Một nguyên tắc cơ bản trong quản trị là : Hiệu quả làm
việc : f (năng lực * động cơ). Do đó nhiệm vụ của nhà
quản lý là khơi nguồn động cơ và xây dựng một hệ
thống động viên có hiệu quả.

4

2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
NHU CẦU TỰ THỂ HIỆN :
• Giao trách nhiệm, ủy quyền
• Mở rộng công việc.
NHU CẦU ĐƯỢC TÔN TRỌNG :
• Biểu dương / khen thưởng.
• Kêu gọi tham gia.
NHU CẦU XÃ HỘI :
• Tạo không khí thoải mái.
• Xây dựng tinh thần đồng đội
• Cung cấp thông tin.
NHU CẦU AN TOÀN :
• Cải tiến điều kiện làm việc.
• Tiền thưởng / thù lao
NHU CẦU SINH LÝ :
• Tiền lương.
• Điều kiện làm việc

Tự thể hiện
Được tôn trọng
Xã hội
An toàn
Sinh lý

5

2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
Nguyên tắc hoạt động của kim tự tháp này là : cho đến khi nào
những nhu cầu ở phía dưới còn chưa được thỏa mãn thì thật khó
mà tiếp tục lên các nhu cầu ở cấp cao hơn.
Áp dụng trong lãnh vực động cơ làm việc :
• Những nhu cầu sinh lý : Đó là những nhu cầu cơ bản và thiết yếu
để tồn tại. Bao gồm những nhu cầu như ăn mặc, trú ngụ dưới một
mái nhà... Nhu cầu sinh lý thường không kích thích nhân viên đạt
hiệu quả tốt hơn trong công việc của mình.
• Những nhu cầu về an toàn : Khi các cá nhân nghĩ đến việc bảo đảm
cho tương lai thì có nghĩa là họ đang có những nhu cầu về an toàn
trong công ăn việc làm, trong tiết kiệm, trong việc đóng bảo hiểm, ...

6

2. Các cấp bậc nhu cầu theo Maslow
•

Những nhu cầu về xã hội : Nhu cầu giao tiếp với người khác và gặt
hái những lợi ích từ các mối quan hệ với bên ngoài xã hội, muốn có
cảm giác được là thành viên của một tập thể, một hội đoàn, một
nhóm bạn bè.

•

Nhu cầu được tôn trọng : Bây giờ con người lại mong muốn cảm
thấy mình là người có ích trong một lãnh vực nào đó, được người
khác công nhận và đánh giá cao và xứng đáng được như vậy. Đấy
là những nhu cầu nhận được sự tôn trọng từ những người khác.
Đây có thể là nguồn động viên rất lớn trong công việc.

•

Nhu cầu tự thể hiện : Nhu cầu này thúc đẩy con người phải thực
hiện được điều gì họ mong ước, đạt được những mục tiêu mà họ
đã đề ra, phát triển tiềm năng cá nhân trong lãnh ...
1
KỸ NĂNG ĐỘNG VIÊN NHÂN VIÊN
Kỹ năng động viên nhân viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng động viên nhân viên - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kỹ năng động viên nhân viên 9 10 13