Ktl-icon-tai-lieu

kỹ năng làm việc nhóm

Được đăng lên bởi Huyền Vũ
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 771 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM

CHƯƠNG 1
CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LÀM VIỆC NHÓM

Nội dung
1. Khái niệm nhóm làm việc
2. Phân loại nhóm làm việc
3. Lợi ích, chi phí của nhóm làm việc
4. Vai trò của các thành viên trong nhóm
5. Thời điểm thành lập nhóm

Nhóm làm việc
Thế nào là một Nhóm làm việc?
“tập hợp các cá nhân, có kỹ năng bổ trợ cho nhau,
được hợp lại để thực hiện một một nhiệm vụ chung
nhất định” (Katzenbach & Smith)

Nhóm làm việc
Sự khác nhau giữa nhóm và tổ làm việc ?

Mục tiêu
Tính bổ trợ
Cấu trúc
Tính trách nhiệm

Nhóm

Tổ

Cụ thể

Không rõ ràng

Cao, cụ thể

Không rõ ràng

Chặt chẽ

Kém chặt chẽ

Cao

Không rõ ràng

P hân loại nhóm làm việc

• Nhóm làm việc tự quản là một nhóm các nhân viên
được trao quyền giải quyết một nhiệm vụ diễn ra liên
tục
• Nhóm tồn tại lâu dài, các thành viên có quyền tự do
nhất định trong việc quyết định phương pháp làm việc

P hân loại nhóm làm việc

• Nhóm dự án được tổ chức xoay quanh một nhiệm
vụ đột xuất trong một khoảng thời gian giới hạn
• Nhóm sẽ giải tán sau khi nhiệm vụ được hoàn tất

P hân loại nhóm làm việc

• Nhóm ảo là một nhóm làm việc mà thành viên của
nhóm giao tiếp chủ yếu qua các công cụ gián tiếp như
email, điện thoại, hội thảo video …

P hân loại nhóm làm việc

Lợi ích :
- Làm việc 24/24
- Đa dạng, mạnh mẽ hơn trong tư duy, văn hóa và ý
tưởng
- Tiết kiệm chi phí…

P hân loại nhóm làm việc

Thách thứ c :
- Khó quản lý
- Khó thống nhất trong quan điểm
- Nhóm trưởng khó ảnh hưởng đến các thành viên
- Khó khăn về mặt công nghệ, bảo mật…

Lợi ích và chi phí của làm việc nhóm
Lợi ích
- Tạo sự đồng thuận giữa các thành viên
- Tăng sự giao tiếp, hợp tác
- Phát huy được năng lực cá nhân
- Giải quyết được các vấn đề mang tính thách thức
- Xây dựng văn hóa học tập lẫn nhau trong tổ chức…

Lợi ích và chi phí của làm việc nhóm
Lợi ích
- Ý tưởng sáng tạo
- Đa dạng phong cách
- Thỏa mãn công việc
- Tăng năng suất, giảm chi phí, giảm thời gian, tăng
lợi nhuận…

Lợi ích và chi phí của làm việc nhóm
Chi phí
- Mất thời gian trong việc xây dựng nhóm ban đầu
- Chi phí cho thay nhân sự trong quá trình hoạt động
- Chi phí cơ hội do lựa chọn sai thành viên…

Thành viên nhóm làm việc
TRƯỞNG NHÓM

Nhiệm vụ - Vai trò
• Là người đại diện cho nhóm
• Chịu trách nhiệm tổng thể về công việc
• Phân tích các nhiệm vụ cốt yếu và đưa ra phương
án (chiến lược) giải quyết CV
• Lựa chọn thành viên nhóm…

Thành viên nhóm làm việc
TRƯỞNG NHÓM

Đặc điểm của Trư ởng nhóm :
• Có óc phán xét, nhìn nhận, định hướng
• Biết nhìn người
• Biết...
CHƯƠNG 1
CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LÀM VIỆC NHÓM
KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM
kỹ năng làm việc nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ năng làm việc nhóm - Người đăng: Huyền Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
kỹ năng làm việc nhóm 9 10 54